Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice - 9. prosince 2010


obsah:

Hranická radnice  - 9. prosince  2010

Město využívá plán zimní údržby

Městský úřad / Zima se na konci listopadu přihlásila v plné síle. Pro případ takovéto sněhové nadílky má město připraven plán zimní údržby. Při vydatném sněžení ale nelze být všude. Proto jsou všechny komunikace, tedy silnice i chodníky podle tohoto plánu rozděleny do tří skupin důležitosti. Mezi první skupinu patří samozřejmě hlavní tahy a také například městská schodiště. Na menší uličky a odlehlejší místa se dostává postupně, zde prosíme občany o pochopení , a určitou shovívavost. Odbor dopravy ale upozorňuje, že vstupy a vjezdy k domům nejsou předmětem zimní údržby. Děkujeme také všem, kteří doposud i nadále udržovali chodníky u svých vchodů v zimním období schůdné. Je velice obtížné zajistit dokonalý úklid na všech místech města v potřebném čase, a to zejména při kalamitních situ­acích.

Bohužel přes veškerou údržbu nelze vyloučit, že může na chodnících či komunikacích ve vlastnictví města dojít k úrazu. Tyto úrazy řeší město jako škodní události. Město má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. o pojištění odpovědnosti za škodu.

Poškozený musí finančnímu odboru Městského úřadu Hranice (kancelář č. 452 nebo podatelna) doložit písemnou žádost poškozeného o náhradu škody s uvedením přesného místa a příčiny vzniku škody (volnou formou). Dále musí doložit kontaktní údaje (adresa, telefon, případně číslo účtu), vyčíslení vzniklé škody (například posudek o bolestném, doložení poplatků, potvrzení o ztrátě na výdělku, čestné prohlášení, atd.) a katastrální mapu (popř. plánek či nákres) s vyznačením místa úrazu. V případě potřeby mohou být vyžádány další doplňující doklady

Město tyto podklady doplní o další údaje, například o výpis listu vlastnictví, plán zimní údržby, deník zimní údržby, vyjádření k provedení zimní údržby a vyjádření k odpovědnosti za škodu a všechny tyto podklady předloží pojišťovně.

Na základě předložených dokladů pojišťovna posoudí právní základ nároku na náhradu škody. Pokud město (prostřednictvím správce komunikací) prokáže, že v mezích svých možností závady ve schůdnosti komunikací odstranilo či zmírnilo, pak je zproštěno své odpovědnosti za vzniklou škodu. V opačném případě pojišťovna poskytne náhradu utrpěné škody.

Zima se razantně přihlásila o svá práva

Zima se začátkem prosince přihlásila v plné síle. Husté sněžení komplikovalo situaci jak řidičům, tak i chodcům

Foto: Petr Bakovský

Město nabízí byty k prodeji

Majetek / Celkem deset bytů v Hranicích nabízí město k prodeji. Jde o byt 2+1 č. 4, Obránců míru čp. 1377. Výměra bytu je 53,25 m2, I. kategorie. Cena bytu je 750 tisíc korun.

Další byt 2+1 je č. 3, Kpt. Jaroše čp. 1349. výměra je 50,58 m2, I. kategorie. Cena bytu je 710 tisíc korun. Také na sídlišti Kpt Jaroše je byt 2+1 č. 6, čp. 1350. Výměra bytu je 54,24 m2, I. kategorie. Cena je 760 tisíc korun.

Dále se prodává byt 2+1 č. 2, Pod Lipami čp. 1231. Výměra činí 50,35 m2, Jde o byt se sníženou kvalitou (II. ktg.) za cenu 600 tisíc korun. Na Struhlovsku se prodává byt č. 1, čp. 1413. Byt 3+1 má výměru 59,98 m2, I. kategorie. Cena je 750 tisíc korun. Také na ulici Nová se prodává byt 3+1. Jde o byt č. 5, čp. 1828, o výměře 68,49 m2, I. ktg. Cena je 820 tisíc korun.

Město nabízí také byt 2+1 č. 10, na ulici Jiřího z Poděbrad čp. 1275. Výměra je 90,02 m2. Jde o byt se sníženou kvalitou (II. kategorie) s cenou 900 tisíc korun.

Na Hromůvce se prodávají dva byty. Jde o prodej bytu č. 18, Hromůvka čp. 1890, 3+1 o výměře 68,51 m2, I. kategorie. Cena bytu je 820 tisíc korun. Druhým bytem je byt 2+1 č. 7, Hromůvka čp. 1892. Byt má výměru 43,58 m2, I. kategorie a cena je 610 tisíc korun.

Poslední byt se prodává v Janáčkově ulici . Jde o byt č. 5, Janáčkova 736 o velikosti 2+1 a výměře 55,29 m2. Byt je II. kategorie za cenu 580 tisíc korun.

Podrobnosti o nabízených bytech můžete získat na internetových stránkách města (rubrika úřední deska), nebo přímo na odboru správy majetku MěÚ Hranice, kancelář 303, tel 581 828 232, mail petra.vinklerova@mesto-hranice.cz.

Program Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů je v týdnu od 13. do 17. prosince otevřen pro veřejnost v pondělí od 8 do 12 a od 16 do 18 a ve středu od 9 do 12. V pondělí je od 7.30 a 8.30 jóga, od 10 do 12 stolní tenis a od 16 a 17 hodin zdravotní cvičení. V úterý je od 8.15 spinning v bývalé ZŠ na Motošíně. Ve středu je od 9.45 němčina. Ve čtvrtek je turistický výlet směrem na Teplice nad Bečvou, Maleník a Paršovice. Odjezd z autobusového nádraží v 9.15 a z Motošína v 9.25. Odchod pěších je v v 9 hodin od Sokolovny. V pátek je zájezd do divadla ve Zlíně na muzikál Jesus Christ Superstar a plavání od 14 hodin. Sraz je v v 13.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

„Šromoťák" zve na návštěvu

Školství / ZŠ a MŠ Šromotovo pořádá v pátek 10. prosince v rámci Vánočního jarmarku Den otevřených dveří. Žáci školy v tento den budou vyrábět ve věkově smíšených dílnách vánoční ozdoby, které budou na odpoledním jarmarku nabízet k prodeji.

Na co se můžete těšit? Uvidíte své děti při práci, prohlédnete si sedmnáct různých výtvarných technik, ohodnotíte výzdobu jednotlivých tříd, můžete si i něco pěkného zakoupit či si něco dokonce sami vyrobit. Těšíme se na Vás od 8 do 18 hodin.

Dáreček pod stromek letos není

Město Hranice / Upozorňujeme, že akce Dáreček pod stromeček, která minulé tři roky probíhala ve dvoraně zámku se letos nekoná. Pokud jste již nějaké dárky pro tento účel nakoupili, můžete je darovat například dětskému oddělení Nemocnice v Hranicích nebo Dětskému domovu.

„Dáreček pod stromeček probíhal ve dvoraně zámku tři roky a byla čím dál úspěšnější. Loňský ročník se podařilo zakončit s neuvěřitelným počtem 5 255 dárečků. Hranice tak překonaly vlastní český rekord z loňského roku téměř trojnásobně. (v roce 2007 - 1760 dárků a v roce 2008 jich bylo 1890). 

Ve Valšovicích nepůjde proud

ČEZ / Firma ČEZ distribuce a.s. upozornila, že v úterý 14 prosince od 10.30 do 15.30 hodin nepůjde v místní části Hranic Valšovice elektřina. Vše zajišťuje firma ČEZ, případné bližší informace byste proto měli získat na poruchové lince ČEZ 840 850 860.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English