Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 14. září 2012


obsah:

Hranická radnice 14. září 2012

Hranice regulují přemnožené holuby

Životní prostředí  -  Nadměrný výskyt zdivočelých holubů v centru se i letos snažilo  řešit město Hranice.  Cílem bylo zabránit nárůstu  již tak početné holubí populace. Vybraná specializovaná firma smluvně prováděla pravidelné vybírání holubích hnízd zejména v historickém centru města.  V hnízdech se odebírala holubí vajíčka a právě vylíhnutá mláďata.  Vybírání hnízd se provádí od 15. dubna do 15. října. Hnízda jsou po odebrání vajíček odstraněna a je provedena dezinfekce daného místa. Loni bylo na třech stanovištích odebráno 62 kusů holubích mláďat a 115 kusů holubích vajíček.

V současné době se připravuje odchyt divokých holubů do odchytových klecí a odchytových sítí, který se provádí v zimním období od 1. listopadu do 31. prosince. Na odchyt holubů, výběr vajec a mláďat  z hnízd vyčlenilo město Hranice ve svém rozpočtu na letošní rok  částku 100 tisíc korun.

Divocí holubi se dožívají až 20 let a dospívají v prvním roce života. Rozmnožují se celoročně s výjimkou údobí extrémní zimy a vyvádějí  4 - 5 x ročně v průměru dvě mláďata. Holubi přispívají k šíření různých nemocí ( paratyfus, ornitóza, herpesviróza a ostatní ptačí nemoci) a  jsou také hostiteli parazitů, zejména různých roztočů, klíšťat, blech, štěnic a všenek.

Jejich trus, který je všudypřítomný v místech jejich výskytu a hnízdění, znečišťuje  střechy, půdy, římsy, fasády domů atd.  a  zacpává domovní okapy.  Dospělý holub vyprodukuje za rok cca 2,5 kg trusu. Z holubího trusu se odpařují látky, které mohou u člověka vyvolat alergické reakce, dýchací potíže, nebo ekzémy.

Z výše uvedených důvodů žádáme vlastníky domů a nemovitostí v blízkosti historického centra města Hranic, aby si zabezpečili půdní prostory proti hnízdění divokých holubů. Dále žádáme  občany,  aby  nekrmili divoké holuby  a  tím nepřispívali k nárůstu  jejich  populace.

 Holubí hnízda v historickém centru Hranic vypadají vskutku nevábně

Holubí hnízda v historickém centru Hranic vypadají vskutku nevábně

Foto: Radek Stískal

Dny Evropského dědictví otevřou památky

Kultura  - Dny Evropského dědictví, letos s národním tématem “Mladí památkám” se v Hranicích uskuteční zítra 15. září. Již dnes se ale můžete těšit na Farmářský  jarmark na Masarykově náměstí a to od 9 do 16 hodin. 

Zpřístupněné budou tyto památky: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Židovský hřbitov, Zborovská ulice, Zámek – dvorana, I.patro, Evangelický kostel Šromotovo náměstí,  Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice, poutní místo Kostelíček, tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V. a  kaple sv. Josefa ve Slavíči vše od 9 do 16 hodin, dále  Synagoga a Muzeum (Stará Radnice – vchod z Radniční ulice) od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin, Radniční věž od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin a ve stejnou dobu také opravená Kunzova vila na třídě 1. máje, kde budou probíhat komentované prohlídky  podle zájmu návštěvníků (Foto: Petr Bakovský).

Kunzova vila

Otevřeno bude i Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice od 9 do 17 hodin.

V rámci doprovodného programu je v Synagoze připraven koncert Hranického dětského pěveckého sboru od 10 hodin.  Evangelické kostel bude  v 11 a 14 hodin hostit  Flétnový kvartet ZUŠ. Ve dvoraně zámku je nachystán Den starých řemesel od 9 do 15 hodin. Na sobotu je připraven také Den srdce v Lázních Teplice nad Bečvou od 09.30 do 17 hodin. V Arboretu SLŠ můžete absolvovat procházku s výkladem v 9, 10, 14 a 15 hodin.

Zájemci také mohou strávit Den ve Včelařském muzeu (Včelařský dům Hranice, Potoční ulice od 9 do 15 hodin). Do Staré radnice zve Městské muzeum a galerie na  hravou archeologickou výstavu  Od doby kamenné do doby slovanských hradišť – aneb Jak žili naši předkové od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin. e stejnou dobu je v Synagoze přístupná výstava obrazů  Ivana Títora. V Galerii severní křídlo zámku je od  9 do 16 hodin  výstava fotografií Tomáše Rorečka  Czechtech 04 -06. V Galerii M+M  se můžete podívat na  již 10. ročník výstavy Domova seniorů Barvy života a v Zahradním ateliéru  M+M na výstavu dřevěných plastik.

V sobotu  je průvodcovská služba  po městské památkové zóně zdarma. Sraz zájemců je v 10 a 14 hodin  v Městském muzeu.

 

Budeme pořádat Den  bez aut a Barevný den

Životní prostředí – Evropský den bez aut  a Barevný den připravujeme na pátek 21. září opět na Masarykově náměstí. Akci pořádá Dům dětí a mládeže Hranice a další partneři ve spolupráci s městem Hranice. Město tak podpoří Evropskou iniciativu za udržitelnou dopravu Evropský týden mobility, který probíhá v týdnu od 16. do 22. září. Pro letošní rok je ve znamení celoevropského tématu "Pohyb správným směrem".

Evropský den bez aut  a souběžná akce Barevný den, zaměřená na separaci odpadů, kterou pořádá společnost EKO-KOM a.s bude na Masarykově náměstí probíhat 21. září  od 9  do 15 hodin. Pro děti jsou nachystány zajímavé soutěže a informace z oblasti životního prostředí, které jistě zaujmou i ostatní spoluobčany.

Vzhledem k pořádání této akce  bude  v pátek 21. září od 7 do 15.30  pro automobilový provoz uzavřena část Masarykova náměstí. Provoz na části místní komunikace Masarykovo náměstí od ulice Svatoplukova, mezi Komerční bankou a budovou Staré radnice, k ulici Radniční, bude zachován.

Kromě akce na  Masarykově náměstí pořádá Dům dětí a mládeže Hranice ve spolupráci s městem Hranice ekologicko-výtvarnou soutěž s názvem „V Hranicích jezdíme bez aut“. Ceny budou vítězům předány ve čtvrtek 27. září v 10 hodin ve dvoraně zámku v Hranicích, kde bude zároveň zahájena výstava soutěžních prací, která potrvá od 27. září do 5. října.

V rámci mezinárodního Dne bez aut se také bude konat akce „Města jedou na kole“, po Cyklostezce Bečva, na trase Hranice – Přerov a zpět. Start bude v 9.45 hod., v Hranicích, na Masarykově náměstí, se zastávkou v Lipník nad Bečvou

 

 Připravuje se deratizace městských objektů

Životní prostředí  - V září a říjnu proběhne deratizace objektů a kanalizací v majetku města. Spočívá v položení nástrah ve sklepních prostorách domů, v sypání nástrah do venkovních děr, způsobených škodlivými hlodavci, v pokládání skrytých nástrah tak, aby nebyly volně přístupny lidem a zvířectvu a v pokládání nástrah v přípojných kanalizačních sítích města. Deratizované objekty jsou označeny výstražným štítkem o provedené deratizaci. Do jednoho měsíce po jejím provedení probíhá sběr uhynulých škodlivých hlodavců. Deratizace probíhá dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Letošní jarní deratizace byla provedena v dubnu až květnu. V rámci rozpočtu města je na deratizaci v letošním roce vyčleněna částka 80 tis. Kč.

Deratizaci objektů a kanalizací v majetku města provádí město Hranice na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Město má podepsanou smlouvu na deratizaci s firmou pana Ivana Barboříka – služby ochranné DDD, Lipník nad Bečvou.

Vydáváme parkovací průkazy pro zdravotně postižené

Sociální  - Upozorňujeme občany se zdravotním postižením, že jsou vydávány nové parkovací průkazy pro zdravotně postižené osoby. Parkovací průkazy nahrazují zvláštní označení O 1 (známý symbol osoby na vozíku). Stávající označení do auta (O 1) platí pouze do 31. prosince 2012. Proto doporučujeme občanům nenechávat výměnu až na konec roku. Výměna a vydání parkovacího průkazu je bezplatná, v současné době probíhá průběžně.

K výměně je nutné předložit:

  • občanský průkaz zdravotně postižené osoby,
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P,
  • 1 fotografii formátu 35x45mm zobrazující aktuální podobu zdravotně postižené osoby,
  • zvláštní označení O 1.

Při výměně a vydání parkovacího průkazu je nutná osobní účast osoby zdravotně postižené.

Parkovací průkazy vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hranice, Purgešova 1399, 753 01 Hranice (budova bývalého KAVRISU) v kanceláři č. 9 a  11, v pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. Přednost budou mít občané objednaní na telefonu 581 828 435 nebo 581 828 428. Mimo uvedené dny budou vydávány parkovací průkazy pouze po objednání na uvedených telefonních číslech.

 

Městská MHD má nový autobus

Doprava – Od září  jezdí  na městských linkách v Hranicích nový autobus. V pátek 31. srpna  byl do Hranic převezen nový částečně nízkopodlažní autobus SOR 8,5. Celkově se jedná  již o pátý částečně nízkopodlažní vůz v Hranicích. MHD v Hranicích má ta již stoprocentně zajištěny všechny turnusy novými autobusy. V systému MHD Hranice je pouze jeden "klasický" starý autobus, který slouží v případě potřeby oprav nebo jiných nenadálých potřeb.

Meziměstský nízkopodlažní autobus je střední dvounápravový dvoudveřový autobus délky 8,4 metru Splňuje nejpřísnější emisní normy Euro 5. Díky své zkrácené délce a menší váze má také nižší provozní náklady. 

Autobus je určen pro hromadnou přepravu osob na kratší vzdálenosti v linkovém provozu. Tomu odpovídá rozmístění sedadel s prostorem pro dětský kočárek nebo invalidní vozík pro přepravu tělesně postižených osob. Autobus pojme 25 sedících a 32 stojících osob. 

TV zprávy jsou na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, můžete sledovat i na satelitu. Místní zprávy uvidíte každý týde na kanálu Regionální televize od pátku od 18.40  ve 4 hodinových intervalech (22.40, sobota 02.40, 06.40, 10.40 a 14.40 hod) až do soboty do 14.40.  Díky tomu se i hranické zpravodajství prodloužilo na 15minutovou délku, z původních 9 minut.

Regionální televizi  je možné naladit na nekódovaném kanále  Astra 3B (Astra1). Naladit jej lze na ASTRA 3B, 23,5 stupňů E, transpodér : 3.224, frekvence 12,168 Mhz, datový tok : 2,5 Mbps CBR. Kanál je nekódovaný a sleduje ho v ČR a SR přes 3 miliony domácností což je kolem 7 miliónů diváků. 

 

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude příští týden pro veřejnost v pondělí  17. září v době od  9 do 11 hodin. V pondělí 17. září od 9 do 12 hodin se zájemci mohou hlásit do sportovních jazykových a počítačových kroužků. Upozorňujeme, že kapacita sportovních kroužků je omezena. Zájemci z řad seniorů mohou v pátek individuálně využívat tradičního plavání na Plovárně od  14 hodin za 50 korun.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English