Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 15. května 2009


obsah:

Hranická radnice  - 15. května 2009

Ptáte se na vyvěšování vlajek

Proč 1. května na některých školách nevisela státní vlajka? ptá se Pavel T.

Je to možná trochu překvapivé, ale 1. května nemusí ani na školách,ani na úřadech česká státní vlajka viset. Podle § 7 zákona 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů totiž „Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou. Oprávněnými osobami se kromě jiných míní například obce a školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku.

Jenže 1. květen není státní svátek, jde pouze o ostatní svátek. Vyplývá to ze zákona 45/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Státními svátky jsou 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. (§ 1 tohoto zákona). Ostatními svátky jsou 1. leden - Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční (§ 2 zákona).

Samozřejmě je možné 1. května vyvěsit státní vlajku a obvykle se to tak i dělá, ale povinnost to není. Pokud tedy někde vlajka vyvěšena nebyla, nešlo o žádnou chybu.

Do rubriky "Ptáte se" můžete své dotazy zasílat na adresu MěÚ Hranice, Ing. Petr Bakovský, Pernštejnské nám. 1, 753 37, na mailovou adresu petr.bakovsky@mesto-hranice.cz , posílat formou SMS na telefon 603 838 907 nebo volat na číslo 581 828 117.

Odchycené psy vozíme do Olomouce a do Čech p. Kosířem

Životní prostředí / Město změnilo místo, kam vozí odchycené a nalezené psy. Po ukončení provozu psího útulku MVDr. Jindry Markové k 30. 6. 2008 mělo město Hranice uzavřenou smlouvu se sdružením EFAS - sdružením pro ochranu a záchranu zvířat v tísni v Olomouci. Na základě usnesení Rady města Hranice odstoupilo město Hranice od smlouvy a to k datu 31. března 2009.

Od 1. dubna má město pro případ umístění odchycených a nalezených psů na území města Hranic uzavřenou smlouvu s Ligou na ochranu zvířat ČR v Olomouci a se společností AJSHA-psí útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem u Prostějova.

Aktuální informace o umístěných psech v těchto útulcích je možno obdržet přímo od pracovníků útulků Olomouc (604 307 165), Čechy p. Kosířem (773 632 823), najít na webových stránkách města( www.mesto-hranice.cz  v sekci pro občany/životní prostředí/příroda, krajina, zvířata,) případně získat u městské policie Hranice, nebo na odboru životního prostředí MěÚ Hranice (581 828 348).

Útulek Čechy p. Kosířem

Útulek OlomoucVlevo útulek v Čechách a vpravo v Olomouci. foto: OŽP


 

Rozšíření komunikace Pod Křivým se zadrhlo

Rozvoj města / Projektové práce na komunikaci Pod Křivým byly zastaveny, protože město nezískalo od vlastníků potřebný souhlas s výkupem pozemků nutných pro stavbu cesty a chodníků. Nyní je zde pouze úzká cesta, proto se v loňském roce začalo připravovat její rozšíření a výstavba chodníků . Byla již vypracována územní studie celé lokality.

Aby město získalo potřebné pozemky, bylo celkem osloveno na 96 vlastníků a spoluvlastníků pozemků. V průběhu jednání s vlastníky se ale ukázalo, že pro chodník ve třech dotčených ulicích Pod Bílým kamenem, Pod Křivým a Havlíčkova, je kvůli nesouhlasu některých z nich, nemožné získat potřebné zábory.

Projektant tedy začal jednat s vlastníky alespoň o dvoupruhové komunikaci bez chodníku. V ulici Pod Křivým jsme nezískali souhlas žádného vlastníka dotčených osmi nemovitostí. V ulici Pod Křivým (po restauraci Střelnice) nesouhlasilo 7 vlastníků nemovitostí. V ulici Havlíčkova jsme nezískali souhlas pro 9 nemovitostí. Ani vybudování dvoupruhové komunikace s jednostranným chodníkem, která by umožňovala zajíždění MHD, tedy není možné.

I po vypuštění chodníku a zúžení komunikace (vylučuje zajíždění MHD), zůstalo několik míst, kdy by komunikace musela mít minimální rozměry a neřeší nedostatečnou šířku stávajících cest. Proto se projektová příprava zastavila s tím, že odbor správy majetku postupně zahájí výkupy částí pozemků, se kterými vlastníci souhlasili. Snad se postupně podaří vykoupit potřebné části pozemků i od vlastníků, kteří se k tomu dnes staví negativně.

Průvodcovská služba zahajuje činnost

Turistický ruch / Již druhý rok vyrazí průvodci, aby provedli zájemce městskou památkovou zónou. Průvodcovská služba bude k dispozici každý den od 1. června do 30. září a je z velké části financována z operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR a Polsko v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi v Opolském vojvodství.

V pracovní dny se vychází z Městského informačního centra, o svátcích a víkendech pak z Městského muzea a galerie na Staré radnici, vždy v 10 a ve 14 hodin. 

Průvodci zahajují činnost

Ilustrační foto: Petr Bakovský

Na sobotu 30. května připravilo město Hranice ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi zahájení průvodcovské služby v Městské památkové zóně v Hranicích pod názvem „Divadlo a hudba v památkách". V 9.30 a 10.30 a poté odpoledne ve 14 a 15.30 na nádvoří Staré radnice vystoupí Divadlo Štěk&spol. Hranice s Komedií dell´arte Chytrá Trampollina a špatný doktor .

V 10 hodin a ve 14.30 proběhne vycházka s průvodcem

V 10.30 až 11 hodina v 15 - 15.30 v obřadní síni zámku se můžete těšit na Koncert Malého smyčcového orchestru ZUŠ Hranice pod vedením Pavly Kotrášové. V 10.15, v 11. 15 , v 14.45 a v 15.45 na zahrádce kavárny „U nás" bude Koncert „Jazz u synagogy".

Volně budou v tento den přístupné výstavy Městského muzea a galerie: Petr Kuba: výstava obrazů a objektů ve Výstavní síni Synagoga. Dále výstava Nouzová platidla aneb Když je nouze nejvyšší ve Výstavní síni Stará radnice. Obě výstavy jsou otevřeny od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin.

„Programem chceme zatraktivnit trasu o malé koncerty a divadelní představení a dát příležitost místním umělcům k prezentaci. Cílem akce je oživit naše kamenné památky a upozornit i na zajímavé výstavy ve výstavních síních Městského muzea a galerie, které budou tento den přístupné zdarma. Věříme, že se nám podaří navodit v centru města příjemnou atmosféru a nalákat sem nejen obyvatele Hranic, ale i turisty" řekla pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu Jana Černá.

Na tento celodenní program navazuje Dětský den v letním kině s promítáním a ohňostrojem od 20.30, který pro rodiče s dětmi připravilo Městské kulturní zařízení.

Řidiči pozor: Masarykovo náměstí bude uzavřeno

Doprava / Upozorňujeme řidiče, že v pátek 22. května dojde v dopoledních hodinách k uzavírce Masarykova náměstí. Důvodem je slavnostní nástup příslušníků 71. mechanizovaného praporu při příležitosti udělení bojového praporu.

Od rána od 7.30 maximálně do 11.30 nebude umožněn průjezd náměstím pro motorová vozidla. Protože se opravuje Svatoplukova ulice bude uzavřeno již odbočení na světelné křižovatce směrem na ulici 28. října. Oproti minulým akcím nebude na náměstí vjíždět ani MHD. Náhradní zastávka je na Komenského ulici u MŠ. Proto vyzýváme zejména podnikatele, aby se dohodli se svými zásobiteli tak, aby nedocházelo ke zbytečným střetům.

Další uzavírka se připravuje v neděli 24. května a to přibližně od 10.10 do 11.20 hodin. Důvodem je konání "Prvního závodu Českého Poháru dorostu a žactva v triatlonu" jehož cyklistická část proběhne po ulici Žáčkova a Tř. Generála Svobody směrem k Teplicím. Obrátka bude před prvním retardérem. Po krátkou dobu budou cyklicky uzavírány ulice Mostní, Tyršova, Havlíčkova, Pod Bílým kamenem a od Teplic. Uzavírky budou řídit policisté a uzavírka bude vždy přerušena dle situace závodu. Závodí tři kategorie. Žádáme tedy občany o trpělivost a pokud nemusí, tak ať v uvedeném čase do těchto míst necestují. Děkujeme za pochopení.

Očkování proti vzteklině

Městský úřad / Povinné očkování psů proti vzteklině bude probíhat ve dnech 22 - 23. května. Psy můžete nechat naočkovat ve veterinární ošetřovně v ulici Hřbitovní 15 v Hranicích V pátek 22. května bude očkování probíhat od 15 do 18 hodin a v sobotu 23. května od 9 do 12 hodin. Cena je 100 korun. Očkovací průkazy s sebou.

Volno v mateřských školách

Školství / Upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos budou jako první uzavřeny mateřské školy Sluníčko v Plynárenské ulici (od 6. července do 31. července) a Pohádka na Hromůvce (od 6. července do 7. srpna). Mateřská škola Míček Galašova bude uzavřena od 20. července do 14. srpna. MŠ Drahotuše bude mít volno od 20. července do 28. srpna a MŠ Klíček Struhlovsko od 3. srpna do 28. srpna.

To znamená, že vždy bude alespoň jedna z městských mateřských škol otevřena. Děti z uzavřených mateřských škol mohou využívat ty mateřské školy, které budou otevřeny. Děti je možno přihlašovat na prázdninový provoz do jiné MŠ od 1. do 31. května 2009. Rodiče si vyplní a odevzdají přihlášku vyzvednutou u ředitelky vybrané MŠ.

Občané mohou nahlédnout do Plánu povodí Odry

Životní prostředí / Ministerstvo životního prostředí zaslalo Městu Hranice zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí „Plán oblasti povodí Odry" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh koncepce je k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 3. patro, odbor životního prostředí, dveře č. 410, 407 od úterý 5. května do pátku 29. května. Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve, než 16. května.

Upozornění pro včelaře

Životní prostředí / Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj vydala již tři nařízení, která se týkají včelího moru. Jde o Nařízení č. 4, č. 5 a č. 6/2009. Tato nařízení naleznete na úřední desce Městského úřadu v Hranicích v přízemí zámku nebo na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz  - úřední deska).

Program v Klubu seniorů

Sociální / V týdnu od 18. do 22. května je Klub seniorů pro veřejnost otevřen v pondělí od 8 do 12 a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. V pondělí proběhne od 8 hodin počítačový kurz a od 16 a 17 hodin zdravotní cvičení. V úterý a ve středu se uskuteční zájezd do Prahy. Ve čtvrtek je jóga od 13.30 a 14.30 a od 15.45 se sejdou angličtináři. V pátek je plavání od 14 hodin, sraz v 13.45. Cvičení Bossu je od 10.30. Upozorňujeme, že nejčerstvější informace naleznete vždy ve skříňce na klubu.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English