Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 13. dubna 2012


obsah:

Hranická radnice - 13. dubna 2012

Část grantů  již zastupitelstvo rozdělilo

Město Hranice – Rozdělení grantů na podporu investic a oprav tělovýchovných a kulturních zařízení schválilo zastupitelstvo města Hranic na svém březnovém jednání. v rozpočtu města je na tyto granty vyčleněno půl milionu korun.

Tyto granty jsou určeny na rekonstrukci a opravy stávajících sportovních a kulturních zařízení, opravu, rekonstrukci případně výstavbu dětských a sportovních hřišť nebo výstavbu nových sportovních zařízení a sportovišť. Poskytnutá podpora může činit maximálně 80% nákladů.

Město obdrželo celkem osm žádostí na celkovou požadovanou částku 1 milion sto tisíc korun, každý z žadatelů byl alespoň částečně uspokojen.

AMK  kemp Hranice žádal o grant na vybudování dětského hřiště. Požadovaná výše grantu byla 144 tisíc korun, zastupitelstvo schválilo 90 tisíc korun.

Judo Femax Engineering Hranice dostalo požadovaných 28,5 tisíce na  nákup tatami puzzle.

Anna Musilová žádala o 60 tisíc korun na opláštění půdního skladu galerie M+M a nátěry oken a  dveří. Zastupitelé schválili 30 tisíc korun.

Ing. Pavel Matuška žádal o grant na rekonstrukci Galerie Gustava Matušky kvůli provedení sanace vlhkosti výstavní prostory. Požadoval 110 tisíc korun, zastupitelé schválili 30 tisíc korun.

AMK Kemp Hranice – oddíl BMX Hranice žádal o 507  tisíc na opravu a rekonstrukci stávajícího veřejného BMX sportoviště, oplocení sportoviště, vybetonování zatáček, zastřešení startovacího pahorku a zastřešení pro startéra a elektroniku, získal 140 tisíc korun.

Klub juda a účelové sebeobrany Hranice úspěšně žádal o 40 tisíc na modernizaci ukazatelů skóre a času pro mládežnické soutěže juda v Hranicích.

 SK Hranice žádal o 184 tisíc na projektovou  dokumentaci k rekonstrukci západní tribuny SK Hranice. Zastupitelé odsouhlasili  120 tisíc korun.

 TJ Sigma Hranice získalana opravu stávajícího sportovního zařízení – objektu  čp. 18 – provedení izolace proti vlhkosti včetně konečné úpravy fasády požadovaných  necelých  20 tisíc korun.

Celkem tak zastupitelé rozdělili  498 306 korun. Zásady grantového řízení a další informace ke grantům a příspěvkům naleznete na webu města.

Povodí Moravy odstranilo závadu na jezu

Povodí Moravy – Závadu na  hranickém jezu, kterou způsobily  odcházející ledy již Povodí Moravy úspěšně odstranilo. Letošní odcházení ledů z Hranic bylo velmi dramatické a působivé,  kvůli několikakilometrové ledové bariéře, která se nad hranickým jezem vytvořila.  Nápor masy ledu ale hranický jez zvládl.

Hranický led nápor ledů ustál

Foto: Petr Bakovský

Zahajujeme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice bude opět přistavovat velkoobjemové kontejnery na jarní odpad ze zahrádek v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem, podle harmonogramu, jehož první část naleznete níže, Budou rozmísťovány až do konce května, postupně vás budeme informovat o dalších lokalitách. Celý harmonogram lze nalézt na webu města. (www.mesto-hranice.cz – aktuality).

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad zdarma odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti Ekoltes, a.s., Zborovská ulice 606.

Televizní zpravodajství na webu je modernizované

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, můžete sledovat v modernější podobě. Jednak je zpravodajství ve vyšší kvalitě a zároveň je zajištěno i pohodlnějším načítání souborů. Zpravodajství naleznete v rubrice Zprávy - televize a tisk - rubrika Televizní zpravodajství. Archivní zprávy naleznete v rubrice Televizní zpravodajství - archiv.

Opět můžete navrhnout„Strom roku 2012 Hranicka“

Životní prostředí / Strom roku Hranicka mohou zájemci navrhnout do 23. dubna 2012.  Anketu vyhlásila rada města Hranic a návrh mohou podat  jednotlivci, rodiny, sdružení, školy, firmy a jakékoli další organizace, či instituce.

Každý návrh na „Strom roku 2012 Hranického regionu by měl obsahovat příběh stromu (osobní výpověď člověka a stromu, pověst, či historická fakta, kuriozita, symbol místa), fotografii stromu, lokalitu, kde strom roste (ulici, obec, okres, kraj, GPS stromu), druh stromu, parametry stromu – stáří a výška stromu, obvod kmene ve výšce130 cmnad zemí  a údaje o navrhovateli - jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail.  

Návrhy zasílejte nebo osobně předejte do 23. dubna 2012 na Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice (obálku, prosím, označte STROM ROKU).

Návrhy je možné posílat také v elektronické podobě na kristyna.kornelova@mesto-hranice.cz. Ze všech došlých návrhů vybere komise, složená ze starostky města, předsedy Komise životního prostředí a zástupce odboru životního prostředí, 3 vítězné návrhy, které Město Hranice přihlásí do celostátního kola ankety (podrobnosti celostátního kola ankety na www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/zakladni-informace ).

Běh vítězství omezí dopravu

Doprava - Atletický oddíl SK Hranice pořádá  v sobotu 14. dubna  45. ročník Běhu vítězství a 41. ročník Hranické dvacítky. Vzhledem k tomu upozorňujeme motoristy, že v době od 9 do 14 hodin dojde k omezení dopravy v ulicích Havlíčkova, Žáčkova, Tyršova a Pod Křivým. Zároveň  nelze parkovat mimo vymezená parkoviště v ulicích Žáčkova a Havlíčkova.  Řidiči musí počítat s krátkodobými uzavírkami  maximálně do 20 minut.

Podrobnější informace a přesný podpis uzavírek můžete nalézt na www.atletikahranice.cz.

Ve dvoraně bude akce pro lidi se zrakovými problémy

Sociální  – Máte potíže se zrakem? Můžete se přesvědčit na prezentaci ve dvoraně hranického zámku 19. dubna  od  9 do 14 hodin. Na akci Vás zvou Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Přerov a TyfloCentrum Olomouc, regionální pracoviště Přerov.

Na programu budou předvedeny kompenzační pomůcky pro zrakově postižené osoby, zájemci si je mohou vyzkoušet. Dále zde budou ukázky společenských her pro nevidomé, možnost praktického vyzkoušení běžných činností se simulačními brýlemi a s holí. Také si budete moci zastřílet si na laserovém simulátoru. V rámci TC Olomouc proběhne prezentace firmy ERGONES (poradenství, prodej a servis mobilních telefonů) a Tyfloservisu (informace k výběru a získávání optických pomůcek).

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 16. do 20 dubna v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin a ve středu  od  8  do  12 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci.  Od 9.30 do 12 hodin mají prostor  stolní tenisté. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a d  17 hodin. Křížovkáři začínají v 16 hodin.

 V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín. Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45 a stolní tenis od  9.30 do 12.  

Ve čtvrtek  je naplánován zájezd na Floru Olomouc. Odjezd je v 7.30 ze Šromotova náměstí. Plavání na Plovárně Hranice je od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Ve čtvrtek 5. dubna se uskuteční zájezd  do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě  na operu Giuseppe Verdiho- Nabucco. Odjíždí se ze Šromotova náměstí v 16.45. Cena včetně dopravy je 220 korun. Prodej vstupenek proběhne v Klubu ve čtvrtek 22. března od 10.30.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English