Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice - 16. září 2010


obsah:

Hranická radnice  - 16. září 2010

S úsporami nečekáme na vládu

Rozhovor s tajemníkem městského úřadu Ing. Bc. Vladimírem Vyplelíkem.

Tajemník MěÚ Hranice Ing. Bc. Vladimír VyplelíkVláda nyní neustále mluví o úsporách, škrtech a propouštění. Nahoře je jistě do čeho řezat, ale co zde v Hranicích? Počty úředníků se přeci snižovaly již loni, stejně tak se krátily i výdaje. A práce asi příliš neubývá.

Je pravdou, že za poslední dva a půl roku byl počet funkčních míst na MěÚ snížen o 13. Jde téměř o desetinu úředníků. Také objem peněz na platy se meziročně v letech 2009-2010 snížil o 4 %. Podařilo se nám toho dosáhnout jednak racionalizací některých činností a jednak rušením míst tam, kde jsme usoudili, že ubylo práce. Další výrazné snižování by nám umožnilo jedině, kdybychom zjednodušili mnohé „technologické postupy" při výkonu státní správy, tedy práce, kterou děláme pro stát.

Co vám v tom brání?

Ty „technologické postupy" jsou dány zákony a podzákonnými normami, které musíme při výkonu státní správy dodržovat. Pokud se řekne snižování byrokracie, každý si představí propouštění velkého počtu úředníků, kteří nic nedělají. Ve skutečnosti je to o složitých, komplikovaných a mnohdy i špatných zákonech. Úřadovat se dá prostě jednodušeji.

Můžete uvést nějaký příklad?

Tak například Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Podle § 29 musí sociální pracovnice našeho úřadu nejméně jednou za 3 měsíce navštívit děti, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova a současně nejméně jednou za 3 měsíce navštívit jejich rodiče. Potud, dejme tomu, lze souhlasit.

Ale probíhá to tak, že pokud je dítě z Hranic umístěné například v Chebu, musí úřednice z Hranic jezdit do Chebu a obráceně, pokud je dítě z Chebu v Hranicích, musí úředníci z Chebu jezdit do Hranic. Zaměstnanci úřadu tedy musí cestovat po celé republice a není možné požádat nejbližší sociální odbor. Na jaře toto zjednodušení navrhovalo ministerstvo vnitra, přičemž zcela správně zdůvodňovalo, že když i dříve to bylo neekonomické, tak nyní v době krize obzvlášť. Ministerstvo práce a sociálních věcí však nesouhlasilo a tak se dál jezdí křížem krážem po celé zemi. Nikdo si netroufne udělat to jinak, protože pravidelné kontroly krajských úřadů by odhalily porušení zákona a byli bychom bráni k zodpovědnosti.

Již jsem v nějakém rozhovoru řekl, že nový Správní řád platný od 1. ledna 2006 znamenal definitivní vítězství byrokracie nad zdravým rozumem. Ne zcela se povedl také nový stavební zákon, který je účinný od 1. ledna 2007. Občany i úřad zatěžují například i mnohá ustanovení Zákona o sociálních službách nebo Zákona o pomoci v hmotné nouzi a to zvláště ve spojení se správním řádem.

Vy na nedokonalé zákony a na zbytečné obtěžování občanů neupozorňujete tvůrce zákonů – tedy především jednotlivá ministerstva, jejichž úředníci většinou zákony tvoří?

Samozřejmě, že ano. Ze všech sil se snažíme – starostové i tajemníci. Já k tomu mám dokonce více možností, než mnozí jiní kolegové. Jsem místopředsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Ale je to jednosměrná cesta. Ministerstva si vždy najdou zdůvodnění, proč věci dělat složitě a ne jednoduše. Když v mediích ministerští pracovníci říkají, že příslušný nový zákon přinese velké zjednodušení pro občana, bolí mě žaludek, protože vím, že to není pravda - viz. například nový stavební zákon.

V současné době by ale k alespoň některým zjednodušením složitých zákonů, které občany jen obtěžují, mohlo dojít.

To by bylo hodně dobré. Dokonce se něco z toho dostalo do programového prohlášení vlády. Přál bych si, aby na to vláda a hlavně jednotliví ministři měli sílu. Aby si nenechali něco navykládat od úřednictva na jednotlivých ministerstvech. Aby nakonec to snižování byrokracie neprobíhalo tak, že činnosti budou ze státních orgánů přesunovány na úřady s rozšířenou působností, jako je třeba hranický městský úřad. Stát bude na základě toho snižovat počet úředníků a v obcích bude přibývat práce. Problém je, že většina těch, co zákony tvoří, v životě tyto zákony neaplikovala. Můj dávno zesnulý šéf v Severomoravských cihelnách Hranice říkával o takových lidech – Co po nich chceš, ti v životě nevyrobili jedinou cihlu.

Co tedy vlastně ti všichni úředníci na MěÚ dělají?

Byl by to dlouhý výčet činností, jak v samostatné působnosti pro město Hranice, tak v přenesené působnosti pro stát pro celý správní obvod Hranic tedy pro 35 000 obyvatel. Třeba na odboru životního prostředí pracuje 9 lidí včetně vedoucí, kteří mají na starosti jedenáct různých agend, mnohé z nich jak v samostatné, tak v přenesené působnosti. Kdybychom vypsali, co všechno má na starosti úředník, který se zabývá například vodním hospodářstvím, tak jen seznam povinností ve státní správě zabere jednu stránku A4. K tomu je nutné připočíst ještě samostatnou působnost.

A kudy by mohla vést cesta k výraznému zeštíhlení městského úřadu?

Samozřejmě nejjednodušší by bylo, kdyby stát privatizoval většinu činností, které úřady s rozšířenou působností, třeba Hranice, musely po zrušení okresních úřadů od roku 2003 převzít. Městský úřad by se pak zabýval pouze rozvojem města a péčí o jeho občany. Odpadly by stovky činností jako například pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod a administrace územních plánů všech 30 obcí Hranicka.

Děkuji za rozhovor

Klub seniorů

Sociální / V Klubu seniorů bude v týdnu od 20. do 24. září otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin. V úterý 21. září je na programu cyklovýlet „Zámky v údolí Bečvy" pro trase Hranice, Skalička, Hustopeče n.B., Lešná, Val. Meziříčí a zpět. Délka asi 58 km. Kratší varianta končí v Hustopečích a délka je asi 30 km.

V pátek je plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

Na náměstí se opět představí Barevný den

Životní prostředí / Atrakce a soutěže s tematikou třídění odpadů, maxidomino, stánek s propagačními předměty a výstavka produktů, vyrobených s podílem recyklovaných materiálů. Na to vše a mnoho dalšího se mohou těšit děti, žáci, studenti a hranická veřejnost., kteří zavítají v pátek 17. září od 9 do 15 hodin na Masarykovo náměstí v Hranicích. Uskuteční se BAREVNÝ DEN a DEN BEZ AUT, který spolupořádá Město Hranice, zastoupené Odborem životního prostředí, DDM Hranice ve spolupráci s informační kampaní společnosti EKO-KOM, a. s. a Olomouckého kraje na podporu třídění odpadů "Jak se točí odpady". Akci doplní doprovodný vzdělávací a kulturní program. Více informací naleznete na stránkách www.jaksetociodpady.cz  .

Můžete se objednat přes web

Logo  - rezervační systém Městský úřad / Návštěvu některých agend městského úřadu si v Hranicích lze objednat prostřednictvím internetu. Elektronický rezervační systém se týká dopravně - správních agend ( řidičské a technické průkazy) , dále občanských průkazů a cestovních dokladů a změn pobytu.

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English