Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice 4. listopadu 2010


obsah:

Hranická radnice  4. listopadu 2010

Dne kultury se účastnily stovky lidí

Kultura / Stovky lidí se sešly v sobotu 23. října ve dvoraně hranického zámku. Při příležitosti 12. výročí otevření zámku po rekonstrukci zde probíhal tradiční Den kultury na zámku. Letošek se opět nesl ve znamení různých zákusků, dortů, salátů a vůně slivovice, jak se již stalo v posledních letech tradicí.

Tento rok byla soutěž o nejlepší koláče, zákusky, saláty či slivovici zaměřena na tradiční i netradiční svatební dobroty. Sedmnáctičlenná porota opět neměla snadnou úlohu, protože musela vybrat to nejlepší z téměř stovky předložených dobrot. Akci pořádala Společnost Patriot,ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Hranice a za podpory Města Hranic. Podrobnější informace a fotografie naleznete na http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/kolace-a-slivovice-provonely-dvoranu-zamku.html

Zcela zaplněná dvorana se v sobotu odpoledne dočkala nejen ochutnávky soutěžních výrobků. Návštěvníky zaujal také křest nové knihy hranické spisovatelky J. Černé - "Anežka a král", kterou si zde bylo možné i zakoupit. Kromě toho ve dvoraně probíhal i benefiční prodej Mamma Help Přerov, ochutnávka francouzských vín s možností zakoupit vybrané vzorky, prezentace Rozvojového partnerství regionu Hranicko a prezentace ZO Českého svazu včelařů a Včelařského muzea Hranice s prodejen včelařských produktů.

Odpoledne svým vystoupením zpestřovali žáci ZUŠ Hranice. Po vyhodnocení vítězů akci uzavřela módní přehlídka klobouků (Tonak Nový Jičín) s následným prodejem modelů.

Akce se účastnili zástupci všech tří hranických partnerských měst – nizozemského Leidschendam - Voorburgu, slovenského Hlohovce a polské Konstancin - Jeziorne. I oni představili své kulinářské speciality a odvezli si některé ceny. Plánované vystoupení Hudební školy z Konstancin – Jeziorne se sice bohužel kvůli onemocnění nemohlo uskutečnit, velice zdatně je ale zastoupili žáci hranické Základní umělecké školy.

Své návštěvy na dni kultury na zámku využili nizozemští hosté také k výběru vánočního stromu pro Leidschendam - Voorburg. Tradice darování Vánočního stromu partnerskému městu Leidschendam - Voorburgu byla zahájena v roce 2000, kdy jsme slavili 10 let výročí spolupráce mezi oběma městy.

Pracovníci vojenských lesů Lipník nad Bečvou vytipovali několik vhodných smrků v lokalitě Libavá. Zástupce družebního města Leidschendam – Voorburgu Frans van Veen si vytipované stromy prohlédl a jeden z nich poputuje začátkem kamionem do Nizozemí. Při dopravě se využívá kamionů, které jezdí s nákladem do České republiky a zpět by se vracely nevytížené.

Nakládání s odpady upravují městské vyhlášky

Životní prostředí / Systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů v Hranicích upravují obecně závazné vyhlášky města. Základem je Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, která je změněná vyhláškou č. 1/2007.

Podle těchto vyhlášek mají občané Hranic odkládat komunální odpad do stanovených nádob, tedy do nádob vlastních nebo do sběrných nádob, pronajatých od společnosti Ekoltes Hranice, a. s. Jedná se buď o popelnice o objemu 110 l, nebo o kontejnery Bobr o objemu 1 100 l.

Město Hranice není vlastníkem sběrových nádob na komunální odpad, kromě kontejnerů na separovaný komunální odpad. Každý občan zaplatí za svou sběrovou nádobu buď jednorázově při její koupi, nebo ročně v pronájmu Ekoltesu a má využívat tuto určitou nádobu. Vytíženost sběrových nádob na komunální odpad analyzuje společnost Ekoltes. Také na základě podnětů občanů je Ekoltes doplňuje podle konkrétních a technických možností tam, kde je to potřeba.

Městská policie se při pravidelných kontrolách města zaměřuje i na podezřelé odkládání většího množství odpadů z aut. Jestliže se jedná o neoprávněné odkládání odpadu, městská policie dá podnět odboru životního prostředí k prošetření. V případě, že se bude jednat o nezákonné využívání systému obce právnickou osobou, nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, hrozí za tento delikt nemalé postihy.

Dle společnosti Ekoltes je možným způsobem obrany proti přeplňování sběrových nádob cizími osobami jejich zamykání. Klíče by měli jen příslušní nájemníci domu a v den svozu by byla nádoba zpřístupněna pracovníkům svozové firmy. Na sídlištích však jeden kontejner využívá i více panelových domů. Mohl by tak vznikat problém při svozu, pokud by kontejner nebyl včas otevřen, protože svoz neprobíhá vždy v přesně stejnou hodinu. Mohly by vzniknout tak další náklady kvůli zbytečným cestám Ekoltesu k zamčeným sběrovým nádobám.

Kontejnery pro zahrádkáře

Životní prostředí / Velkoobjemové kontejnery pro uložení biologicky rozložitelných odpadů ze zahrádek budou příští víkend rozmísťovány naposled. O víkendu 5. - 7. listopadu přijdou na řadu lokality Za stadionem u Bečvy – uprostřed a na konci zahrádkářské kolonie., dále Cementářské sídliště (u hřiště), U splavu, U Kostelíčka na točně v ulici Dobrovského a za viadukty.

Podrobnější informace naleznete na www.mesto-hranice.cz.

Klub seniorů

Sociální / V Klubu seniorů bude v týdnu od 8. do 12. listopadu otevřeno pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.

V pondělí je v 7.30 a 8.30 jóga a v 16 a 17 hodin zdravotní cvičení. Od 9 hodin se sejde výbor Klubu seniorů. V úterý je od 8 hodin spinning v bývalé škole na Motošíně. Ve středu je v 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení a od 9.45 němčina. Angličtina přijde na řadu v 11.30 (začátečníci) a 12.30 (pokročilí). Ve čtvrtek je cvičení Bossu od 8.15 a počítače od 8. V pátek je plavání od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad / Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva města se koná ve středu 10. listopadu od 16 hodin v Sokolovně Hranice. Na tomto jednání zastupitelstva dojde k volbě nového vedení města. Zastupitelé budou ze svého středu volit starostu či starostku, místostarostu (místostarostku) a radní. Zastupitelstvo města je v Hranicích 23 členné, rada sedmičlenná a tvoří ji starosta, místostarosta a pět radních. Ke zvolení potřebuje každý navržený kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů, tedy minimálně 12 hlasů.

Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English