Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 27. listopadu 2009


obsah:

Hranická radnice  -  27. listopadu 2009

Vánoční strom se rozzáří příští týden

Kultura / Vánoční strom se na Masarykově náměstí v Hranicích rozzáří příští týden ve středu 2. prosince v půl šesté večer. Již od 10 hodin dopoledne bude na náměstí probíhat Předvánoční Jarmark. Nachystáno bude na 40 stánků, které pomohou vytvořit pravou předvánoční atmosféru. Můžete se těšit na výrobky s lidovou tematikou, vánočními motivy a samozřejmě také s nezbytným občerstvením. Jarmark je plánován až do večerních hodin. Od 14 hodin zde začne kulturní program v kterém se postupně představí žáci a soubory Základní umělecké školy Hranice. V podvečer pak žáky ZUŠ vystřídá Pěvecký sbor paní T. Jonasové. Na 17.30 je nachystán projev pana starosty a rozsvícení vánočního stromu.

Vánočním stromem je smrk z intravilánu města. Měří přibližně 20 metrů. Smrk je nutné pokácet, protože již dosahuje výšky, která může být nebezpečná pro okolní zástavbu a obyvatele města.

Hranice se mohou těšit také na jubilejní již X. ročník Dětského vánočního jarmarku, který se koná pod záštitou starosty města Hranice Mgr. Miroslava Wildnera. Tento jarmark proběhne v pátek 11. prosince od 14 do 17,30 ve dvoraně hranického zámku. Jarmarku se tradičně účastní základní školy z Hranic i některých okolních obcí (ZŠ Struhlovsko, ZŠ Nová, ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ Milenov), dále ZUŠ Hranice, DDM Hranice, Dětský domov Hranice, MC Dráček, OS Anděl Kelč, Charita Hranice či Domov Větrný mlýn Skalička. Hudební program bude zajišťovat ZUŠ Hranice.

Letos také již potřetí zřejmě i naposled proběhne akce „Dáreček pro stromeček" - sběr vánočních dárečků ve dvoraně zámku. Začne již 30. listopadu a potrvá do 21. prosince. Tento ročník se pokusíme zapsat i do Guinessovy knihy světových rekordů.

Dárky jsou určeny zejména pro potřebné děti (Dětské oddělení nemocnice Hranice, Dětský hospic Malejovice v Posázaví, Ústav sociální péče pro mládež Skalička, dětské domovy, Domovy seniorů, Azylový dům Elim Hranice, děti z afghánské provincie Logar, a další).

Na akce se podílí Město Hranice ve spolupráci se 7. mechanizovanou brigádou a 71. mechanizovaným praporem Armády ČR v Hranicích, DDM Hranice, společností Patriot Olšovec, Dílnou netradičních výtvarných technik jiřiny Vlasákové a mediálními partnery - Gate television s.r.o. a Hranickým deníkem.

Na konci roku již tradičně proběhne celá řada koncertů a vystoupení. Pozvánky naleznete jak v místním tisku, tak na webových stránkách (například http://www.zameckyklub.cz/ nebo http://www.mic.hranet.cz/). Dnes chceme z mnoha chystaných akcí „vypíchnout" speciální předvánoční koncert v Zámeckém klubu, na kterém vystoupí Tomáš Kočko & orchestr. Tento mezinárodně úspěšný hudebník se nechává inspirovat moravskou tradiční hudbou a u nás již v minulosti úspěšně vystupoval. Můžete se na něj těšit 11. prosince od 19 hodin v Zámeckém klubu.

Akční skupina se ptá pořadatelů, jaké vybavení potřebují

Hranicko / Místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko získala dotaci z evropských fondů, která jí umožní zakoupit mobilní vybavení pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Vybavení v hodnotě 1,5 milionů korun bude od dubna 2010 využívat jednak pro své aktivity, hlavním cílem je však možnost jeho zapůjčování pořadatelům nekomerčních akcí na Hranicku.
Organizace zatím přesně nestanovila, co konkrétního bude zakoupeno. Snahou je pořídit jen takové vybavení, o které bude mezi pořadateli největší zájem. Může se jednat o větší či menší pódium, velkokapacitní stany, zvukovou či světelnou aparaturu, výstavní klipy, prodejní stánky, sady lavic a stolů, výčepní zařízení, grily, fritézy, dataprojektor, kameru, vytápění, elektrickou centrálu a další podobná zařízení.
Rozvojové partnerství proto vyhlašuje dotazníkové šetření a vyzývá pořadatele, aby informovali o svých potřebách. Jednoduchý dotazník, kde stačí určit požadované vybavení a předpokládanou četnost jeho využití, je ke stažení na webu www.regionhranicko.cz/dotaznik-vybaveni. Vyplněný dotazník je potřeba zaslat do 15. prosince na email f.kopecky@regionhranicko.cz, případně poštou nebo osobně na adrese Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice. Další informace podá manažer MAS František Kopecký na tel. 773583020
Návrhy pořadatelů budou cenným vodítkem k tomu, aby se nemalé peníze investovaly do toho nejpotřebnějšího, co pomůže pořadatelům nekomerčních akcí a tím výrazně zvýší kvalitu bohatého kulturního a sportovního života na Hranicku.

Hasiči si vyměňovali zkušenosti v Opatovicích

Městský úřad / Město Hranice a Hasičský záchranný sbor požární stanice Hranice uspořádali v sobotu 21. listopadu v Lidovém domě v Opatovicích. III. ročník Setkání velitelů jednotek Sboru dobrovolných hasičů správního obvodu Hranic. Setkání se zúčastnilo celkem 64 velitelů jednotek a velitelů družstev z 32 jednotek požární ochrany. Proti loňskému roku byla účast ještě vyšší. Loni se ve Velké sešlo 54 velitelů jednotek a družstev z 27 jednotek.

Na setkání velitelů se projednávala zejména taktika vedení zásahu a bezpečnost práce u zásahu. Dalším důležitým námětem jednání byly také dopravní nehody a pojištění vozidel. Velitelé také vyhodnotili zkušenosti ze zásahů při povodních.

Hasiči se sešli v Opatovicích

Foto: Dušan Michálek

Vysadili jsme nové javory v Potoční ulici

Životní prostředí / V Potoční ulici bylo vysazeno 13 kulovitých javorů. Jde o náhradní výsadbu za dálnici D 47. Nově vysazené javory jsou náhradou za stromy, které zde vandalové zničili v květnu 2009. Policie ČR zaslala Městu Hranice usnesení o odložení případu, viníka se nepodařilo vypátrat.

Foto: Odbor životního prostředí

Televize doplňuje archiv

Městský úřad / Další materiály, které by sloužily k doplnění filmového archivu města, vyhledává místní televize. Proto chceme požádat občany, kteří mají doma staré filmové záběry z různých akcí nebo, kde jsou zachyceny zajímavé lokality v Hranicích, aby je zapůjčili k jejich digitalizaci. Za dosud poskytnuté materiály a vstřícnost děkujeme. Kontakt: Petr Bakovský 581 828 117, mail: petr.bakovsky@mesto-hranice.cz.

Pozor na vyúčtování grantů

Městský úřad / Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že vyúčtování grantů i příspěvků je nutné provést do 30. listopadu tohoto roku. Bez řádného vyúčtování není možné přidělit žadateli další grant.

Připravuje se změna v systému parkování

Doprava / Město Hranice připravuje ve spolupráci s firmou Activ Parking s.r.o. změnu parkovacího systému v centru. Změna bude spočívat v omezení doby určené pro zásobování. Po vyhodnocení účinnosti dosavadního systému parkování bylo totiž zjištěno, že právě možnost zásobování po celý den je zdrojem problémů zejména v ulicích Zámecká, Radniční a Teplická.

Proto se připravuje návrh, kde by bylo zásobování od 1. ledna 2010 umožněno ráno do 10 hodin a odpoledne od 16 hodin.

Program v Klubu seniorů a sdružení Alfa Handicap

Sociální / Klub seniorů je v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince otevřen pro veřejnost v pondělí od 8 do 12 hodin, v úterý od 9.15 do 11, ve středu od 9 do 12 a ve čtvrtek od 14 do 16 hodin. V pondělí začínají v 8 hodin pokročilí uživatelé počítačů. V 9 hodin se sejde výbor Klubu seniorů. Zdravotní cvičení je v 16 a 17 hodin a křížovky od 16 do 18 hodin.

V úterý je spinning v 8 a 9 hodin. Ve středu začíná němčina v 9.45. Od 11.30 a 12.30 je zdravotní cvičení. Ve čtvrtek se můžete těšit na cvičení Bossu v 8.15 a 9.15. Angličtina začne v 14.45. Na své si přijdou i příznivci jógy. V pátek je plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Zájezd do Moravského divadla Olomouc uskuteční 11. prosince Klub seniorů na Adventní koncert špičkové brněnské kapely Katky a Dalibora Štruncových (houslistky a cimbalisty skupiny Javory) a legendárního ženského lidového sboru Polajka. Prodej vstupenek proběhne 2. prosince od 9 hodin v Klubu seniorů. Cena i s autobusem 300 a 270 korun. Odjezd v 17:30 ze Šromotova náměstí.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English