Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 27. října 2011


obsah:

Hranická radnice  27. října  2011

Nové zastávky již  slouží cestujícím

LOGO ROPRozvoj města  / Celkem 15 nových autobusových zastávek   již slouží cestujících v Hranicích i místních částech. Město je  vybudovalo díky dotaci  z Regionálního operačního programu Střední Morava. Celá akce stála přes 4 miliony  korun. 

Nové zastávky jednak nahradily staré zchátralé, nevzhledné či poničené přístřešky a jednak vyrostly i na místech, kde dosud kryté zastávky nebyly. Ochranu před nepřízní počasí určitě ocení zejména  lidé, kteří čekají na autobus před  prodejnou Albert či před starou poštou.  Zde činilo umístění zastávky největší problém, protože  bylo nutné umožnit zde i zásobování tamních obchodů. Proto  je také zastávka o něco menší, než by byl ideální stav.

Zastávky jsou vybudované ve stejném stylu, jako již dříve zrekonstruované zastávky například na Šromotově náměstí nebo  na sídlišti Nová. Nové zastávky ve městě jsou řešeny modulově na shodném základě, podle jednotné architektonické podoby. Základními materiály jsou tvrzené sklo a kov.

Kryté zastávky se tak dočkali cestující na Třídě 1. máje u  staré pošty, u prodejny Albert, dále u restaurace Slávie, za rohem v ulici Nádražní a dále směrem na Potštát v Alešově ulici. Dvě nové zastávky jsou i na Motošíně, cestující jsou nyní chráněni  i na Třídě Čs. armády u Bonveru,  u učiliště v ulici Partyzánská nebo na Struhlovsku. Nové zastávky se objevily také po obou směrech Bělotínské ulice jak na straně Cementářského sídliště, tak u Nové ulice. Jedna zastávka je ve Velké u školy a  další v Drahotuších  na ulici Hranická a u drahotušského nádraží ČD. 

Děti  ZŠ 1 máje oslavily Světový  den  stromů

Životní prostředí / 80 žáků hranické  Základní školy Tř. 1.máje se svými učiteli a zástupci Odboru životního prostředí MěÚ Hranice  společně oslavili Světový den stromů, který  se každoročně slaví  20. října.

Děti se před rokem zasloužily o vysazení  červenolistého buku lesního na Hřbitovní ulici v Hranicích. Strom byl zakoupen   díky finančnímu  výtěžku  z jejich loňské  prodejní výstavy kreseb na téma „strom“.


Děti si prohlédly zasazený strom

Buk byl vysazen za účasti dětí  vloni v červnu a po téměř roce a půl   žáci  stromek  opět navštívili, aby se přesvědčili  o jeho  růstu a velmi dobrém zdravotním stavu. Děti si připomenuly zásady sázení dřevin a  dokonce  svému  buku  zazpívaly   pěknou písničku.

Odbor životního prostředí poděkoval  všem žákům za  pěkný stromek, který  se stal součástí veřejné zeleně našeho města a předal dětem drobné dárky s ekologickou tématikou.

Foto: Odbor životního prostředí

Pálením plastů  škodíte i sami sobě

Životní prostředí  / Opět začíná topná sezóna, proto odbor životního prostředí MěÚ Hranice vyzývá:  „Nespalujte plasty  v domovních krbech a kotlech , zabráníte  poškození svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí“.

Spalování ekologických paliv (např. zemní plyn, dřevo) je základním předpokladem udržení čistoty životního prostředí, především ovzduší. Při spalování jiných látek v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší s jmenovitým tepelným výkonem zařízení do 0,2MW (domovní krby a kotle atd.), dochází ke znečišťování ovzduší a k poškozování zdraví lidí.

Spalováním plastů (např. PET láhví, nebo jiných plastových obalů), polyuretanů (žaluzie, pěny atd.), gumy, dřeva, ošetřeného impregnačními prostředky, drátů z izolace, baterií, olejů, azbestu a elektronických součástech dochází k uvolňování chemických přísad ve formě plynů, kdy vznikají mnohem více nebezpečné škodliviny, které mají negativní vliv na lidské zdraví.

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí proto upozorňuje:
Nespalujte v malých spalovacích zdrojích jiné látky, než paliva, pro jejichž spalování je tento zdroj jeho výrobcem určen!
Neobtěžujte kouřem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízeních a dodržujte přípustnou tmavost kouře!
Neobtěžujte zápachem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízení a dodržujte přípustnou míru obtěžování zápachem!
Za nedodržení těchto povinností dle § 12 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, hrozí pokuta ve výši od 500 do 150 000Kč! Proto Odbor životního prostředí opakovaně upozorňuje, abyste se vyvarovali nezákonného zneškodňování odpadu spalováním v kamnech či kotlích.

Město chystá setkání sběratelů „Bleší trh“

Živnostenský úřad  / Pokud bude zájem, uspořádá město Hranice setkání sběratelů všech sběratelských oborů (starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, staré knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny,hračky, sklo, porcelán kuriozity apod.) na prodejní akci tzv „Bleší trh“. Akce je naplánována  na sobotu dne 19.11.2011 do dvorany zámku a připravuje ji odbor Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Hranicích.

Vyzýváme proto všechny zájemce z řad sběratelů, aby se nahlásili a provedli rezervaci stolů nejpozději do 31. října 2011  na telefonu 581 828 560 nebo 581 828 563 nebo na e-mailových adresách marie.caletkova@mesto-hranice.cz  a marcela.nemcova@mesto-hranice.cz

Burza středních škol

Školství / Prezentační výstava středních škol a jejich studijních a učebních oborů pro školní rok 2012/2013 se bude konat ve čtvrtek dne 3. listopadu od 9  do 16 hodin ve dvoraně hranického zámku.Na akci  vás zve město Hranice ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci.
Doprovodný program bude probíhat od 10 hodin ve velké zasedací síni městského úřadu. Proběhne přednáška “Dopad podpory města Hranice v oblasti ICT na vzdělávání informačních technologií na ZŠ a MŠ Šromotovo“, dále se představí SŠE Lipník, následovat bude přednáška na téma jazykové vzdělávání a vzdělávání s využitím modulů, a bude se probírat i spolupráce škol, firem a města a podpora ze strany města.

Varujeme před požáry

Životní prostředí / Nezkontrolovaná  topidla či komíny ve špatném stavu jsou častou příčinou požárů. Topná sezóna právě začíná, proto odbor životního prostředí vyzývá ke kontrole jejich bezpečného stavu.

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které stanovuje bezpečnostní zásady a lhůty pro čištění a kontrolu topidel a komínů.

Plynová topidla a jejich komíny se musí minimálně 1x ročně nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou (kominíkem). Správně vyčištěné a seřízené topidlo s komínem je výrazně úspornější při spotřebě paliva!

V topidlech používejte pouze palivo k tomu určené. Pálení odpadu výrazně snižuje životnost topidla i komínu. Při topení vlhkým (čerstvým) dřevem dochází k rychlému zarůstání komínů. Pozor dávejte také na popel. I zdánlivě vychladlý může způsobit požár. Proto ho vždy skladujte v nehořlavých nádobách. Více informací naleznete na webu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje http://www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/.

Program Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 31. října v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 a ve čtvrtek od 8.30 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.30 kurz pro ty pokročilé a v 9.15 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12. Zpívání pro radost bude od 10 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin a křížovky od 16 hodin.

Turistický výlet na Javorový se uskuteční v úterý 1. listopadu. Odjezd je v 6:43 z Hranic hl. nádraží vlakem do Třince a autobusem do Oldřichovic. Trasa patří k náročnějším: Oldřichovice - Javorová chata -  Javorový – vrch - Gutské sedlo -  Guty. (asi10 km) .

Ve středu   je od  7.30 a 8.30 zdravotní cvičení, od 9.30  do 11.30 stolní tenis a od  9.45  němčina. Čtvrtek je vyhrazen pohybu, v 8.15 je to cvičení bosu, v 8.30 jóga a v 9.15 zumba. Stolní tenis  je  na programu  od  9.30 do  11 hodin. Od 13 hodin  jsou ve čtvrtek opět počítače

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin. Pomocná navigace