Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 11. listopadu 2011


obsah:

Hranická radnice  11. listopadu  2011

Platby za komunální odpad se nemění

Město Hranice / Ve stejné výši by měly zůstat platby za komunální odpad v Hranicích. Do včerejšího jednání zastupitelstva byla předložena obecně závazná vyhláška, která poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů neměnila. I v roce 2012 by tak hraničtí občané měli ročně platit za odpad  492 korun za osobu.

Částka 492 korun však nepokrývá veškeré náklady na  svoz komunálního odpadu. Ty se ve skutečnosti v roce 2010 pohybovaly ve výši  626 korun na osobu.  V tom nejsou zahrnuty částky na provoz sběrného dvora, na sběr nebezpečného odpadu v místních částech ani částky na kontejnery pro zahrádkáře.

Momentálně však zákony neumožňují městu navýšit platbu za svoz komunálního odpadu  na více než 500 korun za rok. Částka 492 korun je stanovena  v této výši proto, aby byla  dělitelná 12. Umožňuje to snazší vyúčtování, pokud někdo platí za odpad  jen několik měsíců v roce. 

Vzhledem k tomu, že množství komunálního odpadu  stále stoupá, město maximálně podporuje třídění odpadu. Naposled jsme rozšířili sortiment tříděného odpadu letos na začátku podzimu o staré šatstvo, textil, boty  či hračky. Ve městě je rozmístěno rozmístění pět  speciálních kontejnerů v barvě, odstín slonovinová kost na tento tříděný odpad. Každý z nás totiž ročně vyprodukuje přibližně 15 kg starého šatstva, které  mnohdy končí jako součást komunálního odpadu na skládce. 

Je to letos již druhé rozšíření sortimentu poté, co se na jaře v ulicích objevily červené kontejnery na  vybité baterie a drobné elektrozařízení. V Hranicích lze aktuálně třídit plast, papír, sklo barevné a bílé, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady, drobné elektrozařízení, šatstvo, staré boty, bytový textil a hračky.

Hranice pošlou Vánoční strom partnerskému městu

Městský úřad / Do Leidschendam - Voorburgu letos opět poputuje  Vánoční strom.  Zástupci družebního města Leidschendam – Voorburgu  Frans van Veen s chotí Jenny van Veen  spolu s pracovníky vojenských lesů Lipník nad Bečvou a vytipovali několik vhodných smrků  v lokalitě Libavá.   

Před Vánočními svátky  bude strom pokácen, upraven na potřebnou délku a kamionem dopraven do Nizozemí.  Při dopravě se využívá kamionů, které jezdí s nákladem do České republiky a zpět by se vracely nevytížené.

Vánoční strom do Nizozemí

Tradice  darování Vánočního stromu partnerskému městu Leidschendam  - Voorburgu byla zahájena v roce 2000, kdy jsme slavili 10 let výročí spolupráce mezi oběma městy.

Frans van Veen se v Hranicích také zúčastnil jednání komise pro vnější  a zahraniční vztahy, která projednávala další spolupráci obou partnerských měst. Na příští rok se podařilo  domluvit například společnou putovní výstavu českých polských a holandských fotografů v Leidschendam – Voorburgu nebo koncertní turné Smyčcového orchestru ZUŠ Hranice.

Foto: Jana Černá

Upozorňujeme na žádosti o občanské průkazy a pasy

Vnitro / Žadatelé  o občanské průkazy a pasy si musí dát pozor na termíny. Upozorňujeme, že v pátek 18. listopadu 2011  nebude z technických důvodů možné žádat o vydání e-pasu ani nebude možné biometrické  cestovní  pasy vydat.  

Dále upozorňujeme občany, že v souvislosti s vydáváním nových  občanských průkazů ( elektronických občanských průkazů, e-OP)  od 01. ledna  2012,  lze podat žádost  o vydání  stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  u úřadu příslušného k vydání  občanského průkazu  pouze do 14 prosince 2011.  

V době od  15 prosince  2011 do  30. prosince  2011 lze vydat občanský průkaz typu  "BLESK" s dobou platnosti 1 měsíc  a to bez správního poplatku.

Současně žádáme občany, aby ověřili platnost občanských průkazů svým rodičům, kteří jsou dlouhodobě nemocní , imobilní nebo nemohoucí. V případě, že jim bude končit platnost OP v první polovině roku 2012,  lze za ně ještě podat žádost do uvedeného termínu, protože od nového roku bude  podávání žádosti  pro tyto občany složitější. Upozorňujeme na tuto sociaci proto,  aby se lidé nedostali do situace, že určitou dobu zůstanou bez  platného občanského průkazu.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti  po dobu v nich uvedenou

Ministerstvo vnitra dále informuje, že o vydání e-pasu lze  požádat  nejpozději  do 19. prosince  2011. V době od  27. do 30. prosince  2011 nebudou e-pasy vydávány.  Vydávání cestovních pasů typu  "BLESK" se odstávky netýkají.

 Město soutěží o nejzajímavější projekt

Město Hranice  / Zajímavé ceny pro širokou veřejnost přináší hlasování o nejzajímavější projekt financovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava s názvem Můj projekt, které probíhá od 21. října do konce listopadu.

Město Hranice z tohoto programu relizovalo 5 projektů, pro které lze hlasovat. Jsou to Rekonstrukce Komenského ulice v Hranicích, dále Hranice – Cyklostezka Bečva II. etapa, Regenerace historického jádra města II. etapa, Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč a projekt Za krásami Městské památkové zóny Hranice.

„Prostřednictvím hlasování o nejzajímavější projekt chceme informovat veřejnost, že již dnes jsou v regionu vidět investice za bezmála osm miliard korun. Proto jsme vytvořili samostatné webové stránky www.mujprojekt.eu , na kterých jsou informace o 430 projektech, které v Olomouckém a Zlínském kraji už dnes slouží svým uživatelům,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík.

Z těchto projektů může kdokoliv vybrat podle svého názoru zajímavý projekt. Jedinou podmínkou je, že hlasovat lze pouze jednou z jedné emailové adresy a jen jednou. Hlasování bude probíhat do 27. listopadu. Ukončeno bude slavnostním večerem, na kterém bude oficiálně vyhlášen nejzajímavější projekt financovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava. Poté budou vylosováni samotní hlasující a odměněni cenami.

Mezi cenami jsou například permanentky do ski areálů Kouty a Kohútka, procedura pro formování postavy v lázních Priessnitz v Jeseníku, relaxační jedno či vícedenní pobyty ve Velkých Losinách, Luhačovicích, Velkých Karlovicích a spousta jiných zajímavých cen především z oblasti cestovního ruchu. Více o hlasování a poskytnutých cenách je na http://www.mujprojekt.eu/.

Po ukončení hlasování budou  webové stránky http://www.mujprojekt.eu/ udržovány jako výsledkový web ROP Střední Morava, kde budou doplňovány informace o realizovaných projektech v Olomouckém a Zlínském kraji.

„Bleší trh“se odkládá

Živnostenský úřad  / Sobotní setkání sběratelů v Hranicích (bleší trh)  se kvůli slabému zájmu zatím odkládá.  Případní zájemci ale mohou i nadále kontaktovat odbor Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Hranicích, který hodlá „Bleší trh“ uspořádat znovu příští rok. Mělo by jít o prodejní  akci sběratelů všech sběratelských oborů (starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, staré knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny,hračky, sklo, porcelán kuriozity apod.). Telefon:  581 828 560 nebo 581 828 563 nebo na e-mailových adresách marie.caletkova@mesto-hranice.cz  a marcela.nemcova@mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme na nutnost vyúčtovat granty a příspěvky

Městský úřad / Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží poslední termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí pořádaných po tomto termínu nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

Bez řádného vyúčtování není možné přidělit žadateli další grant ani příspěvek.

Na městském webu jsou opět zprávy místní televize

Město Hranice  / Zpravodajský pořad hranické televize naleznete po měsíční pauze opět na webu města  (www.mesto-hranice.cz). Připravujeme také  vysílání v rámci kabelové televize.

Přechod na digitální televizní vysílání však způsobuje komplikace při šíření místního hranického televizního  zpravodajství vzduchem. Hranický analogový vysílač totiž končí. Město nyní hledá možnosti, jak zajistit příjem hranického zpravodajství pro co nejširší okruh občanů i v nové podobě. Děkujeme za pochopení.

Kontakt na hranickou televizi: Vlastimil Mach, mob.: 731 116 269, mail: machtv@centrum.cz.

Náhradní svoz odpadu

Ekoltes / Vzhledem k státnímu svátku ve čtvrtek 17. listopadu 2011 bude uzavřen sběrný dvůr firmy Ekoltes ve Zborovské ulici. Náhradní svoz za čtvrtek 17. listopadu se uskuteční následující den, tedy v pátek 18.listopadu.

Program Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 14. listopadu v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin a ve středu  od  8  do  12. Ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.30 kurz pro ty pokročilé a v 9.15 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin a křížovky od 16 hodin.

V úterý je naplánována podzimní úklidová brigáda vnitřních a vnějších prostor klubu od 8 hodin. Jsou zváni všichni práceschopní členové. Nářadí, nádobí a dobrou náladu sebou.

Ve středu   je od  7.30 a 8.30 zdravotní cvičení, od 9.30  do 11.30 stolní tenis a od  9.45  němčina.

Ve středu 23. listopadu se v Klubu budou vyrábět vánoční ozdoby a dekorace od 8 hodin v Klubu seniorů. Přineste si s sebou: adventní věnec ( polystyren, umělá hmota, proutěný), 4 adventní svíčky, širší stuhu na 4 mašle, sušené ovoce, bukvice, šišky, skořápky vlašských ořechů,šípky a jiné přírodní materiály, dále drobné vánoční ozdoby, perníčky, čokoládové a dřevěné ozdoby.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  se schází v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 

 

 Pomocná navigace