Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 4. listopadu 2011


obsah:

Hranická radnice  4. listopadu 2011

Hranice soutěží o nejzajímavější projekt

Logo ROP Město Hranice  / Zajímavé ceny pro širokou veřejnost přináší hlasování o nejzajímavější projekt financovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava s názvem Můj projekt, které probíhá od 21. října do konce listopadu.

Město Hranice z tohoto programu relizovalo 5 projektů, pro které lze hlasovat. Jsou to Rekonstrukce Komenského ulice v Hranicích, dále Hranice – Cyklostezka Bečva II. etapa, Regenerace historického jádra města II. etapa, Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč a projekt Za krásami Městské památkové zóny Hranice.

„Prostřednictvím hlasování o nejzajímavější projekt chceme informovat veřejnost, že již dnes jsou v regionu vidět investice za bezmála osm miliard korun. Proto jsme vytvořili samostatné webové stránky www.mujprojekt.eu, na kterých jsou informace o 430 projektech, které v Olomouckém a Zlínském kraji už dnes slouží svým uživatelům,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík.

Z těchto projektů může kdokoliv vybrat podle svého názoru zajímavý projekt. Jedinou podmínkou je, že hlasovat lze pouze jednou z jedné emailové adresy a jen jednou. Hlasování bude probíhat do 27. listopadu. Ukončeno bude slavnostním večerem, na kterém bude oficiálně vyhlášen nejzajímavější projekt financovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava. Poté budou vylosováni samotní hlasující a odměněni cenami.

Mezi cenami jsou například permanentky do ski areálů Kouty a Kohútka, procedura pro formování postavy v lázních Priessnitz v Jeseníku, relaxační jedno či vícedenní pobyty ve Velkých Losinách, Luhačovicích, Velkých Karlovicích a spousta jiných zajímavých cen především z oblasti cestovního ruchu. Více o hlasování a poskytnutých cenách je na http://www.mujprojekt.eu/.

Po ukončení hlasování budou  webové stránky http://www.mujprojekt.eu/ udržovány jako výsledkový web ROP Střední Morava, kde budou doplňovány informace o realizovaných projektech v Olomouckém a Zlínském kraji.

Městský kalendář hranických staveb je již v prodeji

Kultura /  Stolní kalendáře na rok  2012, věnované tentokrát zajímavým hranickým stavbám,  jsou již v prodeji. Můžete si je koupit v hranických knihkupectvích a v Městském informačním centru za 65 korun, tak jako v minulých letech. Kalendář byl vydán v nákladu  1 500 kusů. 

V kalendáři, který vydalo město Hranice, naleznete fotky nejen z Hranic, ale i z nedalekého okolí. Každá stavba je zároveň stručně popsána. Fotografie nafotil a texty zpracoval   Tomáš Pospěch, grafickou úpravu provedla Kateřina Holá.

Kalendář ukazuje, že Hranice se mají v architektuře čím pochlubit.  Své  stopy zde zanechali vídenští architekti Wilhelm von Doderer a Franz Macher, , přední meziváleční čeští architekti Bohumil Babánek, Karel Caivas, Josef Danda, Karel Kotas, Josef Macharáček, Josef  Miniberger,  Adolf Liebscher,  manželé  Oehlerovi, Arnošt  Wiesner a další. V okolí Hranic působil „baťovský architekt“  František Lýdie Gahura. Řada zajímavých staveb vznikla v Hranicích i  v nedaleké minulosti. Kalendář  přináší ukázky  toho, co zůstalo do dnešních dnů zachováno.

Hranice si  připomněly vznik samostatné republiky

Kultura / Den vzniku samostatného československého státu začaly Hranice slavit již ve  čtvrtek v podvečer. Od  Zámeckého  hotelu vyrazil  lampionový průvod ke staré radnici, kde byly položeny věnce k bustě T. G. Masaryka.

Oslavy 28. října

Následoval projev starostky města Ing. Radky Ondriášové a státní hymna. Lampionový průvod poté pokračoval do letního kina, kde proběhla tradiční ohňová  show a promítání   filmu Auta 2.

V pátek 28. října pak  byla pro veřejnost otevřena Síň odboje v kasárnách  gen. O Zahálky.

Upozorňujeme na žádosti o občanské průkazy a pasy

Vnitro / Žadatelé  o občanské průkazy a pasy si musí dát pozor na termíny. Upozorňujeme, že v pátek 18. listopadu 2011  nebude z technických důvodů možné žádat o vydání e-pasu ani nebude možné biometrické  cestovní  pasy vydat.  

Dále upozorňujeme občany, že v souvislosti s vydáváním nových  občanských průkazů ( elektronických občanských průkazů, e-OP)  od 01. ledna  2012,  lze podat žádost  o vydání  stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  u úřadu příslušného k vydání  občanského průkazu  pouze do 14 prosince 2011.  

V době od  15 prosince  2011 do  30. prosince  2011 lze vydat občanský průkaz typu  "BLESK" s dobou platnosti 1 měsíc  a to bez správního poplatku.

Současně žádáme občany, aby ověřili platnost občanských průkazů svým rodičům, kteří jsou dlouhodobě nemocní , imobilní nebo nemohoucí. V případě, že jim bude končit platnost OP v první polovině roku 2012,  lze za ně ještě podat žádost do uvedeného termínu, protože od nového roku bude  podávání žádosti  pro tyto občany složitější. Upozorňujeme na tuto sociaci proto,  aby se lidé nedostali do situace, že určitou dobu zůstanou bez  platného občanského průkazu.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti  po dobu v nich uvedenou

Ministerstvo vnitra dále informuje, že o vydání e-pasu lze  požádat  nejpozději  do 19. prosince  2011. V době od  27. do 30. prosince  2011 nebudou e-pasy vydávány.  Vydávání cestovních pasů typu  "BLESK" se odstávky netýkají.

Upozorňujeme na nutnost vyúčtovat granty a příspěvky

Městský úřad / Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží poslední termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí pořádaných po tomto termínu nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

Bez řádného vyúčtování není možné přidělit žadateli další grant ani příspěvek.

Opravy Studentské ulice pokračují podle plánu

Město Hranice / První část celkové rekonstrukce ulic Studentská a Hviezdoslavova pokračuje podle harmonogramu. Ulice Studentská je nyní uzavřena pro dopravu  s výjimkou dopravní obsluhy. V druhé polovině listopadu však bude tato ulice na 7 dní uzavřena úplně, bez možnosti průjezdu. O přesném termínu uzavírky vás budeme informovat.

Křižovatka s ulicí Nerudova je průjezdná, takže je možné pokračovat z ulice Hviezdoslavova dále do ulice Galašova.

V opravovaném úseku proběhne celková rekonstrukce vozovky,  chodníky budou předlážděny zámkovou dlažbou. Opraveny budou i přechody pro chodce, autobusové zastávky, kontejnerová stání a parkovací místa.

Celkově bude oprava Studentské ulice trvat asi 60 dnů.  Hviezdoslavova ulice se začne opravovat příští jaro. Akce vyjde celkem na necelých 15 milionů korun. Zároveň s opravou komunikace probíhá i rekonstrukce kanalizace, která město přijde na další 4 miliony korun.

Program Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 7. listopadu v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.30 kurz pro ty pokročilé a v 9.15 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12. Výbor Klubu seniorů bude od 10 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin. V úterý je od 9 hodin spinning.

Ve středu   je od  7.30 a 8.30 zdravotní cvičení, od 9.30  do 11.30 stolní tenis a od  9.45  němčina. Čtvrtek je vyhrazen pohybu, v 8.15 a v 10 je cvičení bosu, v 8.30 jóga. Stolní tenis  je  na programu  od  9.30 do  11 hodin. Od 13 hodin  jsou ve čtvrtek počítače.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Ve středu 9. listopadu od 15 hodin v Klubu seniorů pořádá Český červený kříž ve spolupráci s Klubem seniorů seminář s tématy  aktuální změny 1. pomoci pro laiky, jak se zachovat u automobilové nehody a 1. pomoc u centrální mozkové příhody. Odborný výklad bude mít Mgr. V. Vývodová. 

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Pomocná navigace