Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 19. října 2012


obsah:

Hranická radnice  19. října 2012

Den kultury bude mít bohatý program

Kultura – Den kultury na zámku  se letos bude pojit s oslavami 94.  výročí vzniku Československé republiky. V sobotu 27. října tak bude připraven na zámku i na dalších místech Hranic bohatý kulturní program.

Na zámku bude tento den probíhat již desátý ročník soutěže o nejlepší koláče. Letos  se tento ročník   ponese v duchu rodinných oslav  a nese název Slaví celá rodina.

Podle druhů přihlášených soutěžních exponátů se soutěž dělí na  samostatné kategorie a soutěže se mohou  zúčastnit jak jednotlivci, tak kolektivy. Soutěžit se bude v kategoriích sladké pečivo (koláče, zákusky, dorty…), slané pečivo (se sýrem, zeleninou, s uzeninou…), (v dávce podle receptu) a domácí likéry, slivovice v ½ láhvích a v kategorii prostřený stůl.  Registrace soutěžních exponátů bude probíhat 27. října 2012, od 9 do 11.30 ve dvoraně zámku. Po registraci obdrží každý soutěžící malý dárek.

Prohlídla exponátů pro veřejnost bude od 14 hodin. Informace získáte na e-mailu: marta.pavelkova@mesto-hranice.cz, nebo na telefonu 581 828 112.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude  zahájeno ve dvoraně zámku v sobotu již od 14.30. Součástí vyhlášení bude zajímavý doprovodný program. Například bude pokřtěna nová kniha Jaroslavy Černé, proběhne vyhlášení výsledků soutěže MŠ a ZŠ Šromotovo „O nejlepší Halloween“.  Mimo  jiné se zde budou slavnostně předávat certifikáty značky regionálního  produktu  Moravská brána, které byly vybrány z 2. výzvy.

Večer je nachystán tradiční lampionový průvod. Zahájí ho koncertem Velký dechový orchestr Základní umělecké školy v Hranicích před  Zámeckým hotelem od 17. 30. V 18 hodin vyrazí lampionový průvod do ulic směrem ke  Staré radnici. Zde je naplánováno  kladení věnců k bustě T.G. Masaryka a poté bude průvod pokračovat do letního kina. Zde za příznivého počasí proběhne tradiční ohňová show a promítání filmu Alvin a Chipmunkové 3. Vstup je zdarma.

Kdo nezamíří do letního kina, může zůstat na náměstí. Od 19 se v sobotu chystá velký koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Vystoupí zde  známý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého doprovodí  Jitka Navrátilová na cemballo. Vystoupí zde také dětský pěvecký sbor Vocantes Přerov  a smíšený pěvecký sbor Harmonia Hranice.

Pro veřejnost bude také otevřena Síň odboje v kasárnách gen. O. Zahálky (bývalá vojenská akademie), vchod od Drahotuš.

Výstava v  Leidschendam  - Voorburgu

Partnerská města – Slavnostní vernisáží  v sobotu 29. září byla v nizozemském Leidschendam  - Voorburgu zahájena  výstava   hranického  umělce Radovana Langera a jeho přátel s názvem  NONSILENTLY.  V odsvěceném kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Voorburgu byly vedle obrazů Radovana Langera, Jiřího Hastíka a Jiljího Sedláčka  vystaveny i sochy domácího Franse Kokshoorna.

Výstavu zahájili starostka města Hranic Radka Ondriášová a starosta Leidschendam – Voorburgu Hans van der Sluijs  za účasti vystavujících umělců, předsedy pracovní skupiny pro spolupráci obou měst Franse van Veena, zástupců obou měst a také zástupců velvyslanectví ČR v Nizozemí. Výstava potrvá do  19. října. 

 Výstava je v prostorách bývalého kostela

Výstava hranických umělců  je instalována  v zajímavých prostorách bývalého kostela.

Foto: Miroslav Wildner

Připravili jsme svoz biologického odpadu ze zahrádek

Životní prostředí  - Velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek budeme na podzim, po dobrých zkušenostech z jara,  opět přistavovat zastávkovým způsobem v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Časový harmonogram budeme v tisku zveřejňovat postupně, celý je na  www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení bude přítomen pracovník firmy Ekoltes Hranice, který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici, telefon:  581 674 422. Provozní doba sběrného dvoraje v úterý a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 7 do 14.30 a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Mauzoleum slaví výročí výstavou ve dvoraně

Životní prostředí  - Výstava Mauzoleum k příležitosti 75. výročí od  předání jeho stavby veřejnosti a k 5 letému výročí od jeho rekonstrukce bude slavnostně otevřena ve dvoraně zámku. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 24. října 2012 od 16 hodin. Výstava bude přístupná veřejnosti od 24. října až do 12. listopadu 2012.

Výstavu připravilo město Hranice ve spolupráci s Městským muzeem a galerií v Hranicích a s panem Bednářem.

Město Hranice při příležitosti této akce umožní veřejnosti přístup do mauzolea ve vybraných termínech a to:

 27. října 2012          od 09.00 do 16.00

 1. listopadu 2012     od 13.00 do 16.00

 3. listopadu 2012     od 09.00 do 16.00

 8. listopadu 2012     od 13.00 do 16.00

11. listopadu 2012    od 09.00 do 16.00

pozvánka Mauzoleum

 

Kalendář s fotkami z Hranicka je v prodeji

Kultura - Stolní kalendáře na rok  2013 jsou věnované tentokrát Hranicku. V kalendáři naleznete  srovnání, jak vypadala  zajímavá místa v Hranicích, v místních částech Hranic a v okolních obcích, před  mnoha lety a jak vypadají nyní. Nejstarší fotky pocházejí z počátku 20. století. Kalendář je společným projektem mikroregionu Hranicko.

Kalendář si můžete koupit v hranických knihkupectvích a v Městském informačním centru za 65 korun, tak jako v minulých letech. Nové fotografie nafotil a graficky  zpracoval   Bc. Petr Gofroj a Denisa Kozáková.  Historické fotografie poskytly obce regionu.

 

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v pátek 26.  října v době od 8 do 10 hodin nepůjde proud v části Hranic  - v ulici Družstevní  (za Kauflandem). V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem je  nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.  Vzhledem k tomu, že jde o akci společnosti ČEZ, tak další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860.

TV zprávy jsou na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, můžete sledovat i na satelitu. Místní zprávy uvidíte každý týden na kanálu Regionální televize od pátku od 18.40  ve 4 hodinových intervalech (22.40, sobota 02.40, 06.40, 10.40 a 14.40 hod) až do soboty do 14.40.  Díky tomu se hranické zpravodajství prodloužilo na 15 minut.

Regionální televizi  je možné naladit na nekódovaném kanále  Astra 3B (Astra1). Naladit jej lze na ASTRA 3B, 23,5 stupňů E, transpodér : 3.224, frekvence 12,168 Mhz, datový tok : 2,5 Mbps CBR. Kanál je nekódovaný a sleduje ho v ČR a SR přes 3 miliony domácností což je kolem 7 miliónů diváků.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 15. do 19. října v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 8.30 do 10.30 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.45 začátečníci. Stolní tenis začne v 9.30. Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30.  Také ve středu od  7.30a  8.30 je možné absolvovat zdravotní cvičení. V 9.30 je na pořadu stolní tenis a v 9.45 němčina.  Odpoledne v 17 hodin se ze Šromotova náměstí odjíždí do ostravského divadla.

Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45. V listopadu je připraven zájezd do Moravského divadla v Olomouci na činohru s H.Maciuchovou-Žena Vlčí mák. Představení se koná v pátek 9. listopadu od 19 hodin.

 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English