Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 16. listopadu 2012


obsah:

Hranická radnice  16. listopadu 2012

Kamerový systém je posílen o mobilní kamery

Městská policie  - Městský kamerový systém byl opět posílen díky dvěma mobilním kamerám. Tyto kamery s příslušenstvím město získalo v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra Čr. Celý projekt stál  261 tisíc korun,  město získalo dotaci ve výši  235 tisíc korun.  

Jedna kamera je na žádost státní policie  umístěna v Drahotuších a druhá je v Sadech Čs. legií. Obě kamery lze v případě potřeby přesouvat na jiná místa.

Kamery používá městská policie Hranice již od roku  1998. Celý systém je průběžně modernizován, například v roce 2010 došlo ke zlepšení propojení městského kamerového systému s Policií ČR. Tím, že dění na kamerách sleduje i policie ČR,  zvyšuje se možnost odhalení a dopadení případných pachatelů. Také jsou lépe koordinovány hlídky policie a městské policie při společném zásahu a zvýšila se i operativnost a připravenost hlídek na možný zákrok.

Dosud byl městský kamerový dohlížecí systém v Hranicích tvořen sedmi kamerovými body. Dvě kamery jsou na Masarykově náměstí, po jedné kameře je na Školním a Pernštejnském náměstí, další kamery jsou umístěny na náměstí 8. května, na  Nové ulici  a na Tř. 1. máje.

Kamerový systém obsluhují výhradně strážníci Městské policie Hranice a přístup k záznamům má kromě nich i zdejší Obvodní oddělení policie ČR, které je s tímto systémem propojené.  Záznam z kamerového systému je po naplnění kapacity záznamového zařízení automaticky přemazán záznamem novým.

Kamerový systém působí hlavně preventivně, přesto má díky městskému kamerovému systému městská policie na svém kontě i řadu zadržení pachatelů krádeží či vyřešení různých výtržností nebo vandalismu.

Jedna z mobilních kamer je v DrahotušíchJedna z mobilních kamer je umístěna v Drahotuších

Foto: archiv městské policie

 Ptáte se na nedokončenou stavbu  v Jaselské ulici

Město Hranice – Co bude se  stavbou na  pozemku Na Špici  mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad a Jaselská?  Na to se ptají  mnozí občané Hranic, kteří zde žijí, nebo tu prochází například cestou na nádraží.

Tento pozemek byl v soukromých rukou, před několika lety ho odkoupil investor, který zde zahájil stavbu bytového domu s 5 nadzemními podlažími. Podařilo se mu však celou stavbu pouze založit. Od té doby stavba nepokračuje, původní investor se dostal do finančních problémů, pozemek již několikrát změnil majitele a opět je nabízen k prodeji.

Město se současným majitelem jedná o lepším zabezpečení stavby a také o obnovení původního chodníku. Jednání však zatím nevedla k jednoznačným závěrům. Stavební úřad vede v současné době správní řízení kvůli řádnému zabezpečení staveniště.

Hranice podepsaly spolupráci se Slovenskými Konjicemi

Kultura – Starostka Hranic Radka Ondriášová a starosta  Slovenských Konjic  Miran Gorinšek podepsali 10. listopadu ve Slovinsku Dohodu s spolupráci partnerských měst.  Dohoda se týká nejen spolupráce a výměny  zkušeností městských úřadů a vedení měst, ale i  dalších oblastí. Jde například o spolupráci v oblasti školství, kterou již navázala  Základní a Mateřská škola Drahotuše se slovinským partnerem - Základní školou Pod goro,  dále v oblasti kultury sociálních služeb či sportu.

Obě města budou podporovat také  rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů z obou zemí.

Tato dohoda byla již  dříve schválena zastupitelstvem města Hranic a navazuje na  návštěvu slovinské delegaci při příležitosti oslav státního svátku  Dne vzniku samostatné Československé republiky a Dne kultury na zámku. .  

Slovenske Konice se tak stávají   čtvrtým městem, s  kterým  Hranice  navázaly mezinárodní spolupráci. Prvním byl nizozemský Voorburg  (nyní Leidschendam  - Voorburg),  dalším městem byl slovenský Hlohovec a   dosud posledním  polská Konstancin-Jeziorna.

Starostka Hranic a starosta Slovenských Konjic podepisují dohodu o spolupráci partnerských měst

Starostka  Hranic a starosta  Slovenských Konjic podepisují Dohodu s spolupráci partnerských měst.

foto: Vojtěch Bušina

Upozorňujeme, že je nutné provést vyúčtování grantů

Městský úřad - Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí, pořádaných po tomto termínu, musí být vyúčtování provedeno nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

Stavební úřad bude uzavřen

Stavební úřad – Upozorňujme, že odbor stavební úřad Městského úřadu v Hranicích bude z provozních důvodů  v úterý  4. prosince 2012 jeden den uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Město nabízí pronájem bývalé kavárny na zámku

Majetek  - Město nabízí pronájem prostorů na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti o výměře 93,70 m2 a 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí. Podrobnější informace o prohlídkách a pronájmech naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Město prodává objekty

Majetek  -  Rada města Hranic schválila záměr na prodej  objektu občanské vybavenosti bez čp. situovaného na pozemku parc.č.st. 559 k.ú. Drahotuše a  pozemku parc.č.st. 559 zastavěná plocha a nádvoří o výměře195 m2 v k.ú. Drahotuše,  zapsaných na list vlastnictví č. 1328. Podrobnější informace získáte na  odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, M. Kaiserová, telefon  581 828 235.

VaK Přerov krátkodobě místně přeruší dodávku vody

VaK Přerov  - V některých částech Hranic nepoteče krátkodobě 21. a 22. listopadu 2012 pitná voda. Důvodem je provádění revize redukčních ventilů na vodovodu v Bělotíně a v Hranicích. Tyto práce se provedou v nočních hodinách, aby byl  dopad na zásobování obyvatel omezen na minimum.

Vlastní odstávka se týká ulic Bezručova a Vrchlického, V Bezručově ulici  musí občané počítat s tím, že voda nepoteče 21. listopadu od  23 hodin do půlnoci. Ve Vrchlického ulici by voda neměla téct 22. listopadu od 0.15 do 1.15 v noci.  VaK Přerov doporučuje odběratelům, aby se na tento den a hodinu dostatečně předzásobili pitnou vodou. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s telefon 800 167 427, 581 202 094 a nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 19. do 23. listopadu v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. Od 9.30 do  12 nastoupí stolní tenisté. Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30.   

V úterý je od 9 hodin  spinning ve studiu Blanka. Ve  středu je možné opět od  7.30 a  8.30 absolvovat zdravotní cvičení. V 9.45 je na pořadu němčina.  Od 9.30 do  12 opět nastoupí stolní tenisté. Od 14 do 16 hodin proběhne počítačový kurz. Ve čtvrtek je v 8.15 cvičení bossu, v 8.30 jóga, v 9.15 zumba a od 9.30 do  12 stolní tenis.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

V neděli 2. prosince se uskuteční zájezd do divadla Ant. Dvořáka v Ostravě na adventní koncert Tvé světlo, na kterém vystupuje jako host Věra Špinarová. Představení trvá 2 hodiny (od 16 do 18 hodin). Cena vstupenek i s autobusem je 170,195 a 220 korun.  Odjezd je ze Šromotova náměstí ve 14.30. Prodej vstupenek  je v Klubu seniorů 26. listopadu od 7.30 do 10 hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English