Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009


obsah:

Hranická radnice - 18. prosince 2009

Lávka už  slouží  obyvatelům

Lávka k obchodnímu centru, Zastávky slouží veřejnosti, Město přispívá na zraněné živočichy, Kontejnery na bioodpad, Provozní doba na městských hřbitovech, Úřady omezují provoz, Změna svozu odpadu, Televize má pauzu, Plovárna na Silvestra funguje, Varování před podvodnicí, Klub Seniorů a Alfa handicap přejí k svátkům

více...


Hranická radnice - 18. září 2009

Měření hluku v hranických ulicích

Změny v Červené jídelně, Probíhá umývání kontejnerů, Soutěž o nejlepší recept, Na komunikacích se měřil hluk, Kontejnery pro zahrádkáře, Vyhlašujeme Cenu města, Budeme kácet v parku, Nabízíme byt, Krajánci budou pasováni, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 19. června 2009

Uzavírka mostu přes Bečvu, Výstava ke Světovému dni životního prostředí skočila, Revitalizace Hromůvky, Abba Revival měla úspěch v Polsku, Peníze z grantů Hranicka rozděleny, Mimořádná výstava o Afghánistánu, Sady Čs. legií ničí vandalové, Upozornění pro včelaře, Program v Klubu seniorů.

více...


Hranická radnice - 2. ledna 2009

Nové autobusy se představily

Glosa, Grantová zaměření, Zápis do 1. tříd - ZŠ 1. máje, Stavba roku, Kraj hledá osobnosti, Pozor na převod starších aut, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 2. října 2009

Bečva bez vody působí zvláštně

Glosa, Sběr nebezpečného odpadu, Soutěž o dobroty , Vyhlašujeme Cenu města, Děkujeme za průběh Dnů Evropského dědictví, Výměna řidičských průkazů, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 20. února 2009

Zápis do MŠ, Změna rozpočtu, Nominace na sportovce, Bude se jednat o komunikaci Pod Křivým, Dotace na ekologické topení , Občané mohou rozšířit turistické programy, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 22. května 2009

Oprava jídelny, Město bude slavit den životního prostředí, Mikroregion získal dotaci, Zvýšená očista komunikací, Výstava Cesty městy, Smlouvy na granty připraveny, Očkování proti vzteklině, Plovárna zve na Den dětí, Upozornění pro včelaře, Program Klubu senorů

více...


Hranická radnice - 23. října 2009

Paní Masaříková slaví 100 let

Přechod u sokolovny je hotov, Starosta popřál stoleté paní, Informace o kompostování, Výročí vzniku republiky, Revitalizace stromořadí, Vyhláška o reklamních stojanech se nemění, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 24. července 2009

Vyhlašujeme 2. kolo grantů, Na náměstí vystoupí jazz band a Oldies, Informace pro postižené povodněmi, Most přes Bečvu bude naposled uzavřen, Soutěž "Ochutnejme Hranicko" , Konkurz na ředitele školy, Ordinace se přesouvá, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 24. dubna 2009

Hasiči ve Velké

Czech POINT rozšířil služby, Hasiči se připravovali, Vyhlašujeme konkurz, Hledáme Strom roku, Źrušení omezení při vydávání dokladů, Proběhne blokové čištění, Radíme jak na dotace o úsporách energie, Zveme na oslavy konce války, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 25. září 2009

Porota to má rok od roku těžší

Proběhne soutěž o nejlepší dobroty, Sběr nebezpečného odpadu, Záměry na prodej bytů, Silnice I/47 uzavřena, Vyhodnocení zvýšené očisty komunikací, Cena města, Program v klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 26. června

Nové koupaliště, První místo pro mlynářskou cyklotrasu, Projekt podpoří pilotní minimuzea v obcích, Uzavírka mostu, Prázdninové volno v MŠ, Výběrové řízení, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 27. března 2009

- Financování životního prostředí, Podnikatelé mohou konzultovat s Czechinvestem, Informace Stavebního úřadu, Projekt Za krásami MPZ, Uzavírky ovlivňují MHD, Uzavírka Havlíčkovy ulice, Proběhla EIA, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 27. února 2009

Glosa, Vítání občánků, Prostory pro pohyb psů, Kácení stromů, Regenerace sídliště, Zápis do MŠ, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 28. srpna 2009

Odchyt holubů, Mlynářský krajánek bude končit, Pečující osoby mají požádat o přepočet důchodu. Město nemá nic společného s navážením vody do Loukova, Setkání na téma zaměstnanost na venkově, Konkurz na ředitele, Program Klubu seniorů

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English