Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice - 21. října 2010


obsah:

Hranická radnice  - 21. října 2010

Městský úřad rozšiřuje služby občanům

Další zkvalitnění služeb občanům nabízí Městský úřad Hranice. Rozšiřuje totiž možnost objednat se prostřednictvím internetu na konkrétní dobu u některých agend městské úřadu. Na detaily jsme se zeptali tajemníka Městského úřadu v Hranicích Ing. Bc. Vladimíra Vyplelíka.

Co se změní a od kdy?

My jsme v červenci zavedli elektronický rezervační systém na některé agendy městského úřadu, přesněji na agendy dopravně –správní a agendy týkající se občanských průkazů, cestovních pasů a změn pobytu. Nyní jsme se rozhodli tyto služby rozšířit ještě o matriku a ověřování opisů a podpisů. A právě v těchto dnech začínáme.

Proč vůbec k objednávání přes internet přistupujete?

Každoročně se dotazujeme občanů a jejich připomínkami se zabýváme. A možnost objednávat se prostřednictvím webu byla jedním z opakujících se požadavků. My jsme určitou dobu váhali, vybírali jsme co nejvýhodnější řešení.

Takže jde o reakci na přání občanů?

Ano. My nemůžeme snížit náročnost byrokratických úkonů, ty jsou dané zákony, to může ovlivnit pouze stát. Ale můžeme se snažit, aby vyřizování všech potřebných věcí bylo pro občany co nejpříjemnější. A právě možnost využít moderní technologie a možnost ušetřit čas k tomu patří. Vždyť my nejsme úřad pouze pro Hranice, ale i pro dalších 30 obcí správního obvodu. Takže mnozí na úřad dojíždějí, potřebují stihnout vlak nebo autobus. Jiní jsou časově velmi vytíženi nebo mají k řešení časově náročnou věc. Těm všem může nový systém pomoci.

A jak konkrétně se lze přes web objednat?

Slouží k tomu městské internetové stránky www.mesto-hranice.cz. Na nich lze kliknout na odkaz „rezervace" nebo na ikonku „Rezervační systém" v levé liště. Po rozkliknutí se objeví pokyny, kde se dozvíte všechny podrobnosti a také agendy, na které se lze objednat.

Děkuji za rozhovor

 

Vyhodnocujeme zkušenosti s biologicky rozložitelnými odpady

Životní prostředí / V prosinci roku 2009 rozmístilo město Hranice na hranických sídlištích 53 hnědých kontejnerů, určených pro separaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Na tyto kontejnery jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Po téměř roce jsme provedli první vyhodnocení úspěšnosti třídění biologicky rozložitelných odpadů. Jde o novinku a tak jako při zavádění separace jiných odpadů , ani tento začátek nebyl bez problémů. Jelikož začátkem letošního roku kontejnery téměř zely prázdnotou, první svoz proběhl až v měsíci dubnu 2010.

První zkušenosti při pravidelném svozu (1 x za 14 dní) ukazují, že se občané Hranic postupně učí tyto odpady třídit. Za toto období se z 53 kontejnerů odvezlo celkem 24,56 t biologicky rozložitelných odpadů ke zpracování na kompostárnu.

Tyto odpady jsou však v 20 až 45 procentech znehodnoceny zbytky komunálních odpadů, plasty i drobným elekroodpadem. Hlavním problémem zůstává to, že občané tento odpad odhazují v igelitových sáčcích, které jsou biologicky nerozložitelné. Proto odpady nemohou být zpracovány na kompostárně a končí na skládce na Jelením kopci. Tím si skládku sami zbytečně zavážíme a zároveň všichni přicházíme o kompost, který bude Město Hranice využívat v rámci údržby veřejných ploch s městskou zelení. Věříme, že se kvalita a množství vytříděného biologicky rozložitelného komunálního odpadu postupně zvýší. Třiďte důsledně, má to smysl. Děkujeme!

Klub seniorů

Sociální / V Klubu seniorů bude v týdnu od 25. do 29. října otevřeno pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 hodin. V pondělí je v 7.30 a 8.30 jóga a v 16 a 17 hodin zdravotní cvičení. Ve středu proběhne zájezd do městského divadla ve Zlíně na divadelní představení J. Strausse Vídeňská krev. Odjezd je v 14.30 ze Šromotova náměstí.

Ve čtvrtek je státní svátek.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice / Upozorňujeme na změnu svozu komunálního odpadu kvůli státnímu svátku 28. října. Náhradní svoz bude uskutečněn následující den tedy v pátek 29. října.

Ve čtvrtek 28. října bude také uzavřen sběrný dvůr.

Máme dotaci na sociálního pracovníka

Sociální / Město Hranice bylo úspěšné při podání žádosti o dotaci na romského terénního sociálního pracovníka. Město získalo na projekt s rozpočtem téměř 310 tisíc korun dotaci ve výši 201 tisíc korun.

Město zaměstnává romského terénního sociálního pracovníka již od 1. března 2004. Jeho přínosem je neocenitelná role prostředníka při celé řadě složitých jednáních. Jde zejména o jednání s úřady státní správy i samosprávy. Poradce také poskytuje preventivní poradenskou činnost romským spoluobčanům. Hranice jsou také zapojeny do programu „Podpora romských žáků středních škol".

Terénní práce je realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce 2010, poskytovaných Úřadem vlády ČR.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English