Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 21. října 2011


obsah:

Hranická radnice 21. října 2011

Revitalizace parku začne ještě letos

Životní prostředí / Revitalizace Sadů Čs. legií může začít. Město dostalo potvrzení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, že byla schválena smlouva o poskytnutí dotace na projekt rekonstrukce parku z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Rekonstrukce by nakonec měla stát okolo 18 milionů korun a měla by být hotová do konce června příštího roku. Samotné práce tak začnou ještě letos závěrem listopadu nebo začátkem prosince. Letos proběhne kácení přestárlých a poškozených stromů, odstraňování náletových dřevin, a odvoz dřevní hmoty.

Jádro prací připadne na první pololetí příštího roku. Budou vysazeny nové dřeviny, jak stromy, tak keře. Mělo by jít o dřeviny odolané vůči kolísání hladiny spodní vody. V parku dojde k opravě sítě cest, bude zrekonstruován hudební pavilon i kašna. Park ve své nové podobě také umožní bližší kontakt s řekou. Aby park lákal všechny generace, nezapomene se na dětská hřiště a na nejnutnější zázemí pro návštěvníky (toalety). Počítá se zde se stávajícími tenisovými kurty, díky nimž je park oživen po sportovní stránce.

Celkovým záměrem akce je zachování historické hodnoty parku, který je kulturní památkou. Park byl vybudován podle projektu významného architekta Františka Thomayera již na začátku 20 století, včetně vodního bazénku a fontány. Roku 1923 zde byl odhalen pomník Jana Husa od Julia Pelikána (ilustrační foto: Petr Bakovský). O pár let později se v Hranicích odehrávala rozsáhlá Krajinská výstava Pobečví, díky níž byl v parku vystavěn hudební altánek. Koncerty v něm se odehrávaly ještě v nedávné době, ale v 2. polovině 20 století již park i altánek chátral.

V místní části Lhotka otevřeli nové dětské hřiště

Životní prostředí  /  Odbor životního prostředí zajistil ve spolupráci s Osadním výborem Lhotka výstavbu nového hřiště v této místní části. Hřiště je určené pro děti do 12 let. Jedná se o dřevěný dětský mobiliář bez nutnosti vybudování pádových zón. Je zde umístěn houpací chodník, dvojitá hrazda, rozhledna se sítí, vahadlová houpačka a domeček s lavičkami. Mobiliář je také doplněn o dvě lavičky a informační tabuli s Návštěvním řádem.

Hřiště bylo slavnostně otevřeno  koncem září za účasti místostarosty Mgr. Miroslava Wildnera.  Město Hranice touto cestou  děkuje společnosti KIMEX CASINO, a. s., která na hřiště  poskytla nadační příspěvek  ve výši 100 tisíc korun.
Hřiště Lhotka

Foto:  Osadní výbor Lhotka

Město vydalo kalendář Hranic

Kultura /  Stolní kalendáře na rok  2012, věnované tentokrát zajímavým hranickým stavbám,  vydalo město Hranice. V kalendáři naleznete fotky nejen z Hranic, ale i z nedalekého okolí. Každá stavba je zároveň stručneě popsána. Fotografie nafotil a texty zpracoval   Tomáš Pospěch, grafickou úpravu provedla Kateřina Holá.

Kalendář ukazuje, že Hranice se mají v architektuře čím pochlubit.  Své  stopy zde zanechali vídenští architekti Wilhelm von Doderer a Franz Macher, , přední meziváleční čeští architekti Bohumil Babánek, Karel Caivas, Josef Danda, Karel Kotas, Josef Macharáček, Josef  Miniberger,  Adolf Liebscher,  manželé  Oehlerovi, Arnošt  Wiesner a další. V okolí Hranic působil „baťovský architekt“  František Lýdie Gahura. Řada zajímavých staveb vznikla v Hranicích i  v nedaleké minulosti. Kalendář  přináší ukázky  toho, co zůstalo do dnešních snů zachováno.

Kalendář byl vydán v nákladu  1 500 kusů a bude k dostání v hranických knihkupectvích  a  v Městském   informačním centru za 65 korun, tak jako v minulých letech.  

Podnikatelé získají dotace

Hranická rozvojová agentura / Podnikatelé a živnostníci mohou získat dotace pro své podnikání. Letošní podzim nabízí hned dva takové dotační tituly. 

První z nich je 14. výzva Programu rozvoje venkova ČR, která je určena pro malé podnikatele a živnostníky. Oblast podpory III.1.2. s názvem Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, nabízí tzv. mikropodnikům a živnostníkům možnost získat dotaci až 60% na novou výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či přestavbu provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, nákup strojů a technologií, nákup vybavení provozovny nebo nezbytné výpočetní techniky. Příjem žádostí je od 25. 10. do 7. 11. 2011 na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Olomouci.

Agentura CzechInvest dále oznámila, že letos by měly být vyhlášeny ještě dva programy z Operačního programu Podnikání a inovace a to Program Rozvoj a ICT v podnicích. Program Rozvoj je určen pro ty, kteří hodlají investovat do nákupu strojů a zařízení. Naopak Program ICT v podnicích nabízí možnost investovat do zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků, dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo do rozvoje a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení.

Zde, stejně jako v případě Programu rozvoje venkova může žadatel získat až 60% dotaci, pokud se jedná o malý podnik.  Tento program ale neomezuje žadatele, co do velikosti, zde může žádat jak malý, tak střední podnik. Přesný harmonogram výzev pro Program Rozvoj a ICT v podnicích zatím není zveřejněn, ale předpoklad je listopad 2011.  Podrobnosti o obou programech se dozvíte na http://www.hranickarozvojova.cz/.

Třídění odpadu se rozšířilo

Životní prostředí / Třídění odpadu v Hranicích se rozšířilo o  další možnost. Na pěti místech byly rozmístěny speciální kontejnery v odstínu slonovinová kost,  určených ke sběru starého šatstva, starých bot, bytového textilu a použitých hraček. Kontejnery jsou rozmístěny na sídlišti Struhlovsko, u sokolovny v ulici Tyršova,  na Třídě 1.máje  poblíž prodejny Hruška, v ulici  Zborovská u Gymnázia a v Drahotuších  u základní školy.

Je vhodné uvedené věci vhazovat do kontejnerů čisté a zabalené v sáčcích.  

V Hranicích lze aktuálně třídit plast, papír, sklo barevné a bílé, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady, drobné elektrozařízení, šatstvo, staré boty, bytový textil a hračky.

 Program Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 24. října v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.30 kurz pro ty pokročilé a v 9.15 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin.

Turistický výlet na Čertův mlýn a Martiňák se uskuteční v úterý 25. října. Odjezd je vlakem v 6.36 z Hranic hl. nádraží nebo v 6.42 z Hranic  města do Rožnova a autobusem na Pustevny. Trasa není náročná, vede z Pusteven na Čertův mlýn, Martiňák a na Horní Bečvu. (okolo13 km).

Ve středu   je od  7.30a 8.30 opět zdravotní cvičení, od 8 kurz počítačů  a od  9.45  němčina. Čtvrtek je vyhrazen pohybu, v 8.15 a 10 hodin je to cvičení bosu, v 8.30 jóga a v 9.15 zumba. Stolní tenis  je  na programu  od  9.30 do  11 hodin. Od 8 hodin  jsou ve čtvrtek opět počítače

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45. 3.10.

Zájezd do Myronova divadla v Ostravě na komedii  Michaela Conneye  Habaďura se uskuteční 15.listopadu. Cena i s autobusem je 200 korun. Vstupenky se prodávají ve středu 26. října od 9 hodin v Klubu seniorů. Odjezd autobusu v 17 hodin ze Šromotova náměstí.

 

 

 

 

 Pomocná navigace