Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 12. října 2012


obsah:

Hranická radnice 12. října 2012

Proběhla závěrečná konference projektu ET-struct

logo projektMěsto Hranice  - Závěrečná konference k projektu ET-struct na téma spolupráce škol, firem a měst pro rozvoj a prosperitu regionu se uskutečnila ve středu 3. října 2012 v Divadle Stará střelnice.

Tématem jednání   bylo propojení odborných škol a učilišť přímo  s konkrétními  podniky, získávání nových  žáků do technických oborů  a také vzájemná spolupráce všech zainteresovaných stran. Projekt ET-struct, zjednodušeně řečeno, usiluje o co nejúspěšnější začlenění  absolventů škol na pracovní trh.

Kromě vedení města Hranice se setkání zúčastnili zástupci ze Střední průmyslové školy, Moravskoslezského kraje, firem, CzechInvestu a Úřadu práce.

 

 

znak Hranic

 Po úvodním slově starostky města Radky Ondriášové a po seznámení s projektem ET-struct, dostala slovo ředitelka Střední  průmyslové školy Hranice Ing. Drahomíra Drašnerová, která ve stručnosti představila školu a její studijní obory. Uvedla také, jaké jsou praktické zkušenosti se spoluprací s místními strojírenskými firmami, zejména SSI Schäfer, Sigma Pumpy, AVL.

Její slova následně potvrdila personalistka firmy SSI Schäfer Jana Kutínová, která přítomným prezentovala aktivity firmy, zejména ohledně získávání nových pracovníků a v této souvislosti s vizí na rozšíření spolupráce i s jinými středními školami v regionu. Dalším bodem programu bylo seznámení s projektem zaměřeným na podporu podnikání v regionu Přerovsko, Hranicko a Opolské vojvodství s názvem „Podnikatelé, překračujeme hranice!“, který představila ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.

 

Logo Poslední bod programu prezentoval Ing. Petr Czekaj, tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který vysvětloval hlavní zásady  Společného akčního plánu s názvem „Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj“, jehož příprava začala od září tohoto roku. Cílem tohoto akčního plánu je příprava na další programovací období 2014+.

 

Závěrečná konference ET-struct
Město Hranice děkuje všem zúčastněným a prezentujícím za jejich ochotu a vstřícnost na konferenci vystoupit.  

Den s regionem nabídne  petanqueový turnaj

Hranicko  - Tradiční den s regionem Hranicko se v sobotu 13. října uskuteční již po šesté ve sportovním areálu ve Valšovicích. Akce se koná za přispění Olomouckého kraje z programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje.

Zástupci obcí, spolků a tentokrát i početní polští  partneři z Kolonowskie se utkají v petanqueovém turnaji. Tříčlenná družstva budou bojovat o mnoho lákavých cen, a o Pohár Mikroregionu Hranicko, který si odnese nejlepší trojice.

Zástupci Kolonowskie se již v pátek zúčastní cyklistického výletu po části cyklotrasy vedoucí po archeologicky významných lokalitách v našem regionu, která vzniká v rámci mezinárodního projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi.

Kromě sportovního zápolení bude pro účastníky připraven další doprovodný program – hudební vystoupení, prodej regionálních produktů nesoucí značku Moravská brána regionální produkt®, pro děti budou připraveny hry.

Připravili jsme svoz biologického odpadu ze zahrádek

Životní prostředí  - Velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek budeme na podzim, po dobrých zkušenostech z jara,  opět přistavovat zastávkovým způsobem v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Časový harmonogram budeme v tisku zveřejňovat postupně, celý je na  www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení bude přítomen pracovník firmy Ekoltes Hranice, který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici, telefon:  581 674 422. Provozní doba sběrného dvoraje v úterý a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 7 do 14.30 a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Zástupci Hranic  odhalili v Hlohovci pamětní kámen

Cestovní ruch  - Pamětní kámen k výročí 650  let od udělení městských privilegií Hlohovci odhalili 28. září společně s primátorem města Hlohovce Peterem Dvoranem župan dalšího partnerského města Slovenske Konjice Miran Gorinšek a tajemník Městského úřadu v Hranicích Ing. Vladimír Vyplelík. Slavnosti se zúčastnila i členka Zastupitelstva města Hranic Bc Lenka Kopřivová.

Hraničtí zástupci navštívili partnerské město Hlohovec u příležitosti Michalského jarmoku, při kterém si toto město připomnělo udělení městských privilegií v roce 1362.

V programu Michalského jarmoku vystoupily hranické mažoretky Šance z občanského sdružení Mažoretky Marcely Synkové a kapela Nejistota s lidovými, moravskými a staročeskými  písničkami.  Mažoretky  Pážata a Celebrate and Magic Stars z Akademie mažoretek v Hlohovci přijaly pozvání na soutěž  O pohár města Hranic 20. 10. 2012 ve sportovní hale v Teplické ulici.

Odhalení pamětního kamene
Foto: Jana Černá

Pozor na vyúčtování grantů

Městský úřad - Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí pořádaných po tomto termínu nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

 TV zprávy jsou na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, můžete sledovat i na satelitu. Místní zprávy uvidíte každý týden na kanálu Regionální televize od pátku od 18.40  ve 4 hodinových intervalech (22.40, sobota 02.40, 06.40, 10.40 a 14.40 hod) až do soboty do 14.40.  Díky tomu se hranické zpravodajství prodloužilo na 15 minut.

Regionální televizi  je možné naladit na nekódovaném kanále  Astra 3B (Astra1). Naladit jej lze na ASTRA 3B, 23,5 stupňů E, transpodér : 3.224, frekvence 12,168 Mhz, datový tok : 2,5 Mbps CBR. Kanál je nekódovaný a sleduje ho v ČR a SR přes 3 miliony domácností což je kolem 7 miliónů diváků. 

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v pátek 26.  října v době od 8 do 10 hodin nepůjde proud v části Hranic  - v ulici Družstevní  (za Kauflandem). V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem je  nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. 

Vzhledem k tomu, že jde o akci společnosti ČEZ, tak další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860.

 Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 15. do 19. října v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve čtvrtek  od 8.30 do 10.30 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.45 začátečníci. Stolní tenis začne v 9.30. Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30. Od 16 hodin dostanou prostor i křížovkáři.

V úterý je v plánu turistická a cykloakce, která bude upřesněna na  nástěnce  Klubu. Na středu  je nachystán  zájezd do Těšína. Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova náměstí. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English