Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 16. prosince 2011


obsah:

Hranická radnice 16. prosince  2011

Letos jsme opět odchytávali přemnožené holuby

Nadměrný výskyt zdivočelých holubů v centru se i letos snažilo  řešit město Hranice.  Cílem bylo zabránit nárůstu  již tak početné holubí populace.

Vybraná specializovaná firma smluvně prováděla pravidelné vybírání holubích hnízd, tedy holubích vajíček a právě vylíhnutých mláďat holubů. Svoji pozornost soustřeďovala pávě na historické centrum města a ulici Galašova.

Vybírání hnízd  firma prováděla od 15. dubna do 15. října 2011.  Na třech stanovištích bylo k 15. říjnu 2011  odebráno 62 holubích mláďat (loni 78  mláďat) a 115 holubích vajíček (2010 – 149 vajíček). Hnízda byla po odebrání vajíček odstraněna a byla provedena dezinfekce daného místa. V současné době probíhá odchyt divokých holubů do odchytových klecí a odchytových sítí, který bude ukončen 31. prosince 2011.

Na odchyt holubů,  výběr vajec  a  mláďat  z hnízd město Hranice vyčlenilo ve svém rozpočtu na rok  2011 částku 100  tisíc korun.

Divocí holubi se dožívají až 20 let a dospívají v prvním roce života. Rozmnožují se celoročně s výjimkou údobí extrémní zimy a vyvádějí  4 - 5 x ročně v průměru dvě mláďata. Holubi přispívají k šíření různých nemocí ( paratyfus, ornitóza, herpesviróza a ostatní ptačí nemoci) a  jsou také hostiteli parazitů, zejména různých roztočů, klíšťat, blech, štěnic a všenek. Jejich trus, který je všudypřítomný v místech jejich výskytu a hnízdění, znečišťuje  střechy, půdy, římsy, fasády domů atd.  a  zacpává domovní okapy.  Dospělý holub vyprodukuje za rok cca 2,5 kg trusu. Z holubího trusu se odpařují látky, které mohou u člověka vyvolat alergické reakce, dýchací potíže, nebo ekzémy.

holubů je ve městě hodně

Z výše uvedených důvodů žádáme vlastníky domů a nemovitostí v blízkosti historického centra města Hranic, aby si zabezpečili půdní prostory proti hnízdění divokých holubů. Dále žádáme  občany,  aby  nekrmili divoké holuby  a  tím nepřispívali k nárůstu  jejich  populace. 

Nabízíme dům a pronájmy volných prostor

Majetek  / Dům se zahradou v Máchově ulici a další nemovitosti k pronájmu nabízí město Hranice.

Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je 920 tisíc korun.

Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu. podrobnější informace získáte na odboru správy majetku nebo na městském webu  www.mesto-hranice.cz )

Kromě  prodeje bytů či pohledávek nabízí město pronájmy různých prostor. Asi nejzajímavější je prostor na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti o výměře 93,70 m2 a 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí.

Kromě tohoto prostoru nabízí město ještě pronájem parkovacích míst v ulici  Na Náspech. Dále město Hranice vypsalo záměr na pronájem garáže v Hranicích za minimální cenu pronájmu 851 korun/m2/rok (bez DPH).

Posledním záměrem je záměr na pronájem II. podlaží domu čp. 48 Náměstí Osvobození v Drahotuších pro vybudování a pronájem bytu za výchozí minimální cenu 42,30 korun za m2 za měsíc.

Podrobnější informace o prodávaném domu, případných prohlídkách a pronájmech naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Hledáme nejlepší stavbu letošního roku

Stavební úřad / Návrhy na stavbu, která v roce 2011 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, je možné podávat do konce ledna 2012.

Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo terénní úprava, řešení fasády. Za stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a též sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2011. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště, ale nemůže jím být Město Hranice.

U stavby roku se přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města. Také k celkovému dojmu - výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení celku, detailu a použité materiály, délka provádění stavby a ke komplexnosti řešení - sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby apod. Dále ke splnění požadavků orgánů státní správy - stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území a k invenci technických řešení, aplikaci ekologických technologií.

Návrhy na vyhlášení mohou podávat jakékoliv právnické nebo fyzické osoby a sdružení, výbory a komise rady města, členové zastupitelstva města, odbory MěÚ Hranice. Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude "Stavba roku 2011" vyhlášena usnesením rady města.

Lze nahlížet do posudku na záměr plynovodu

Životní prostředí  /  Ministerstvo životního prostředí ČR zaslalo Městu Hranice posudek o vlivech záměru „MORAVIA -  VTL  plynovod“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Do posudku je možné nahlížet odpátku 2. prosince 2011 do středy 21. prosince 2011 na MěÚ Hranice, odboru životního prostředí, 3. patro, Pernštejnské nám. 1, (zámek), č. dveří 410 a 414.

Každý může zaslat také písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úředních deskách dotčeného kraje. Do posudku lze nahlédnout i v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA www.cenia.cz/eia a na stánkách MŽP www.mzp.cz/eia, kód záměru MZP 353. 

Plovárna  je otevřena mezi svátky i na Silvestra

Plovárna  / Zaplavat si na Silvestra můžete i letos v hranické Plovárně.  Poslední den v roce 2011bude otevřeno  od 9 do 15 hodin.   Naopak  zavřeno je 24. a 25. prosince 2011 a také 1. ledna 2012.  Do 22. prosince je v hranické Plovárně běžný provoz, další dny od  23.  prosince do 2. ledna je  otevřeno od  9 do 21 hodin.

Provozní doba:

23.12.

pátek

9.00 – 21.00

24.12.

sobota

ZAVŘENO

25.12.

neděle

ZAVŘENO

26.12.

pondělí

9.00 – 21.00

27.12.

úterý

9.00 – 21.00

28.12.

středa

9.00 – 21.00

29.12.

čtvrtek

9.00 – 21.00

30.12.

pátek

9.00 – 21.00

31.12.

sobota

9.00 – 15.00

1.1.

neděle

ZAVŘENO

2.1.

pondělí

9.00 – 21.00

3.1.

úterý

běžný provoz

Finanční úřad omezí provoz

Finanční úřad / Finanční úřad v Hranicích oznamuje všem daňovým subjektům a veřejnosti, že ve dnech 19.12., 21.12., 28.12. 2011 a 2.1.2012   bude uzavřena pokladna státních příjmů. Děkujeme za pochopení.

Změna jízdních řádů

Finanční úřad / Jízdní řády městské hromadné dopravy  se od  12. prosince změnily. Nové jízdní řády naleznete na webových stránkách městského informačního centra  http://www.mic.hranet.cz/ v rubrice „Služby“  nebo přímo na stránkách dopravce ČSAD Frýdek  - Místek  (http://www.csadfm.cz/ ).

Kalendář Hranic je v prodeji

Kultura /  Stolní kalendáře na rok  2012, věnované tentokrát zajímavým hranickým stavbám,  jsou již v prodeji. Můžete si je koupit v hranických knihkupectvích a v Městském informačním centru za 65 korun. Kalendář vydalo město Hranice, fotografie nafotil a texty zpracoval Tomáš Pospěch, grafickou úpravu provedla Kateřina Holá.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice  / Upozorňujeme, že z důvodu vánočního svátku dne 26. prosince 2011 bude náhradní svoz proveden následující den, tedy 27. prosince 2011. Děkujeme za pochopení.

Program Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů přechází příští týden na sváteční provoz. Ještě v pondělí 19. prosince se zde budou vyrábět vánoční ozdoby a dekorace. Začíná se  od 8 hodin. Potřebný materiál, dobrou náladu a zpěvníky koled přineste sebou. V pondělí je Klub seniorů také otevřen pro veřejnost.

Od 20. prosince až do 1. ledna je Klub seniorů uzavřen. Zahájení provozu proběhne až příští rok, 2. ledna 2012. Klub seniorů přeje všem svým členkám a členům  příjemné prožití vánočních svátků a  do Nového roku hodně zdraví,  štěstí a pohody.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Pomocná navigace