Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 16. října 2009


obsah:

Hranická radnice  - 16. října 2009

Nespalujte plasty - ničíte si zdraví

Životní prostředí / Opět začíná topná sezóna, Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, proto upozorňuje na rizika spojená se spalováním plastů v domovních krbech a kotlích. Zabráníte tak poškozování svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí.
Spalování ekologických paliv (zemní plyn, dřevo apod.) je základním předpokladem udržení čistoty životního prostředí, především ovzduší. Při spalování jiných látek, než ekologických paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší s jmenovitým tepelným výkonem zařízení do 0,2 MW (domovní krby a kotle atd.), nebo na otevřeném ohništi, dochází ke znečišťování ovzduší a k poškozování zdraví lidí.'
Spalováním „plastů" (např. PET lahví, nebo jiných plastových obalů), které obsahují celou řadu chemických přísad, dochází k uvolňování těchto přísad ve formě plynu, kdy může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin, než např. v průměrné spalovně.

Proto opakovaně upozorňujeme:

A. Spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy - PVC např. kelímky, lahve, domácí zboží a hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození. Dioxiny se hromadí a setrvávají v potravních řetězcích lidí.

B. Při spalování polystyrénů např. šálků, jídelních tácků, kartonů na vajíčka, plastických příborů, výpar z jejich hoření může poškodit oči i sliznice.

C. Při spalování polyuretanů (žaluzie, pěny, látky, kterými se povrchově upravuje dřevo a lepidla) se uvolňuje žlutý kouř, který obsahuje kolísající množství kyanovodíku a fosgenu.

D. Při spalování gumy, dřeva, ošetřeného impregnačními prostředky, drátů z izolací, baterií, olejů, azbestu a elektronických součástek se uvolňují další jedovaté plyny.

Proto Odbor životního prostředí opakovaně upozorňuje, abyste se vyvarovali zneškodňování odpadu spalováním v kamnech, kotlích, či v otevřených ohništích.

Sbory Hranic a Hlohovce budou mít společný koncert

Kultura / Město Hranice zve na koncert pěveckých sborů z Hlohovce a Hranic, který se uskuteční v pátek 23. října v 18 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Účinkují Zbor sv. Michala Hlohovec (Slovensko) pod vedením Eugena Lederleitnera a Smíšený komorní pěvecký sbor Harmonia Hranice pod vedením Barbory Šimečkové.

Harmonie v Hlohovci
Slovenský sbor tak oplatí Hranicím jarní vystoupení Harmonie v Hlohovci. (Foto: Jana Černá)

I za špatného počasí se ve Valšovicích koulelo

Mikroregion Hranicko / Zástupci obcí, institucí i petanqueoví nadšenci se sešli v sobotu ve Valšovicích a i přes deštivé počasí se vrhli do boje o Pohár Mikroregionu Hranicko. Začátek byl poznamenán deštěm, a proto první na řadu přišel miniturnaj v nové zábavně-naučné stolní hře Poznejme Hranicko. Všichni přítomní odpovídali na otázky týkající se jednotlivých míst Hranicka. Celkoví výherci pak byli obdarováni drobnými cenami.
Po dešti se rozjel petanqueový turnaj. Celkem se do něj zapojilo sedmnáct tříčlenných družstev. Vítězem se stalo družstvo Kulturního a sportovního výboru zastupitelstva Hustopečí nad Bečvou. Na druhém místě skončilo družstvo Mikroregionu Pobečví a bronzovou medaili si odneslo družstvo z Opatovic.
Vzhledem k nepřízni počasí byl odvolán zábavný doprovodný program. Věříme však, že i přesto se všichni přítomní dobře bavili a na dalším ročníku se opět sejdeme v tak hojném počtu. Chtěli bychom velmi poděkovat zástupcům SK pétanque Valšovice, kteří i za nepříznivých podmínek turnaj skvěle zorganizovali.

Probíhá revitalizace stromořadí v Hranicích

revitalizace stromořadíŽivotní prostředí / Stromořadí v Hranicích prochází v říjnu revitalizací. Město Hranice získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí v rámci podpory regenerace urbanizované krajiny na realizaci projektu „Revitalizace stromořadí v Hranicích". Cílem projektu je zachování a obnova zeleně ve významných hranických alejích a stromořadích.
Dle odborného posudku stromů bude arboristickou firmou ošetřeno celkem 118 stromů. Jako první probíhá revitalizace Dvořákova stromořadí. Pracovník odborné firmy se v koruně stromu chvílemi téměř ztrácel (viz foto). Dále bude revitalizována Fuskova alej a stromořadí jasanů na Struhlovsku.


 

Upozornění pro vlastníky starých průkazů MHD

Doprava / Od roku 2010 nebudou při zakoupení kuponů a jízdenek na slevy uznávány průkazy předchozího dopravce OVD s.r.o.Hranice - skončila jejich doba platnosti.
Nové průkazy současného dopravce ČSAD Frýdek Místek (platné pro přepravní podmínky IDOS systému Olomouckého kraje) vyřídíte na informacích autobusového stanoviště v Hranicích. Můžete použít fotku ze staré průkazky, pokud bude vhodná. Koupi kuponů v roce 2010 uplatňujte až s novým průkazem, kdy budou souhlasit čísla průkazů s kupony.
Děkujeme za pochopení.

Je nutné vrátit vysoušeče

Městský úřad / Vysoušeče, které město poskytovalo k odstranění škod po povodních, jsme měli pouze zapůjčené a budeme je muset vrátit. Proto žádáme všechny, kteří stále ještě mají vysoušeče vypůjčené, aby je vrátili do 21. října Městské policii Hranice. Děkujeme.

Hasičské cvičení

Vnitro / Hasičské cvičení se odehraje v budově městského úřadu Pernštejnské náměstí 1 (zámek) ve středu 21. října od 15 asi do 16 hodin. Cvičení bude spojeno s cvičnou evakuací budovy.

Program v Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů je v týdnu od 19. do 23. října otevřen pro veřejnost v pondělí od 8 do 12, ve středu od 9 do 12 a ve čtvrtek od 14 do 16 hodin. V pondělí začínají od 8 hodin počítače. Zdravotní cvičení je v 16 a 17 hodin a křížovky od 16 hodin.
Ve středu je od 9.45 němčina a od 11.30 a 12.30 zdravotní cvičení. Ve čtvrtek je na řadě cvičení Bosu od 8.15 a 9.15. Joga je od 13.30 a od 14.30. Angličtináři začnou v 14.45. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz ve 13.45. V pátek do Hranic dorazí také delegace seniorů z Konstancin - Jeziorna.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English