Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice - 23. září 2011


obsah:

Hranická radnice - 23. září 2011

Cyklostezka Bečva je čím dál oblíbenější

Hranická rozvojová agentura / Cyklisté si oblíbili obě páteřní cyklostezky Východní Moravy, jak cyklostezku Bečva, tak cyklostezku „Baťův kanál" a využívají se čím dál častěji. Nejedná se jen o subjektivní dojem, ale o fakta doložitelná objektivním měřením.

Část cyklostezky Bečva je přitom nutno pořád považovat za novinku. Její úsek z Velkých Karlovic do Vsetína byl otevřen v červnu tohoto roku. Jak ve Velkých Karlovicích, tak ve Vsetíně, jsou umístěny sčítače, které poskytly na první pohled ohromující čísla. Za tři měsíce provozu bylo na okraji Vsetína napočítáno 91 tisíc uživatelů, ve Velkých Karlovicích pak 56 tisíc uživatelů cyklostezky.

Podobně je tomu i v Olomouckém kraji. Zde probíhá periodicky ruční sčítání jak ve všední dny, tak o víkendech. Hranická rozvojová agentura, která tato měření provádí, sleduje vlastní metodikou již druhým rokem pohyb uživatelů cyklostezky na sedmi vybraných místech. „V letošním roce jsme na referenčních místech ve dnech měření zaznamenali téměř 5 tis. osob. To je o 1500 více než v roce předcházejícím, přestože v době měření bylo chladné a deštivé počasí. Nejvyšší hodnotu denní návštěvnosti, přes 1600 osob, jsme zaznamenali v Oseku nad Bečvou. V Prostřední Bečvě či Zašové se denní provoz pohybuje mezi 500 a tisíci uživateli. Je vidět, že obliba a využívání Cyklostezky Bečva roste na všech úsecích," říká Michaela Škrobánková, ředitelka Hranické rozvojové agentury.

Na cyklostezce podél Baťova kanálu je automatický sčítač provozu umístěn v Napajedlích. V minulém roce, kdy byl na cyklostezce provoz zahájen, ji navštívilo úctyhodných 70 tis. lidí. Za prvních 8 měsíců tohoto roku počet uživatelů cyklostezky dosáhl již 85 tisíc.

 

Koncert přátelství zahájil Dny Evropského dědictví

Kultura / Klavíristky Základní umělecké školy Hlohovec Mária Janičková a Monika Zámečníková vystoupily minulý pátek v rámci Dnů Evropského dědictví v Koncertním sale MKZ v Hranicích. Jejich sólové i společné vystoupení vzbudilo zasloužený obdiv publika. V rámci "Koncertu přátelství " vystoupil také Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením T. Jonasové a další umělci.

Koncertu se zúčastnili i zástupci partnerského města Hlohovec v čele s primátorem města Peterem Dvoranem.

Slovenské klavíristky sklízely zasloužený aplaus

Foto: Petr Bakovský

Rozmisťujeme kontejnery pro odpad ze zahrádek

Životní prostředí / Město tento podzim opět začne do vybraných lokalit rozmisťovat velkoobjemové kontejnery pro odpad ze zahrádek. Tato služba je pro občany města zdarma. Kontejnery budou ve městě rozmísťovány o víkendech v období od 30. září do 6. listopadu. Budou rozmístěny jednak v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a také v jednotlivých místních částech.

Velkoobjemové kontejnery budou nejprve rozmísťovány ve městě a to postupně v jednotlivých lokalitách v pěti víkendech až do 27. října. Tentýž víkend 27. října začne jejich umísťování i v místních částech. Zde budou moci občané využít tyto kontejnery po následující tři víkendy. Harmonogram naleznete zde.

Žádáme občany, aby větve rozřezali na menší kousky a až pak je uložili do kontejnerů. Zároveň upozorňujeme, že do kontejnerů nelze ukládat stavební suť, pneumatiky, velkoobjemový odpad a nebezpečné odpady.

Proběhne další jednání  o Programu rozvoje města

Městský úřad / Další veřejné projednávání Programu rozvoje města na období 2012 – 2020 proběhne ve čtvrtek 6. října od 16.30 v Zasedací místnosti Městského úřadu Hranice na zámku. Na jednání vás zve Město Hranice ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. Na programu jednání bude stav přípravy nového Programu rozvoje města Hranic, dále představení prioritních oblastí, projednání souhrnné SWOT analýzy a připomínky veřejnosti.

Na Tř. máje začala oprava

Doprava / Dlouho očekávaná oprava Třídy 1. máje začala v pondělí 19. září. Oprava potrvá zhruba jeden měsíc

a provádí ji Správa silnic Olomouckého kraje. Opravuje se úsek od křižovatky U Černého orla (u kina) po rondel u Sigmy I. Rozbitá vozovka dostane nový povrch, opraveny budou i autobusové zálivy.

Nejkomplikovanější úsek je právě křižovatka U Černého orla. Tato křižovatka nebude po většinu oprav uzavřena. Bude průjezdná ve směrech ulic Zborovská, Komenského a Purgešova. Řidiči zde ale musí počítat s dopravními omezeními a tudíž zde projíždět se zvýšenou opatrností.

Doprava na Tř. 1. máje bude omezena na autobusy a zásobování. Základní objízdná trasa povede směrem od Potštátu směrem přes Nádražní a Novou ulici, dále od kruhové křižovatky na silnici I/47 směr křižovatka „U smrku" a doleva po I/35 směr město. Opačně od Přísad budou informační cedule. Ulice Plynárenská nakonec otevřena nebude, nesouhlasila s tím dopravní policie. Obyvatelům domů u Alberta doporučujeme využívat jiné parkovací plochy. O průběhu oprav vás budeme dále informovat.

Chystáme soutěž o nejlepší koláče, saláty a slivovici

Kultura / Tradiční soutěž v pečení různých dobrot, o nejlepší slivovici a nejlepší salát proběhne v sobotu 8. října od  15 hodin  opět ve dvoraně Hranického zámku. Jde již o devátý ročník, tentokrát s tématem „Ovocný den" Soutěž pořádá Společnost Patriot, o. s. spolu s městem Hranice a Rozvojovým partnerstvím Mikroregionu Hranicko.

Soutěž je zaměřená na tradiční i netradiční dobroty s ovocem čerstvým, sušeným, kandovaným, kompotovaným či obsaženým v džemech a marmeládách, včetně slivovice. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy.

Do soutěže se přihlásíte tak, že do dvorany zámku v sobotu 8. října v době od 09.30 až do 12 hodin doručíte soutěžní exponát k registraci. Jako potvrzení o zaregistrování obdrží každý soutěžící věcnou pozornost. Soutěžní exponáty hodnotí poroty (laická a odborná) a hodnocení je neveřejné. Porota uděluje také cenu za nejlépe prostřený stůl.

Kontakt: Společnost Patriot, o. s., Olšovec č. 116, 753 01 Hranice, e-mail: marta.pavelkova@mesto-hranice.cz.

Zveme na Den s regionem

Hranická rozvojová agentura / Den s regionem Hranicko proběhne v sobotu 1. října ve sportovním areálu Valšovice. Je to již pátý ročník tradiční akce. Hlavním bodem programu je Pétanque turnaj tříčlenných družstev o pohár předsedy Mikroregionu Hranicko. Jsou připraveny také zábavné hry pro děti, střelba ze vzduchovky i z luku, malování na obličej, country vystoupení dětí ZŠ Všechovice a od 15 hodin bude hrát Nejistota.

Součástí Dne s regionem bude i prodej regionálních výrobků.

Program Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 26. září v době od 8.30 do 12 hodin. V pátek opět od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

V termínu od 23. září do 1. října proběhne poznávací zájezd do Francie.

Každé pondělí dopoledne je možné se přihlásit k pravidelným aktivitám Klubu seniorů. Jedná se o vzdělávací aktivity - němčinu, angličtinu pro začátečníky i pokročilé a kurz počítačů pro začátečníky a pokročilé. Dále jsou to sportovní aktivity: jóga, zdravotní cvičení, spinning, cvičení bossu, zumba, stolní tenis a plavání. Každé poslední pondělí v měsíci je zpívání pro radost, začíná se již 26. září. Každé pondělí jsou na programu i masáže.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.Pomocná navigace