Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 14. října 2011


obsah:

Hranická radnice 14. října 2011

Dny kultury zahájí Koncert přátelství

Koncert přátelství dětského pěveckého sboru Cantabile a Smyčcového orchestru ZUŠ Hranice zahájí v pátek 21. října tradiční Dny kultury na zámku. Část pátečního večera bude patřit smyčcovému orchestru (foto J: Necid) a část známému pěveckému sboru, který vede Markéta Lásková. Ta Hranické radnici odpověděla na několik otázek.

Co budete v Hranicích zpívat?

Máme široký repertoár, budou to lidovky, duchovní písně, spirituály i muzikálové písničky. Na klavír nás bude doprovázet Gabriela Zdarsová.

Vy koncertujete velmi často, kam všude jste se podívali?

Vystupujeme jak v Hranicích a okolí, jako třeba v Přerově, Teplicích nad Bečvou, Černotíně, Dubu nad Moravou, lázních Slatinice, tak i v zahraničí. Letos jsme byli v Hlohovci, ale máme za sebou i Itálii, Španělsko, Litvu, Lotyšsko, Anglii, Makedonii. Tam jsme se zúčastnili mezinárodní pěvecké soutěže a skončili na druhém místě.

Soutěží se účastníme, abychom si ověřili jak, na tom jsme, pravidelně jezdíme například na Svátky písní Olomouc. Zvažujeme i účast na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži.

Dá se na těch akcích od zahraničních sborů něčemu přiučit, nebo něco pochytit?

Určitě. Hlavně repertoár. Například v kostelích u nás převládají písně s duchovní tématikou, kdežto v zahraničí je to volnější. Zní tam spirituály, světské písně, lidovky. U nás je to svázanější, třeba program na koncert v kostelech nám schvalují na arcibiskupství.

A stává se vám, že něco neprojde?

Stává. Například o adventu se nesmí zpívat koledy, i když lidé na ně čekají.

A něco jiného?

Někdy je problém český text, lidovky. Je pak těžší sestavit program. Ale s tím, jak jde dopředu technika, jsme schopni ozvučit sály i veřejná prostranství, kde vystupujeme, můžeme zařadit do programu i sólisty. Ti zpívají jak klasiku, tak i moderní, populární písničky, takže můžeme mít pestřejší a pro posluchače přitažlivější repertoár.

Kolik vás vůbec celkem je?

Celkem je nás 46. Jsou to děti od 10 do 17 let, z toho 8 chlapců.

Přitom od září je pěvecký sbor Cantabile pouze z Hranic.

Ano Sedm let jsme spolupracovali dohromady s přerovskou ZUŠ, ale letos v září jsme se oddělili. Vedly nás k tomu organizační důvody, bylo čím dál těžší skloubit vše dohromady. Například doprava – my jsme se už nevešli do jednoho autobusu a dva byly na organizátory často příliš. Takže jsme se osamostatnili, ale nadále spolupracujeme. Máme společné soustředění na Zubříči a a také například Vánoční koncerty v Hranicích, Přerově a Dubu nad Moravou budou společné. Na Zubříči se sezpíváme, doladíme vánoční repertoár a na koncertech ho předvedeme.

To je ale určitě náročnější na přípravu.

To ano, ale nás to hrozně baví. Nejen hudba, ale i to, že jsme dobrá parta, že pracujeme s radostí. Vůbec celý sbor je postaven na dobrých vztazích s dětmi, s rodiči. Bez toho, bez podpory rodičů, a samozřejmě také ZUŠ, by nebylo možné takto dlouhodobě cvičit, vystupovat a dosahovat úspěchů.

Děkuji za rozhovor

Smyčcový orchestr ZUŠ Hranice

Část Koncertu přátelství bude patřit Smyčcovému orchestru ZUŠ Hranice.

foto: Jiří Necid

Město rozšiřuje třídění odpadu o textil a obuv

Životní prostředí / Třídění odpadu v Hranicích se rozšiřuje o další možnost. Odbor životního prostředí zajistil rozmístění pěti speciálních kontejnerů barvy slonovinové kosti, určených ke sběru starého šatstva, starých bot, bytového textilu a použitých hraček. Tyto kontejnery jsou ve městě rozmístěny v rámci spolupráce se společností Revenge, a.s. z Boskovic, která starý textil, boty a hračky zdarma sbírá, třídí a recykluje.

Občané mohou staré šatstvo, boty a hračky odkládat na sídlišti Struhlovsko, u sokolovny v ulici Tyršova, na Třídě 1.máje poblíž prodejny Hruška, v ulici Zborovská u Gymnázia, a v Drahotuších u základní školy. Je vhodné uvedené věci vhazovat do kontejnerů čisté a zabalené v sáčcích.Firma Revenge, a.s. bude kontrolovat stav naplnění kontejnerů a zajišťovat pro Město Hranice zdarma jejich vývozy. Společnost provede po zhruba 1-2 měsících vyhodnocení sběrů z jednotlivých kontejnerů a může dojít i k jejich případnému přemístění nebo k rozšíření sběrové sítě. Vše záleží na vás.

Bílý kontejner

Odevzdáním nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů omezíte zavážení skládky na Jelením kopci. Každý z nás totiž ročně vyprodukuje přibližně 15 kg starého šatstva.

V Hranicích lze aktuálně třídit plast, papír, sklo barevné a bílé, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady, drobné elektrozařízení, šatstvo, staré boty, bytový textil a hračky.

Foto: Monika Jahnová

Tř. 1. máje zcela uzavřena

Město Hranice / Na Třídě 1. máje se bude o víkendu 15. a 16. října asfaltovat. Kvůli tomu bude Třída 1. máje zcela uzavřena a to včetně křižovatky U černého orla. Kvůli této kompletní uzavírce nebude v sobotu ani v neděli jezdit městská hromadná doprava. Opravu Třídy 1. máje provádí Správa silnic Olomouckého kraje, nejde o akci města.

Výzva majitelům památek

Kultura / Město Hranice vyzývá vlastníky kulturních památek v Městské památkové zóně Hranice, kteří je chtějí příští rok opravovat, aby podali žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2012.

Případní žadatelé mohou patřičné informace a formuláře získat na webu města, případně od kontaktního pracovníka Petra Vystrčila, tel. 581 828 113, mail petr.vystrcil@mesto-hranice.cz. Vyplněný formulář včetně potřebných podkladů je třeba odevzdat na MěÚ Hranice do 24. 10. 2011.

Sbírá se nebezpečný odpad

Životní prostředí / Podzimní sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v sobotu 15. října ve všech místních částech města Hranice přímo do sběrových vozidel.

Sběr začíná ve Slavíči u školy (8.00 - 8.20), navazují Rybáře u mostu (8.30 – 8.45), Uhřínov u autobusové zastávky (9.15 – 9.25), Středolesí u obchodu (9.30 – 9.40) Drahotuše, kde jsou hned tři sběrná místa – u nádraží ČD (10.00 – 10.25), na náměstí Osvobození (10.30 – 11.00) a u kostela církve Československé husitské (11.05 – 11.25). Dále Velká u hospody (11.40 – 12.00), Lhotka u autobusové točny ( 12.05 – 12.20), opět Velká u mostu (12.30 – 12.50). Poslední zastávkou jsou Valšovice u obchodu (13.20 – 13.45).

Bezplatně budou odebírány pouze sklo a keramika znečištěná škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad se rtutí, obaly a nádoby z kovů i plastů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje, ředidla, staré nátěrové hmoty, prošlá kosmetika, pneumatiky osobních aut, znečištěný textil, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory a ledničky.

Mění se parkovací průkazy pro zdravotně postižené

Sociální odbor/ Městský úřad Hranice začíná vydávat nové parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany.

Od 4. října 2011 je možné vydávat parkovací průkazy pro zdravotně postižené osoby. Parkovací průkazy nahrazují zvláštní označení O 1 (známý symbol osoby na vozíku). Stávající označení do auta (O 1) platí do 31. prosince 2012, na výměnu je tedy více než rok času. Výměna a vydání parkovacího průkazu je bezplatná.

K výměně je nutné předložit:

  • občanský průkaz zdravotně postižené osoby,
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P,
  • 1 fotografii formátu 35x45mm zobrazující aktuální podobu zdravotně postižené osoby,
  • zvláštní označení O 1.

Při výměně a vydání parkovacího průkazu je nutná osobní účast osoby zdravotně postižené.

Parkovací průkazy vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hranice, Purgešova 1399, (budova bývalého KAVRISU) v kanceláři č. 8, v pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. Přednost budou mít občané objednaní na telefonu 581 828 442 nebo 581 828 434. Mimo uvedené dny budou vydávány parkovací průkazy pouze po objednání na uvedených telefonních číslech.

 Pomocná navigace