Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice - 16. prosince 2010


obsah:

Hranická radnice - 16. prosince  2010

Projekt ET – Struct ukončil průzkum

Rozvoj města / Práci na regionálním průzkumu v rámci projektu ET-Struct ukončili v průběhu listopadu projektoví partneři Město Hranice a Střední průmyslová škola Hranice. Projekt si klade za cíl podpořit zaměstnanost v regionu, propojit nabídku a poptávku na trhu práce a zřídit pozici kariérního poradce. Je spolufinancovaný z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

V rámci průzkumu bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření, které proběhlo od září do října 2010. Obdrželi jsme 35 vyplněných dotazníků od podniků a podnikatelů, 90 od vysokoškolských a 120 od středoškolských absolventů a 51 dotazníků jsme získali od občanů v úzké spolupráci s Úřadem práce v Hranicích.

Tímto by Město Hranice chtělo poděkovat všem, kteří si dali práci s vyplněním a odesláním dotazníku. Konkrétní seznam firem naleznete na webu města.

Finální verze regionálního průzkumu v anglickém jazyce je k dispozici ke stažení na webových stránkách Města Hranice (www.mesto-hranice.cz) v sekci Pro podnikatele/Projekty města/Projekty v realizaci/Projekt ET-struct.

Druhé setkání WP3 expertů k výsledkům regionálních průzkumů se uskutečnilo 25. 11. 2010 v italské Modeně. Na tomto setkání každý region představil výsledky své analýzy. Z analýzy regionálního průzkumu Olomouckého kraje vyplynulo, že potřeby a požadavky firem na zaměstnance jsou významně ovlivněny především oborem, ve kterém firmy působí. Všude ale kladou větší důraz na široké profesní dovednosti svých zaměstnanců než na úzké a speciálně zaměřené dovednosti.

K úspěšnému začlenění absolventů na pracovní trh jsou velmi důležité jejich znalosti a dovednosti, které získali během svého vzdělání a které odpovídají požadavkům jejich budoucích zaměstnavatelů. S ohledem na neustále se měnící podmínky pracovního trhu je pro mladé lidi nezbytné, aby byli dostatečně vybaveni nejenom potřebnými odbornými znalostmi, ale také aby uměli flexibilněji reagovat na potřeby jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé vysoce hodnotí ochotu učit se, sebevzdělávat se a rozvíjet své dovednosti a schopnosti.

Názory zaměstnavatelů na schopnosti, na které by se měly školy při výuce zaměřit, se liší dle úrovně vzdělání a odvětví. Shodují se ale v tom, že by se školy měly zaměřit na zvyšování schopností svých studentů, převzít zodpovědnost za jejich rozhodování a chování a ochotu učit se. S ohledem na úroveň vzdělání by školy měly své studenty směrovat k individuálnímu myšlení, rozhodování a řešení problémů. Měly by je učit týmové práci, jak vyhledávat a zpracovávat informace a jak být schopen vyjádřit a obhájit své názory a myšlenky. Zaměstnavatelé kladou důraz na znalost cizích jazyků, IT dovednosti, ochotu učit se a schopnost přizpůsobit se.

Pro absolventy je velmi důležité, aby byli v hledání zaměstnání aktivní. Mohou najít práci například díky předešlé stáži nebo zkušenosti s firmou. Předešlé pracovní zkušenosti ukazují žadatelovu nezávislost, zájem pracovat a seznámit se s pracovním prostředím, úsilí získat zkušenosti a praxi a celkový aktivní postoj k životu a práci.

Městská policie pořádala Mikuláše

Město Hranice / Již tradičně si městští policisté zahráli na pekelníky a spolu s Mikulášem a anděly navštívili Dětský domov, nadaci Archa, dětské oddělení Nemocnice Hranice (foto: archiv městské policie).
Městská policie nadělovala

Uspořádali také Mikulášskou nadílku ve dvoraně hranického zámku. Zde se v neděli 5. prosince od 4 hodin sešly desítky dětí, aby si užili pravé mikulášské a čertovské nálady. „Rozdali jsme okolo stovky balíků" řekl jeden z čertů.

V parku se pokácí nebezpečné stromy

Životní prostředí / Rizikové a nebezpečné stromy v parku Čs. legií se budou kácet a ošetřovat. Vychází se přitom z odborně zpracovaného plánu péče, zaměřeného na provozní bezpečnost stromů v parku Čs. legií.

V průběhu měsíců ledna až března 2011 bude pokáceno 21 stromů v kritickém zdravotním stavu a do konce dubna 2011 bude vyfrézováno 21 pařezů. Ošetřeno bude 78 stromů. Termíny ošetření stromů se liší podle typu řezů. Od ledna do konce března 2011 bude proveden bezpečností řez a ve vegetačním období od března do května 2011 budou provedeny redukční a zdravotní řezy.

Kácení a ošetřování bude provádět odborná firma, na kterou město Hranice v prosinci 2010 zahájilo výběrové řízení.

Úřady omezují provoz

Městský úřad / Upozorňujeme občany, že v pátek na Silvestra 31. prosince 2010 bude Městský úřad Hranice z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Finanční úřad v Hranicích oznamuje všem daňovým subjektům a veřejnosti, že ve dnech 20.12., 22.12., 27.12., 29.12.2010 a 3.1., 5.1.2011 bude uzavřena pokladna státních příjmů a 31.12.2010 bude Finanční úřad v Hranicích z provozních důvodů zcela uzavřen.

Dne 31.12. 2010 bude uzavřena také úřadovna Všeobecné zdravotní pojišťovny v Purgešově ulici. Cestovní pojištění lze sjednat nejpozději 28.12.2010.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice / Upozorňujeme na změnu svozu komunálního odpadu v období vánočních svátků. Náhradní svoz za pátek 24. prosince 2010 bude uskutečněn ve čtvrtek 23. prosince 2010.
Sběrný dvůr bude v období od 24. prosince 2010 do 3. ledna 2011 (včetně) z provozních důvodů uzavřen. Otevřen bude 4. ledna 2011.

Program Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů přechází příští týden na sváteční provoz. Ještě v pondělí 20 prosince se zde budou vyrábět vánoční ozdoby a dekorace. Začíná se od 8 hodin. V úterý 21. prosince ještě proběhne od 8 hodin spinning v bývalé škole na Motošíně. Od 22. prosince až do 2. ledna je Klub seniorů uzavřen. Zahájení provozu proběhne až příští rok, 3. ledna 2011.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English