Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice - 23. prosince 2010


obsah:

Hranická radnice  -  23. prosince  2010

Rada vypsala grantová zaměření na příští rok

Město Hranice / O zaměření grantů na příští rok rozhodla na svém jednání Rada města Hranic. Přihlášky do grantového řízení na příští rok je nutné podat na předepsaném formuláři do 31. ledna 2011. Přihlášky přijímá a eviduje prostřednictvím podatelny příslušný odbor Městského úřadu Hranice. Upozorňujeme, že grant nelze přidělit uchazeči, který nemá vypořádány závazky k městu z předchozích let.

V rámci platného Grantového programu města Hranic na rok 2011 vyhlásila tato grantová zaměření:

Oblast kultury:

Zaměření č. 1: Pro město význačné kulturní projekty
Zaměření č. 3: Projekty v rámci publikační činnosti

Oblast tělovýchovy:

Zaměření č. 4: Pro město významné tělovýchovné projekty

Oblast spolupráce partnerských měst:

Zaměření č. 5: Kulturní projekty
Zaměření č. 6: Vzdělávací projekty
Zaměření č. 7: Tělovýchovné projekty

Oblast vzdělávání:

Zaměření č. 8: Vzdělávací projekty

Oblast sociálních věcí a zdravotnictví:

Zaměření č. 9: Projekty v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Oblast životního prostředí:

Zaměření č. 10: Projekty přispívající ke zlepšení přírodního prostředí
Zaměření č. 11: Projekty vedoucí ke zvýšení povědomí o ekologii
Zaměření č. 12: Projekty propagující životní prostředí s cílem zaujmout širokou veřejnost
Zaměření č. 13: Projekty propagující přírodní zajímavosti Hranicka

Oblast prevence kriminality mládeže:

Zaměření č. 14: Pro město význačné projekty v oblasti prevence kriminality
Zaměření č. 15: Projekty s výrazným zapojením dětí a mládeže
Zaměření č. 16: Projekty s výraznou protidrogovou tématikou
Grantový program města Hranic si klade za cíl podporu projektů v oblasti kultury, tělovýchovy, spolupráce s partnerskými městy, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních věcí, prevence kriminality a životního prostředí a také investice a opravy v tělovýchově a kultuře. Program má přispět k rozšíření nabídky pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků města, pomoci pořadatelům v realizaci stávajících akcí většího významu a podpořit vznik nových.

Město hledá stavbu roku 2010

Stavební úřad / Návrhy na stavbu, která v roce 2010 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, je možné podávat do konce ledna 2011.

Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo terénní úprava, řešení fasády. Za stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a též sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2010. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osob, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště, ale nemůže jím být Město Hranice.

U stavby roku se přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města. Také k celkovému dojmu - výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení celku, detailu a použité materiály, délka provádění stavby a ke komplexnosti řešení - sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby apod. Dále ke splnění požadavků orgánů státní správy - stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území a k invenci technických řešení, aplikaci ekologických technologií.

Návrhy na vyhlášení mohou podávat jakékoliv právnické nebo fyzické osoby a sdružení, výbory a komise rady města, členové zastupitelstva města, odbory MěÚ Hranice. Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude "Stavba roku 2010" vyhlášena usnesením rady města.

Město nabízí byty k prodeji

Majetek / Celkem deset bytů v Hranicích nabízí město k prodeji. Jde o byt 2+1 č. 4, Obránců míru čp. 1377. Výměra bytu je 53,25 m2, I. kategorie a cena 750 tisíc korun. Další byt 2+1 je č. 3, Kpt. Jaroše čp. 1349, výměra 50,58 m2, I. kategorie. Cena bytu je 710 tisíc. Také na Kpt Jaroše je byt 2+1 č. 6, čp. 1350. Výměra je 54,24 m2, I. kategorie a cena 760 tisíc korun.

Dále se prodává byt 2+1 č. 2, Pod Lipami čp. 1231. Výměra činí 50,35 m2, Jde o byt se sníženou kvalitou (II. ktg.) za 600 tisíc korun. Na Struhlovsku se prodává byt č. 1, čp. 1413, 3+1 o výměře 59,98 m2, I. kategorie. Cena je 750 tisíc. Na Nové se prodává byt 3+1 č. 5, čp. 1828, o výměře 68,49 m2, I. ktg. Cena je 820 tisíc korun.

Město nabízí také byt 2+1 č. 10, na ulici Jiřího z Poděbrad čp. 1275. Výměra je 90,02 m2. Jde o byt II. kategorie s cenou 900 tisíc korun. Na Hromůvce se prodávají dva byty. Jde o byt č. 18, Hromůvka čp. 1890, 3+1 o výměře 68,51 m2, I. kategorie. Cena je 820 tisíc korun. Druhým je byt 2+1 č. 7, Hromůvka čp. 1892. Byt má výměru 43,58 m2, I. kategorie a cena je 610 tisíc korun.

Poslední byt se prodává v Janáčkově ulici č. 5, Janáčkova 736 o velikosti 2+1 a výměře 55,29 m2. Byt je II. kategorie za cenu 580 tisíc korun.

Podrobnosti můžete získat na webu města (rubrika úřední deska), nebo přímo na odboru správy majetku, kancelář 303, tel 581 828 232, mail petra.vinklerova@mesto-hranice.cz.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice / Upozorňujeme na změnu svozu komunálního odpadu v období vánočních svátků. Náhradní svoz za pátek 24. prosince bude uskutečněn ve čtvrtek 23. prosince.
Sběrný dvůr bude od 24. prosince do 3. ledna včetně z provozních důvodů uzavřen. Otevřen bude 4. ledna 2011.

Úřady omezují provoz

Městský úřad / Upozorňujeme občany, že v pátek na Silvestra 31. prosince 2010 bude Městský úřad Hranice z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Finanční úřad v Hranicích oznamuje všem daňovým subjektům a veřejnosti, že ve dnech 20.12., 22.12., 27.12., 29.12.2010 a 3.1., 5.1.2011 bude uzavřena pokladna státních příjmů a 31.12.2010 bude Finanční úřad v Hranicích z provozních důvodů zcela uzavřen.

Dne 31.12. 2010 bude uzavřena také úřadovna Všeobecné zdravotní pojišťovny v Purgešově ulici. Cestovní pojištění lze sjednat nejpozději 28.12.2010.

Kontejnery na odpad z vánočních svátků

Životní prostředí / Město Hranice zajistilo přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad z vánočních svátků. Kontejnery budou rozmístěny od 23. prosince 2010 do 10. ledna 2011 na jednotlivá sídliště. Kontejnery budou určeny pouze k odkládání vánočních stromků, velkých kusů polystyrénu a velkých krabic. Vyzýváme proto občany, trvale bydlící v Hranicích, aby ostatní odpady, zvláště televizory, elektrická a elektronická zařízení, bezplatně odevzdali do sběrného dvora společnosti Ekoltes Hranice.

Kontejnery budou přistaveny v těchto lokalitách: Cementářské sídliště – parkoviště za domem č. 1297, sídliště Nová – za domem č. 1825, ul. Jaselská – hřiště za domem č. 1841, Tř. 1.máje - parkoviště za domem č. 1661,Tř. 1.máje – u základní školy, Na Hrázi – u DDM, Mlýnský příkop – u domu č. 1787, sídliště Kpt. Jaroše – u hřiště, sídliště Struhlovsko – točna, sídliště Struhlovsko – Nerudova, sídliště Hromůvka – u vodojemu, sídliště Hromůvka – parkoviště za obchodem, ul. Pod Lipami - u prodejny Potravin, Sklený kopec – u hřiště, Rezkova – za domy č. 1667 a 1668 a Jiřího z Poděbrad - na asfaltové ploše.

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English