Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 25. listopadu 2011


obsah:

Hranická radnice 25. listopadu  2011

Příprava rozpočtu je v plném proudu

Město Hranice  / Příprava rozpočtu města Hranic na příští rok se dostává do konečné fáze. Zastupitelé se na svém listopadovém jednání již s návrhem rozpočtu seznámili. Definitivně ho budou schvalovat na svém prosincovém jednání Do té doby bude rozpočet ještě upřesněn, zejména v oblasti investičních akcích.

Celkem  by mělo příští rok město  pracovat s rozpočtem ve výši přibližně 230 milionů korun. Tato částka se však bude na jaře  příštího roku měnit na základě znalostí státního  i krajského rozpočtu a výsledků hospodaření města za letošní rok. V prosinci se rozpočet schvaluje zejména kvůli rychlejšímu čerpání prostředků z různých dotačních titulů a také dřívějšímu a pružnějšímu využití městských financí, vyčleněných na investice a větší opravy.

Velmi obtížné bývá stanovení příjmů města v následujícím roce. Městský  rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů pro rok 2011. Vzhledem nejasným prognózám vývoje státního rozpočtu, zejména daňových příjmů, však může v průběhu roku dojít k vynuceným změnám.

Provozní výdaje rozpočtu vycházejí ze schváleného rozpočtu roku 2011, který byl očištěn od jednorázových akcí a činí 214  milionů korun. Provozní (opakované)  výdaje jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací a požadavky státní správy.

Na investiční akce je v tuto chvíli k dispozici téměř 15 milionů korun. Další prostředky na investice by měly být k dispozici po započtení zůstatků z minulých let, které budou známy po uzavření roku 2011. V rozpočtu je to zahrnuto v oblasti financování, kde je zahrnuta také dluhová služba města. Ta postupně klesá, příští rok to bude  750 tisíc korun.

Informace o návrhu  rozpočtu města lze nalézt na webových stránkách města www.mesto-hranice.cz   v rubrice  „samospráva“ podrubrika materiály do zastupitelstva   - zastupitelstvo města 11. listopadu  2011. Kompletní návrh rozpočtu ke schválení bude na webu města umístěn týden před jednáním zastupitelstva 15. prosince. Podrobnější informace o městském rozpočtu přineseme v některém z příštích čísel Hranické radnice.

Vánoční strom se  rozzáří příští týden

Kultura / Vánoční strom se na Masarykově náměstí v Hranicích  rozzáří příští týden ve čtvrtek  1. prosince v pět hodin večer. Také letos  bude pocházet  z Potštátska. Rozsvěcení vánočního stromu bude provázet dvoudenní Předvánoční jarmark.

Jarmark začne  ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Nachystány  budou desítky stánků, které pomohou vytvořit pravou předvánoční atmosféru. Můžete se těšit na výrobky s lidovou tematikou, vánočními motivy a samozřejmě také na stánky s nezbytným občerstvením.  Jarmark je plánován až do večerních hodin (do  19 hodin) a bude pokračovat i v pátek ve stejný čas, tedy od 10 do 19 hodin.

Po obě odpoledne zpestří jarmark kulturní vystoupení. Ve čtvrtek odpoledne se představí žáci a soubory ZUŠ Hranice a Divadélko TILIA s pohádkou „ O princeznách a drakovi“. V 17 hodin proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu a poté tradičně vystoupí Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením T. Jonasové. Na vystoupení sboru naváže v 17.45 Vánoční koncert skupiny Abba Revival.

V pátek odpoledne se opět představí žáci a soubory ZUŠ Hranice. V 16 hodin se můžete těšit na koncert skupiny Hostband a program jarmarku uzavře od  18 hodin Hudecká muzika Franty Kopeckého. Akci pořádá MKZ Hranice a Město Hranice ve spolupráci s Ekoltes Hranice a.s a Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.

Řidiče upozorňujeme, že v době rozsvěcení vánočního stromu, bude omezena doprava na Masarykově náměstí.  V době od 16.30 do 18 hodin bude výjezd z Masarykova náměstí omezen na ulici Radniční. Po celou dobu jarmarku projíždějte náměstí se zvýšenou opatrností. Děkujeme za pochopení.

 Rozsvěcení stromu doprovázel Hranický dětský pěvecký sbor

Rozsvěcení Vánočního stromu doprovází letos, stejně jako v předcházejících letech svým vystoupením také Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením  sbormistryně Taťány Jonasové.  Tento sbor  zahajuje svůj předvánoční program již v pátek 25. listopadu  Adventním koncertem v Evangelickém kostele na Šromotově náměstí.  Koncert začíná v 18.30 a jako hosté vystoupí  Komorní sbor Gymnázia Hranice a Oderské píšťalky.  Na akce srdečně zve Kiwanis klub Hranice.

Nabízíme dům a pronájmy volných prostor

Majetek  / Dům se zahradou v Máchově ulici a další nemovitosti k pronájmu nabízí město Hranice. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je 920 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu. podrobnější informace získáte na odboru správy majetku nebo na městském webu  www.mesto-hranice.cz )

Kromě  prodeje bytů či pohledávek nabízí město pronájmy různých prostor. Asi nejzajímavější je prostor na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti a to místnosti č. 10 o výměře 93,70 m2 a místnosti č. 11 o výměře 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí.

Kromě tohoto prostoru nabízí město ještě pronájem parkovacích míst v ulici  Na Náspech. Jde o pronájem části pozemku parc.č.st. 88 zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Hranice označeného – stání č. 1 o výměře 13,44 m2 za cenu: 5 tisíc korun za rok. Dále město Hranice vypsalo záměr na pronájem garáže v Hranicích za minimální cenu pronájmu 851 korun/m2/rok (bez DPH).

Posledním záměrem je záměr na pronájem II. podlaží domu čp. 48 Náměstí Osvobození v Drahotuších pro vybudování a pronájem bytu za výchozí minimální cenu 42,30 korun za m2 za měsíc.

Podrobnější informace o prodávaném domu, případných prohlídkách a pronájmech naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Platby za komunální odpad  se příští rok nemění

Životní prostředí  / Ve stejné výši zůstávají platby za komunální odpad v Hranicích. I v roce 2012 budou  hraničtí občané měli ročně platit za odpad  492 korun za osobu. Tato částka však nepokrývá veškeré náklady na  svoz komunálního odpadu, které se již v roce 2010 pohybovaly ve výši  626 korun na osobu.  V tom nejsou zahrnuty částky na provoz sběrného dvora, na sběr nebezpečného odpadu v místních částech ani částky na kontejnery pro zahrádkáře.

Momentálně však zákony neumožňují městu navýšit platbu za svoz komunálního odpadu  na více než 500 korun za rok. Částka 492 korun je stanovena  v této výši proto, aby byla  dělitelná 12. Umožňuje to snazší vyúčtování, pokud někdo platí za odpad  jen několik měsíců v roce. 

Kalendář Hranic je v prodeji

Kultura /  Stolní kalendáře na rok  2012, věnované tentokrát zajímavým hranickým stavbám,  jsou již v prodeji. Můžete si je koupit v hranických knihkupectvích a v Městském informačním centru za 65 korun, tak jako v minulých letech. Kalendář byl vydán v nákladu  1 500 kusů. 

V kalendáři, který vydalo město Hranice, naleznete fotky nejen z Hranic, ale i z nedalekého okolí. Každá stavba je zároveň stručně popsána.

Fotografie nafotil a texty zpracoval   Tomáš Pospěch, grafickou úpravu provedla Kateřina Holá.

Na městském webu jsou opět zprávy místní televize

Město Hranice  / Zpravodajský pořad hranické televize naleznete opět na webu města  (www.mesto-hranice.cz). Připravujeme také  vysílání v rámci kabelové televize.

Přechod na digitální televizní vysílání však způsobuje komplikace při šíření místního hranického televizního  zpravodajství vzduchem. Hranický analogový vysílač totiž končí. Město nyní hledá možnosti, jak zajistit příjem hranického zpravodajství pro co nejširší okruh občanů i v nové podobě. Děkujeme za pochopení.

Kontakt na hranickou televizi: Vlastimil Mach, mob.: 731 116 269, mail: machtv@centrum.cz.

Upozorňujeme na včasné vyúčtování  grantů

Městský úřad / Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží poslední termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí pořádaných po tomto termínu nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

Program Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 21. listopadu v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.30 kurz pro ty pokročilé a v 9.15 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin. Od 16 hodin nastoupí křížovkáři. V úterý je spinning od 9 hodin.

Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a8.30. Němčina bude v 9.45. Beseda  účastníků podzimního zájezdu do Antibes  a ostatních zájemců s připomenutím programu, výměnou zážitků, fotografií proběhne v Klubu seniorů od 10 hodin.

Čtvrtek je vyhrazen pohybu, v 8.15 je cvičení bosu, v 8.30 jóga a v 9.15 zumba. Stolní tenis  je  na programu  od  9.30 do  11 hodin. Od 13 hodin  jsou ve čtvrtek počítače.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Zájezd do Valašských Klobouků na tradiční valašský trh a ukázku dobových řemesel se uskuteční v sobotu 3. prosince. Odjezd je v 8 hodin ze Šromotova náměstí. Cena je 70 korun, přihlášky a platba v pondělí 21. listopadu 11. od 7.30 v Klubu seniorů.

Ve čtvrtek 8. prosince  proběhne zájezd na představení v Beskydském divadle Nový Jičín ,ve kterém vystupuje Marta  Kubišová se skupinou Petra Maláska „ S nebývalou ochotou“. Prodej vstupenek bude 23. listopadu od 7.30 v Klubu seniorů. Cena i s autobusem 320 Kč. Odjezd ze Šromotova náměstí v18.hodin.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  se schází v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Pomocná navigace