Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 10. srpna 2012


obsah:

Hranická radnice  10. srpna  2012

V Hranicích se domlouvala mezinárodní spolupráce

Město Hranice  - Podrobnosti další spolupráce s nejstarším partnerským městem Hranic  - nizozemským Leidschendam  _ Voorburgem domlouvali zástupci  města Hranic se svými nizozemskými partnery. Leidschendam - Voorburg již tradičně zastupoval předseda pracovní skupiny pro spolupráci obou měst Frans van Veen, který se se svojí manželkou Jenny v pondělí  zúčastnil vernisáže mezinárodní výstavy  „Fotografie   a objekty přátelství bez hranic“ v pondělí 6. srpna.

Tématem jednání byly zejména akce příštího roku. V Hranicích to budou například Evropské jazzové dny 2013, nachystané na závěr dubna.  Je přislíbená účast   nizozemské kapelyWorkshop Oldtimers včetně jejich fanklubu z Leidschendam-Voorburgu a jazzové formace z Konstancin-Jeziorny

Na konec května se připravuje Seminář dechových hudeb 2013, na kterém očekáváme dechovky z Kolonowskie, Slovenských Konjic  a Hlohovce. Na podzim, v říjnu se chystají Koncerty vážné hudby s mezinárodní účastí  - (Komorní soubor sdružení St. Caecilia ve Voorburgu  skupina Windkracht 10, žáci Umělecké školy z Konstancin-Jeziorny, Hlohovce a Slovenských Konjic.

Tyto akce  jsou zahrnuty do připravovaného projektu „S hudbou napříč Evropou v jejím srdci 2013“. Momentálně se chystá  žádost o dotaci ze zdrojů Evropské unie. “ Řešili jsme počty účastníků a dolaďování termínů uvedla hlavní koordinátorka celého projektu Renata Lesáková z Hranické rozvojové agentury.

Kromě kulturních akcí se projednávaly i další otázky, například spolupráce hranických a holandských podnikatelů.

Společné akce s partnerskými městy Hranic se však neomezují pouze na hudební oblast, jsou na mnohem širší bázi. Se všemi plánovanými  aktivitami se můžete seznámit na internetových stránkách města Hranic (www.mesto-hranice.cz), kde v rubrice „pro turisty – město Hranice  - Partnerská města“ naleznete plány akcí na rok  2013 jak s Leidschendam – Voorburgem, tak s  Konstancin  - Jeziornou i s Hlohovcem, jak je schválila Rada města Hranic.

Frans van Veen při jednání se starostkou města

 Frans van Veen při jednání se starostkou města Ing. Radkou Ondriášovou.

 Mimořádně lze žádat o  příspěvky na činnost

Rada města  - Peníze, které město letos  získá z výherních hracích automatů použije  město Hranice částečně na mimořádné příspěvky na činnost. Město podpoří oblasti:

kultura, tělovýchova mládeže, tělovýchova dospělých, sociálně-zdravotní a životní prostředí. Přípěvky budou poskytovány podle zásad na poskytování příspěvků z rozpočtu města (www.mesto-hranice.cz – životní situace (jak požádat o…) granty a příspěvky. O konkrétních částkách k rozdělení v jednotlivých oblastech rozhodnou orgány města v  srpnu či září.

Termín pro podání žádostí v elektronické podobě s ověřeným podpisem (resp. doplněné o tištěnou verzi s podpisem statutárního zástupce žadatele) je 31. srpen 2012.

Důvodem pro přidělení dalších prostředků na příspěvky jsou měnící financování   sportovních i dalších organizací. Například  tělovýchovné organizace  v minulosti obdržely část financí od ČSTV a dalších tělovýchovných organizací.  V posledních letech jsou ale tyty příspěvky minimální.

Letošní rozpočet města s příjmy z automatů kvůli změnám zákonů nepočítal. Hrozilo totiž, že letos nedostane město nic.  Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která vstoupila v účinnost letos v lednu, ale mění způsob zdaňování výnosu z této činnosti. Od letošního roku končí možnost provozovatelů rozhodovat, kam budou zasílat prostředky z povinného odvodu. Celková částka odvodu se bude rozdělovat jednotlivým městům a obcím podle pravidel rozpočtového určení daní.

I když zákon neupravuje použití těchto prostředků, Město Hranice vydává již dnes na podporu sportu nemalé finanční prostředky a v této aktivitě hodlá i do budoucna pokračovat.

 Fotografové mají šanci ve dvou fotosoutěžích

Kultura  - Hned dvou fotosoutěží se mohou zúčastnit   amatérští fotografové.  Jednak probíhá soutěž na téma „Evropská unie“ a  nyní  se rozbíhá i fotosoutěž s názvem „Vyfoť a vyhraj“, kde se mají fotit ukončené projekty  financované  Regionálním operačním programem (ROP) Střední Morava.  Obě soutěže mají uzávěrku  31. října  2012.

Soutěž „Vyfoť a vyhraj“

logo muj projektPro úspěch v této soutěži  je nutné  vyfotit v době  od 1. července do 31. října  projekt s dotací ROP Střední Morava  a fotku nahrát na  http://www.mujprojekt.eu/. zde každý měsíc probíhá hlasování  o fotografii měsíce. Cílem soutěže je  přiblížit veřejnosti  výsledky  ROP Střední Morava na základě jejich  vlastního zážitku  a zkušenosti, motivovat  k návštěvě některých míst  a poskytnout inspiraci pro trávení volného času.

 Pro autory vítězných fotografií  a také vylosované  hlasující  jsou připraveny zajímavé ceny.

Soutěž Vyfoť a vyhraj je organizována Regionálním operačním programem Střední Morava.  Podrobnosti k soutěži naleznete na  http://www.mujprojekt.eu/.

Soutěž „Světla a stíny EU“

logo ol. krajTuto soutěž pořádají Městská knihovna Hranice a její Městské evropské informační středisko při Městském informačním centru. Na adresu mic@meu.hranet.cz s předmětem "SOUTĚŽ MEIS" pošlete dvě fotografie tvořící protipól - „to se mi líbilo“ a  „to se mi nelíbilo“. U fotografií bude uvedena soutěžní tématika s označením „světlo“ nebo „stín“. Soutěžící může zaslat 2 páry  fotografií  logo Olomoucmaximálně rok starých. Všechny soutěžní fotografie budou vystaveny na webu MIC a bude uspořádána Logo Olomouc webvýstava ve dvoraně zámku.

Odborná porota vybere tři nejlepší fotografy ze dvou věkových kategorií  (děti do 15 let a ostatní), kteří budou odměněni věcnými cenami. Podrobnější informace získáte na http://www.mic-hranet.cz/ – soutěž MEIS.


 

Rada vyhlásila 2 . kolo grantového programu

Rada města  - Druhé kolo grantového programu vyhlásila Rada města Hranic. Žádosti je nutné podávat do  31. srpna 2012. Druhé kolo se týká oblastí, kde zůstala finanční rezerva. První oblastí je Spolupráce partnerských měst.  Zde byl roční rozpočet 300 tisíc korun doplněn převodem z předchozího období ve výši 89 tisíc korun. Celkem bylo k dispozici  389 tisíc a  rozděleno bylo 374 tisíc. Zbývá tak 15 tisíc korun.

Další oblastí je oblast podpory oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic. Rozpočet na rok 2012 činí 250 tisíc korun a v prvním kole bylo rozděleno 177,5 tisíce. K rozdělení tak zbývá 72,5 tisíce korun.

Třetí oblastí je oblast sociální a zdravotní. Zde je rozpočet 220 tisíc a v prvním kole bylo rozděleno 61 tisíc korun. K rozdělení zbývá 159 tisíc korun.

Přihlášky podávají uchazeči podle Grantového programu, který spolu s přihláškou najdou na webu města: www.mesto-hranice.cz  – životní situace - granty a příspěvky.

Školní rok začne 3. září

Školství - Letní prázdniny jsou již za svou  první polovinou a to znamená že ani příští školní rok  již není daleko. Výuka v základních, středních  a základních uměleckých školách a konzervatořích začíná  v pondělí 3. září 2012.

Podle  dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připadnou první  prázdniny v příštím školním roce -  podzimní prázdniny na čtvrtek 25. října  a pátek  26. října 2012. Vánoční prázdniny začnou  v sobotu 22. prosince  a skončí ve středu 2. ledna 2013.  Vyučování začne ve čtvrtek  3. ledna 2013.  První pololetí skončí ve čtvrtek 31. ledna  2013.  Následující den, v pátek 1. února budou   jednodenní pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny  na přerovském okrese vycházejí na  týden od  18. do 24. února. Velikonoční prázdniny  připadnou na čtvrtek  28. března a pátek 29. března  2013.  A konečně hlavní prázdniny budou příště začínat  v sobotu 29. června  a potrvají do  neděle 1. září. Následující školní rok začne v pondělí 2. září 2013.

Noc netopýrů bude v parku  

Životní prostředí - Celoevropská akce, Evropská noc pro netopýry (ENN), na níž jsou účastníci informováni o životě, výzkumu a ochraně netopýrů se v Hranicích letos uskuteční v Sadech Čs. legií na nábřeží Bečvy. Její již  16. ročník začne  31. srpna v 20 hodin u Hudebního pavilonu .

Zájemci si budou moci nejen poslechnout povídání o životě netopýrů a metodách jejich výzkumu,  nebo poslechnout jejich hlasy ale i prohlédnout živé  netopýry.

Evropská noc pro netopýry je určena široké veřejnosti včetně dětí. Toto setkání v Hranicích pořádá Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), odbor životního prostředí MěÚ Hranice a  Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Brno. Akci povede Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., zakládající člen ČESONu z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Televize má pauzu

Městský úřad - Zpravodajské vysílání místní televize bude mít 14 dní v srpnu nezbytnou technickou pauzu. V termínu od 7. do 19 srpna se  s hranickým televizním vysílání  nesetkáte ani na webu, ani na satelitu. O zpravodajství z akcí, které budou probíhat v této době  však nepřijdete, informace budou zařazeny v dalších zpravodajských relacích. Děkujeme za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost v srpnu otevřen vždy v pondělí od 9 do 11 hodin. Na středu 22. srpna je naplánován autobusový zájezd do Malé Fatry. (Diery - turistika). Připraveny jsou dvě trasy podle náročnosti.  Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova nám.

V pondělí 27. srpna  proběhne v Klubu seniorů zpívání pro radost a výběr peněz na rekondici. Od 10 hodin se sejde Výbor klubu seniorů.

Ve středu  29. srpna se uskuteční turistický a cyklistický výlet do Valšovic na petangue. Doprava individuální. Sraz cyklistů je v 8.30 u Sokolovny. Autobus odjíždí v 9.15 z autobusového nádraží a v 9.25 z Motošína. Sraz ve Valšovicích je v 10 hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English