Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 16. března 2012


obsah:

Hranická radnice 16. března  2012

Městský úřad získal ocenění  za kvalitu služeb  

Město Hranice získalo letos další z řady ocenění – Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě  za rok 2011 – Organizace dobré veřejné služby. Zeptali jsme se tajemníka Městského úřadu Hranice Ing. Bc. Vladimíra Vyplelíka za co jsme tuto cenu získali?

Tuto cenu jsme získali za recertifikaci systému managementu kvality dle normy ISO 9001. Náš úřad certifikoval tento systém v roce 2004, jako třetí úřad v republice. Každý rok musíme certifikaci obhajovat při dozorových auditech. A čas od času je třeba také dle požadavků normy recertifikovat.

Tajemník MěÚ přebírá ocenění

Toto ocenění není první , dokázal byste  spočíst, kolik jich už bylo?  

 Toto je již čtvrté  ocenění  Organizace dobré veřejné služby od Ministerstva vnitra ČR.  Městský úřad Hranice také získal za rok 2008 Národní cenu kvality ve veřejném sektoru. Byl prvním městským úřadem, který takovéto ocenění získal.

Velmi si toho  vážím, stejně tak si vážím vítězství v soutěži Zlatý erb v roce 2010 což je soutěž městských a obecních webů a následné ocenění městského webu  mezi weby zemí Vyšegrádské čtyřky EuroCrest v roce 2011.

Účast v těchto soutěžích však nepovažuji za samoúčelnou. Vždy to ocenění dostáváme vždy za nějaký přínos pro  zkvalitnění  činnosti úřadu a účastí v soutěži si chceme ověřit, zda to  zlepšení takto vidí i nezávislí hodnotitelé. Například při Zlatém erbu jsme každoročně vyhodnocovali v rámci krajského kola této soutěže, jak jednotliví porotci hodnotí náš web v jednotlivých oblastech, kde nás chválí a kde nám vytýkají nedostatky. Nedostatky jsme se snažili odstranit. Za úspěch jsme považovali vítězství  v krajském kole. To, že jsme pak zvítězili i v kole celostátním, to již bylo něco navíc.

Taková úspěšnost vás musí těšit.

Vítězství v soutěžích samozřejmě potěší, ale smyslem všeho je to, proč to vlastně vše děláme. Chceme být dobrým úřadem pro všech 35 000 občanů správního obvodu města Hranic, kteří na něj chodí řešit své záležitosti. Podstatné je, snažit se každý den uspět v očích občanů, pro které vykonáváme naši službu.

 Jakým směrem se vlastně nyní vyvíjí veřejná správa? Informace z médií jsou  značně rozporuplné.

I přesto, že jsem členem pracovní skupiny pro dokončení reformy veřejné správy, která pracuje na   Ministerstvu vnitra ČR, tak bych to sám také rád věděl. Samozřejmě jsem jen ten, který si to odpracuje, ne ten který rozhoduje. Je tu, kromě jiného, jakýsi tlak, aby činnosti státní správy, které vykonává samospráva tj. městské úřady pro stát a dostávají na něj příspěvek, byly obcím odebrány a zajišťoval je stát prostřednictvím velkých státních úřadů. Stát je toho názoru, že tyto agendy dokáže zajistit lépe, než obce. Prvními agendami, které si stát vzal od obcí a převedl na  úřad práce jsou agendy sociálních dávek. 

A jaké jsou první zkušenosti?

Myslím, že v Hranicích jsme spolu s úřadem práce udělali maximum pro to, aby převod agend z městského úřadu na úřad práce proběhl s co nejmenšími problémy. Ale i tak musí  naše pracovnice stále vysvětlovat žadatelům o sociální dávky, že se stížnostmi na jejich špatné vyplácení musí chodit jinam. A jak to  funguje celkově, to si každý může udělat obrázek z celostátních médií.

Děkuji za rozhovor

Nová překážka je již smontovaná na skateparkovém hřišti

Tělovýchova – Montáž nové víceúčelové překážky pro skatepark na Žáčkově ulici proběhla  v těchto dnech. Překážku dostalo město již na podzim, ale montáž proběhla až nyní v předjaří. Přes zimu  by nevyužívaná překážka pouze zbytečně trpěla nepřízní počasí. Konečnou podobu překážky navrhovali sami skateboardisté tak, aby jim co nejlépe vyhovovala.

Hranicím se na tuto akci podařilo získat dotaci, což sice celý projekt pozdrželo, město ale ušetřilo nezanedbatelné prostředky. Celkové náklady na akci činily 498 tisíc korun, z toho dotace dosáhla 324 tisíc korun.  Projekt byl spolufinancován v rámci Olomouckým krajem vyhlášeného dotačního programu na výdaje spojené s realizací projektů prevence kriminality pod názvem „Rozvoj opatření prevence kriminality na místní úrovni – 2011“.

nová překážka se montovala i přes víkend

Specializovaná firma pracovala na překážce i přes minulý víkend.

Do městských mateřských škol proběhne nyní zápis

Školství - Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2012/2013 se uskuteční ve čtvrtek 22. března a v pátek 23. března od 8 do 16 hodin. Jedná se o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Klíček Struhlovsko, Míček Galašova,  Sluníčko Plynárenská, Slunečnice Struhlovsko  (při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka  (při ZŠ a MŠ Šromotovo).

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci budou potřebovat již vyplněnou  a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí do mateřské školy, kterou si vyzvednou přímo v mateřské škole, dále rodný list dítěte a občanský průkaz.

Upozorňujeme rodiče, že zápis je podle zákona nutným předpokladem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze na základě podané Žádosti do konkrétní mateřské školy.

Město prodává byty a postupuje pohledávky

Majetek - Několik bytů v Hranicích k prodeji nabízí město Hranice. V dalších pěti případech zároveň nabízí také  postoupení pohledávky, tedy vlastně zisk nájemní smlouvy k městskému bytu.

Při prodeji bytů jde o byt č. 10, Jiřího z Poděbrad 1275, velikost 2+1, výměra 90,02 m2, byt se sníženou kvalitou (II. kategorie), výchozí cena je 540 tisíc korun. Město dále prodává byt  č. 1, Struhlovsko 1413 o velikosti 3+1, výměra 59,98 m2, I. ktg., výchozí cena prodeje je 480 tisíc korun. Nabízíme také byt č. 5, Nová 1828, velikost 3+1, výměra 68,49 m2, I. ktg., výchozí cena prodeje je 510 tisíc korun. Dalším bytem je č. 18, Hromůvka 1890, velikost 3+1, výměra68,51 m2, I. ktg.,výchozí cena prodeje je 580 tisíc korun. Na Jiřího z Poděbrad 1266 se prodává  byt č. 1, vel. 1+1, výměra 50,79 m2, byt se sníženou kvalitou (II. ktg.), výchozí cena prodeje je 300 tisíc korun a byt č. 5, vel. 1+1, výměra 50,52 m2, byt se sníženou kvalitou (II. ktg.), výchozí cena prodeje je také 300 tisíc korun. Posledním nabízeným bytem je  byt č. 2, Nádražní 557, vel. 3+1, výměra65,85 m2, byt se sníženou kvalitou (II. ktg.), výchozí cena prodeje je  430 tisíc korun.        

Kromě prodeje bytů město postupuje i několik pohledávek na ulici Bělotínská.  Jde o postoupení pohledávky na byt č. 37, Bělotínská 1297 v Hranicích, vel. 1+1, výměra 31,24 m2, I. ktg., ve výši: 84.872 korun.   Dalším bytem na téže ulici je byt č. 48, Bělotínská 1297, vel. 1+1, I. ktg., ve výši: 88.672 korun. Jde i o byt č. 51, Bělotínská 1297, vel. 1+1, výměra 31,22 m2, I. ktg., ve výši: 45.938 korun. Dále jde o byt č. 59, Bělotínská 1297, vel. 1+1, výměra 28,93 m2, I. ktg., ve výši: 81.364 korun. Poslední pohledávkou je byt č. 65, Bělotínská 1297 v Hranicích, vel. 1+1, výměra 29,24 m2, I. ktg., ve výši 63.769 korun.

Bližší informace získáte na odboru správy majetku, www.mesto-hranice.cz příp. na tel. 581 828 232, petra.vinklerova@mesto-hranice.cz.

Končí platnost zápisů dětí do pasů rodičů

Vnitro – V minulosti provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června  2012. Po tomto  datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem.

Toto  se týká i zápisů dětí provedených do občanského průkazu rodičů. Skončením platnosti zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.  

Zapisování dětí  do cestovních dokladů rodičů skončilo podle nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona 197/2010 Sb. již dnem 1. července 2011.

V březnu si připomínáme Světový den vody

Životní prostředí  / Při příležitosti Světového dne vody dne 22. března  uspořádá společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. den otevřených dveří v čistírnách odpadních vod v Hranicích. Prohlídky budou probíhat  v pátek 23. března v době od 8. do 13 hodin a v sobotu 24. března v době od 8. – 11. hod. Bližší pokyny budou uvedeny na http://www.vakpr.cz/.

Hranická čistírna odpadních vod likviduje odpadní vody z aglomerace města Hranic, obce Teplice nad Bečvou a místní části Hranic, Drahotuše. Čistírna odpadních vod Hranice byla uvedena do provozu v roce 1969 a v letech 1985-1989 prošla  dílčí rekonstrukcí. Zásadní rekonstrukce se pak uskutečnila v letech 2000-2002. V současné době plní čistírna všechny stanovené ukazatele zbytkového znečištění na odtoku, stanovené legislativou EU i České republiky.

Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) zdůraznilo význam vody pro lidstvo vyhlášením 22.března  Světovým dnem vody. Světový den vody je zaměřen na čistotu a ochranu vod a na šetření vodou. Tato každoroční kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. Kromě OSN se na Světovém dni vody podílejí i UNESCO, Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Světová zdravotnická organizace (WHO).

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 19. do 23. března  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci.  Od 9.30 do 12 hodin mají prostor  stolní tenisté. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a d  17 hodin. Křížovkáři začínají v 16 hodin.

 V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín. Odpoledne proběhne turistický výlet. Odjíždí se v 12.56 z Hranic města do Milotic nad Bečvou. Asi desetikilometrová trasa vede z Milotic přes Hranické Loučky, Špičky zpět do Hranic.

Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45 a stolní tenis od  9.30 do 12.  Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15.  V pátek od 10 hodin je v Klubu seniorů přednáška na téma Zapomenutý svět (Potštátsko, Libavsko). Přednáší  mgr. Karel Machyl. Plavání na Plovárně Hranice je od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Ve čtvrtek 5. dubna se uskuteční zájezd  do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě  na operu Giuseppe Verdiho- Nabucco. Odjíždí se ze Šromotova náměstí v 16.45. Cena včetně dopravy je 220 korun. Prodej vstupenek proběhne v Klubu ve čtvrtek 22. března od 10.30.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English