Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 2. července 2012


obsah:

Hranická radnice  2. července  2012

Výsledky sčítání lidu se  objevují na internetu

Město Hranice  - Hranice stárnou, ubývá lidí, ale přibývá domů. Vyplývá to ze zveřejněných předběžných výsledků sčítání lidu v roce 2011a z porovnání s výsledky předcházejících sčítání v letech  1991 a 2001.  Ve všech třech termínech probíhalo sčítání v březnu.

Celkový počet obyvatel  klesá zejména v posledních letech. Zatímco v roce  1991  měly Hranice  19 507 obyvatel, v březnu  2001  19 670 , tak v roce  2011 již jen  18 933.  Výrazně ovšem poklesl počet dětí do 15 let. V roce  1991 jich bylo  4 602,  v roce  2001 3 579, tak o 20 let později  pouze 2 762. Přibylo naopak lidí nad 65 let. Z 2117 stoupl jejich počet  na  2927.

S poklesem  počtu obyvatel  kontrastuje zvýšený počet domů. Zatímco   v desetiletí  1991 – 2001 přibylo obydlených domů 62, tak v desetiletí do roku 2011 jich předběžně přibylo  113. Naopak počet obydlených bytů stagnoval.  (2001 – 7245, 2011 – 7234). 

Výraznou změnou  v posledních letech je ale napojení bytů na internet.  To se zvýšilo téměř 10 x. V roce  2001  mělo napojení  jen  430 domácností, v roce  2011  to již bylo  4 140 domácností. A v roce 1991 nebyl z pochopitelných údajů tento údaj vůbec sledován.

Zajímavé jsou také údaje  o rozdělení obyvatel Hranic podle národností. Nejvíc občanů Hranic  se hlásí k národnosti české, počet  však za uplynulých 20 let silně kolísal, v závislosti na tom, kolik lidí se hlásilo k se k národnosti moravské.  Výrazně klesá počet Slováků  a pro mnohé  možná překvapivě i Romů. Naopak  velké množství lidí tentokrát národnost vůbec neuvedlo.(viz tabulka).

 

26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

obyvatelstvo celkem

18 933

19 670

19 507

národnost:  česká

10 963

17 645

13 248

                   moravská

  2 590

  1 091

  5 259

                   slezská

12

2

13

                   slovenská

328

539

763

                   polská

18

16

21

                   německá

7

21

25

                   romská

47

53

94

                   neuvedeno

4 080

225

-

Výsledky  sčítání lidu v roce 2011 se jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách (http://www.scitani.cz/).

Město v létě kvůli prašnosti častěji čistí komunikace

Životní prostředí  - Zvýšená očista komunikací kvůli prašnosti probíhá od června na území města Hranic a v místních částech Drahotuše, Slavíč a Velká. Tuto očistu město provádí na základě doporučení „Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“ Na rok 2012 schválilo Zastupitelstvo města Hranic v rozpočtu pro na tuto akci částku 700 tisíc korun. Očista bude probíhat až do začátku září.

Zvýšenou očistu komunikací zajišťuje pro město Hranice společnost Ekoltes  Hranice. Strojní očistu provádí Ekoltes  provádět zametači a kropícím vozem. Na vybraných komunikací s povrchem ze žulových kostek je očista prováděna strojním kropením a ručním zametáním povrchu.

čištění komunikací

Aby očista komunikací mohla být prováděna až ke krajnici a protiprašné opatření města Hranic splnilo svůj účel, žádáme majitele parkujících aut, aby v dané dny uvolňovali komunikace. Veškeré informace, včetně průběžných aktuálních sdělení, najdete na www.mesto-hranice.cz.

K projektu ET-struct proběhl v květnu meeting

logo ET-struct- Další regionální setkání k projektu ET-struct se uskutečnilo 11. května 2012 se na Střední průmyslové škole Hranice. Účelem projektu je spolupráce v rámci „trojhúhelníku“ tvořeného ze zástupců veřejné správy, škol a firem. Kromě vedení města Hranice se setkání zúčastnili zástupci hranických základních škol a zástupce z firmy Sigma Pumpy Hranice.logo projektznak Hranic

Po úvodním slově ředitelky SPŠ Hranice byl představen projekt ET-struct, jeho vývoj, hlavní cíle a vysvětlen pojem spolupráce v „trojúhelníku“.

Dále bylo náplní setkání vytvoření SWOT analýzy, na které spolupracovali všichni účastníci setkání a která pomůže vytvořit lepší kooperaci uvnitř „trojúhelníku“. V návaznosti na vytvořenou SWOT analýzu byl dále navržen akční plán s aktivitami, které mohou jednotlivé organizace uskutečnit v rámci spolupráce ve vytvořeném „trojúhelníku“ jako např. setkání, exkurze do firem, volnočasové aktivity na SPŠ, praxe pro učně ve firmách a další.

 


Vytvořená SWOT analýza a akční plán jsou součástí dokumentu „Regional Territorial ET-Management Concept 6.2“, která je jedním z výstupů projektu.

Jednání k projektu ET-struct

Foto: Zuzana Popová

Upozorňujeme na prázdninové volno v mateřských školách

Školství - Upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos jsou jako první uzavřeny mateřské školy Míček Galašova (od 2. července do  27. července) Sluníčko v Plynárenské ulici (od 2. července   do 3. srpna), ZŠ a MŠ Struhlovsko  (od. 2. července do  20. července) a ZŠ a MŠ Šromotovo (od 2. července do 3. srpna).  Soukromá MŠ Prima v Komenského ulici má uzavřeno od  23. července  do 24. srpna.

V druhé půlce prázdnin  má uzavřeno MŠ Klíček a MŠ  Pohádka Hromůvka  od  30. července do  24. srpna, ZŠ a MŠ  Drahotuše od   30. července do 31. srpna, ZŠ a MŠ Struhlovsko od  6. srpna do  31. srpna a  ZŠ a MŠ Šromotovo  od  20. srpna  do  31. srpna.

To znamená, že vždy bude alespoň jedna z městských mateřských škol otevřena. 

Značku Moravská brána lze nově nalézt na facebooku

Hranická rozvojová agentura - Zájemci o kvalitní výrobky z regionů Hranicko a Lipensko mají opět blíže k aktuálním informacím o výrobcích certifikovaných regionální značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Připojit své příspěvky mohou na nově zřízené facebookové stránce www.facebook.com/MoravskaBrana .

Blíží se také příležitost pro nové zájemce o regionální značku. Na začátku srpna tohoto roku bude Hranická rozvojová agentura, jako regionální koordinátor značky, vyhlašovat již II. výzvu pro zájemce o certifikaci. Výrobci, řemeslníci a zemědělci budou moci své výrobky nebo produkty přihlásit až do ukončení výzvy zhruba v polovině srpna. Certifikační komise zhodnotí podané žádosti na začátku září 2012 a nové certifikáty budou výrobcům slavnostně předány v rámci Farmářského trhu regionu Hranicko, který proběhne v Hranicích 14. září 2012.

Veškeré podklady k žádostem (formuláře, kritéria, zásady) naleznou žadatelé na webových stránkách: www.regionhranicko.cz/moravska-brana

Kontakt: Hranická rozvojová agentura, z.s., Olga Vilímková, 773 100 050, vilimkova@hranickarozvojova.cz .

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice  / Upozorňujeme, že náhradní svoz odpadu za 5. července proběhne ve středu 4. července a za pátek 6. července 2012 v pondělí dne 9. července  2012. Sběrný dvůr bude  5. a 6. července uzavřen.

Prázdniny jsou delší, školní rok začne 3. září

Školství / Letní prázdniny již začaly a to znamená že ani příští školní rok  již není daleko. Výuka v základních, středních  a základních uměleckých školách a konzervatořích začíná  v pondělí 3. září 2012.

Podle  dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připadnou první  prázdniny v příštím školním roce -  podzimní prázdniny na čtvrtek 25. října  a pátek  26. října 2012. Vánoční prázdniny začnou  v sobotu 22. prosince  a skončí ve středu 2. ledna 2013.  Vyučování začne ve čtvrtek  3. ledna 2013.  První pololetí skončí ve čtvrtek 31. ledna  2013.  Následující den, v pátek 1. února budou   jednodenní pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny  na přerovském okrese vycházejí na  týden od  18. do 24. února. Velikonoční prázdniny  připadnou na čtvrtek  28. března a pátek 29. března  2013.  A konečně hlavní prázdniny budou příště začínat  v sobotu 29. června  a potrvají do  neděle 1. září. Následující školní rok začne v pondělí 2. září 2013.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost otevřen o prázdninách v pondělí. A to od  8 do 11 hodin. Na středu 11. července je naplánován golf v Radíkově. Sraz je v Radíkově v od  10 hodin. Doprava je možná autobusem od Slavie v 9 a 11 hodin. návrat autobusem je možný v 12.57 nebo 14.18 .

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English