Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 30. září 2011


obsah:

Hranická radnice 30. září 2011

Začne oprava Studentské ulice

Město Hranice / První část celkové rekonstrukce ulic Studentská a Hviezdoslavova začne již příští týden, 3. října. Bude se opravovat ulice Studentská, tedy úsek od křižovatky s ulicí Purgešova až po křižovatku s ulicí Nerudova. Dále ulice pokračuje již pod názvem Hviezdoslavova, na jejíž rekonstrukci dojde příští rok.

V opravovaném úseku proběhne celková rekonstrukce vozovky, dojde také k opravě chodníků, které dostanou nově zámkovou dlažbu. Opraveny a nově nasvíceny budou i přechody pro chodce. Dostane se i na autobusovou zastávku, kontejnerová stání a parkovací místa.

Celkově bude oprava Studentské ulice trvat asi 60 dnů. Hviezdoslavova ulice se začne opravovat příští jaro podle klimatických podmínek. Akce vyjde celkem na necelých 15 milionů korun.

Zároveň s opravou komunikace bude probíhat i rekonstrukce kanalizace, která město přijde na další 4 miliony korun. Vodovody a kanalizace Přerov budou provádět opravu kanalizace vyvložkováním, což vyhodnotily jakožto nejlepší metodu. Výhodou je kratší lhůta výstavby, menší zatížení pro občany a větší jistota, že se nová komunikace nebude propadat, než, kdyby probíhal klasický výkop. Plynovod a vodovod zde byl opraven již v minulosti

Řidičů se ale dotknou nutná dopravní omezení. Celá Studentská ulice bude po dobu oprav pro dopravu uzavřena. Křižovatka s ulicí Nerudova bude ale průjezdná, takže bude možné pokračovat z Hviezdoslavovy ulice dále do ulice Galašovy. Ve Studentské ulici budou však opravovány i vjezdy, občané se proto vozem nedostanou ke svým domům. Žádáme proto obyvatele o pochopení.

Situace je komplikovanější, protože kraj bude ještě zhruba týden dokončovat opravu Třídy 1. máje. Zde došlo ke změně dopravního značení, které nyní povoluje průjezd dopravní obsluze. Ta nyní může od křižovatky u Černého orla odbočit k hotelu Cementář a k poště. Tím se dostanou ke svým domovům například lidé bydlící na ulici Rezkova či na Mlýnském příkopu, samozřejmě se zvýšenou opatrností. A je také nutné počítat s tím, že některé práce si přechodně vyžádají uzavírku i tohoto úseku.

Průjezd do Rezkovy ulice a na Mlýnský příkop ulicí Plynárenskou dopravní policie nepovolila. Jde totiž o úzkou komunikaci bez chodníků, po které se pohybuje mnoho chodců, směřujících na sídliště Hromůvka. Nyní se však do této lokality mohou občané dostat okolo obchodního centra Koloseum (bývalá Bečva).

Město si připomnělo úmrtí T.G. Masaryka

Městský úřad / Letos uplynulo již 74 let od úmrtí prvního československého prezidenta T.G. Masaryka. Jeho památku si občané Hranic v čele se místostarostou Hranic Mgr. Miroslavem Wildnerem, zástupci Československé obce legionářské, Vojenského sdružení rehabilitovaných, Vojenské posádky Hranice, Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů připomněli u Masarykovy busty ve staré radnici.

Město si připomnělo prvního prezidenta

Proběhne další jednání o Programu rozvoje

Město Hranice / Další veřejné projednávání Programu rozvoje města na období 2012 – 2020 proběhne ve čtvrtek 6. října od 16.30 v Zasedací místnosti Městského úřadu Hranice na zámku. Na jednání vás zve Město Hranice ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s.

Na programu jednání bude stav přípravy nového Programu rozvoje města Hranic, dále představení prioritních oblastí, projednání souhrnné SWOT analýzy a připomínky veřejnosti.

Podkladové materiály můžete nalézt na internetových stránkách města www.mesto-hranice.cz jak v rubrice „Aktuality",tak v sekci „pro podnikatele" – rubrika „Program rozvoje města", podrubrika „Příprava nového programu rozvoje".

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Ing. Zuzana Popová, e-mail: zuzana.popova@mesto-hranice.cz, tel 581 828 375, 733 106 652.

Místní televize přerušuje vysílání kvůli digitalizaci

Městský úřad / Přechod na digitální televizní vysílání způsobuje komplikace při šíření místního hranického televizního zpravodajství. Hranický analogový vysílač bude končit. Zpravodajské vysílání místní televize proto bude mít v měsíci říjnu vynucenou přestávku. Město nyní hledá možnosti, jak zajistit příjem hranického zpravodajství pro co nejširší okruh občanů i nové podobě. Děkujeme za pochopení.

Struhlovsko zve předškoláky a jejich rodiče na návštěvu

Školství / Základní škola Struhlovsko přpravila pro předškoláky i rodiče několik návštěvních dní. V prvním termínu, ve čtvrtek 6 října v 16 hodin se zájemci mohou seznámit s pracovníky školy, poznat školu a pohrát si. S interaktivní tabulí seznámí škola návštěvníky ve čtvrtek 20. října 2011. Ve čtvrtek 10. listopadu jsou hlavním tématem hrátky s angličtinou. V lednu čeká sportování v tělocvičně.
Bližší informace najdete na internetových stránkách školy http://www.stru.hranet.cz/. ZŠ a MŠ Struhlovsko se těší na Vaši návštěvu.

ČEZ informuje občany že nepůjde proud

ČEZ / Firma ČEZ upozornila, že v období 12. a 13 října bude docházet k výpadkům dodávek elektrické energie do vybraných lokalit. Dne 12. října od 8 do 12 hodin nepůjde proud v místní části Velká. Tentýž den 12. října také od 8 do 12 hodin nepůjde proud na Cementářském sídlišti v Hranicích.

Dne 13. října nepůjde proud v lokalitě Pod Křivým (u Bečvy podél cyklostezky) a to od 8 do 11 hodin.

Důvodem pro přerušení dodávky proudu jsou nezbytné práce na distribuční soustavě. Akci provádí firma ČEZ, podrobnější informace proto získáte na jejich informační lince 840 850 860. ČEZ ujišťuje, že jde o přerušení pouze na dobu nezbytně nutnou k opravám. V dotčených místech by měl ČEZ vyvěsit letáky a informační mapky.

Program Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 3. října v době od 8.30 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 8.30 do 11 hodin.

Začíná se rozbíhat i pravidelný program Klubu seniorů. V pondělí v 7.30 a 8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.30 začne kurz pro ty pokročilé a v 9.15 nastoupí angličtináři začátečníci. V 10 hodin začne jednání výboru Klubu seniorů. Zdravotní cvičení je v plánu od 16 a od 17 hodin. Zároveň od 16 do 18 hodin se dostanou ke slovu křížovkáři.

Ve středu 5. října v 7.30 a 8.30 dojde opět na zdravotní cvičení a v 9.45 nastoupí němčináři. Čtvrtek je vyhrazen pohybu, v 8.15 je to cvičení bosu, v 9.15 zumba a v 8.30 jóga. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45. 3.10.

Ve středu proběhne turistický výlet na beskydský vrchol Travný. Odjezd je v 6.36 z Hranic - hlavního nádraží a v 6.42 z Hranic města. Pojede se vlakem do Frýdku – Místku a autobusem do Pražma. Trasa vede z Pražma na vrchol Travný a poté do Morávky. Délka je okolo 12 kilometrů. Výlet je určen pro zdatné turisty.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 Pomocná navigace