Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice - 7. října 2010


obsah:

Hranická radnice  - 7. října 2010

Proběhne soutěž o nejlepší recepty

Kultura / Letos opět proběhne tradiční soutěž v pečení různých dobrot, o nejlepší slivovici . V uplynulých ročnících to byly například Medovník, Ořecháč, Jabkáč, nebo Trnkáč. Letos jde již o osmý soutěžní ročník, tentokrát pod názvem „Svatební dobroty a slivovice 2010".

Soutěž je zaměřená na tradiční i netradiční dobroty patřící na svatební stůl, včetně slivovice. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy. Do soutěže se přihlásíte tak, že do dvorany zámku v sobotu 23. října v době od 09.30 do 12 hodin doručíte soutěžní exponát k registraci. Soutěž pořádá Společnost Patriot z Olšovce ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Hranice a za podpory Město Hranice.

Jako potvrzení o zaregistrování obdrží každý soutěžící věcnou pozornost. Soutěžní exponáty budou zařazeny (podle jejich počtu) do kategorií, výsledky se vyhlašují za každou kategorii samostatně (např. kategorie koláče, saláty, zákusky, slané pečivo, u slivovice kategorie jádroviny, peckoviny... )

Velikost soutěžního exponátu odpovídá jedné dávce dle receptu, slivovice v láhvi o obsahu ½ l, vhodné je označit druh ovoce (švestky, jablka, meruňky, hrušky, třešně, mirabelky,....) Pokud k soutěžnímu exponátu přiložíte recept, uveďte jméno a místo bydliště.

Soutěžní exponáty hodnotí poroty (laická a odborná) a hodnocení je neveřejné.

O vyhodnocení nejlepších receptů  bývá velký zájem

Slavnostní finále a vyhlášení výsledků se koná v sobotu 23. října od 15 hodin ve dvoraně hranického zámku. Pořadu budou přítomni zástupci města, zahraniční hosté a další osobnosti veřejného i politického života. Společně zhlédneme módní přehlídku klobouků (Tonak Nový Jičín) s následným prodejem modelů, dále je připraven benefiční prodej Mamma Help Přerov, ochutnávka francouzských vín s možností zakoupení vybraných vzorků, prezentace Rozvojového partnerství regionu Hranicko, prezentace ZO Českého svazu včelařů a Včelařského muzea Hranice s prodejen včelařských produktů.

Kontakt: Společnost Patriot, o. s., Olšovec č. 116, 753 01 Hranice, e-mail: marta.pavelkova@mesto-hranice.cz, mobil: 736 782 709.

Živnostenský zákon se mění

Živnostenský úřad / Živnostenský zákon se od 1. srpna 2010 změnil. Postupně vás seznamujeme s nejdůležitějšími novinkami. Jednou z nich je povinnost podnikatele nejpozději ke dni ukončení činnosti na provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

Oznamovací povinnost má podnikatel i v případě, kdy tuto adresu změní a to po dobu 4 let od ukončení činnosti v provozovně. I tento údaj o adrese, kde lze vypořádat případné závazky při uzavření provozovny bude veden v živnostenském rejstříku pro potřeby občanů (slouží k větší ochraně spotřebitele).

Naopak se vypouští povinnost podnikatele mít doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiálu pro účely kontroly v provozovně či na jiném v zákoně uvedeném místě. Místo toho se stanovuje obecná povinnost podnikatele prokázat na žádost kontrolního orgánu a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.

Mezi povinné náležitostí ohlášení patří údaj o datu narození osob, kterým nebylo přiděleno rodné číslo. Tento povinný údaj vedený v živnostenském rejstříku je nezbytný k přesné identifikaci podnikatelů a všech zúčastněných osob. V podání se dále již neuvádí údaj o zahájení či ukončení provozování živnosti (pokud osoba zamýšlela provozovat živnost na dobu určitou) ani údaj o státním občanství u osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo jejich členy.

V důsledku propojení databází mezi živnostenským a obchodním rejstříkem se vypouští povinnost podnikatele – právnické osoby předkládat při dalším ohlášení živnosti výpis z OR, ne starší 3 měsíců.

dokončení příště

Klub seniorů

Sociální / V Klubu seniorů bude v týdnu od 11. do 15. října otevřeno pro veřejnost v pondělí od 9 do 12 hodin. V pondělí je v 7.30 a 8.30 jóga a v 16 a 17 hodin zdravotní cvičení. V úterý je cyklovýlet směrem po proudu Bečvy podle chuti a počasí. Odjezd v 9.30 od Sokolovny. Ve středu je zájezd do polského Těšína. Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova náměstí. Ve čtvrtek je cvičení Bossu od 8.15 a jóga a počítače od 8. V pátek je plavání od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

Na webu budou zprávy z Afghánistánu

Kultura / Příbuzní a známí hranických vojáků, kteří jsou momentálně na misi v Afghánistánu, budou mít šanci vidět své blízké. K českému kontingentu se totiž nakrátko připojí kameraman místní televize Vl. Mach. Z jeho pobytu se budou na webu města (www.mesto-hranice.cz) objevovat krátké videoreportáže. V. Mach bude v Afghánistánu od 11 do 27. října.

Sjezd z Hromůvky není povolený

Doprava / Načerno vytvořený nájezd ze sídliště Hromůvka na silnici I/47 neprošel žádným povolovacím řízením a je zřízen „načerno". Ve stávající podobě ani povolen být nemůže, protože v žádném případě nevyhovuje patřičným normám. Problém ale musí řešit Ředitelství silnic a dálnic Olomouc, které se o tuto silnici stará.

Tento sjezd vznikl zřejmě aktivitou některých občanů, město Hranice se na něm nijak nepodílelo. Po prvním zjištění této skutečnosti jsme na tento sjezd upozornili Ředitelství silnic a dálnic Olomouc, což je instituce, která má správu této silnice v popisu činnosti. Jen ŘSD ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje může vyvinout aktivitu, směřující k odstranění tohoto nelegálního napojení.

Oznámení o platbách za výherní automaty

Finanční / Město zavádí poplatky za výherní hrací automaty, které povoluje ministerstvo financí. V souladu ze zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích vydalo 9. září 2010 Městské zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích. Podle této vyhlášky platí od 1. října 2010 pro provozovatele, který na území města Hranice provozuje jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, povinnost platit místní poplatek za jedno technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí obci 5 tisíc korun za jedno čtvrtletí.Jazykové verze

  • Čeština
  • English