Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 2. listopadu 2012


obsah:

Hranická radnice  2. listopadu  2012

Spolupráce partnerských měst se dále rozvíjí

Kultura – Spolupráce Hranic  s partnerskými městy se rozšiřuje o další město. Při příležitosti oslav 94.  výročí vzniku Československé republiky a dne kultury na zámku  přijeli do Hranic nejen zástupci tradičních partnerů  -  z nizozemského Leidschendam  - Voorburgu a slovenského Hlohovce, ale  také poprvé z zástupci nového partnerského města Hranic  - Slovenských Konjic ve Slovinsku. Zástupci těchto partnerských měst a  města Hranic se na společném setkání domlouvali na pokračování a rozšiřování další spolupráce.

Zástupci partnerských měst jednali v Hranicích

Za město Hranice se setkání zúčastnili starostka města Radka Ondriášová, místostarostka  Pavla Tvrdoňová, radní  Vojtěch Zima, zastupitelé Lenka Kopřivová a Miroslav Wildner, předseda Komise pro vnější a zahraniční vztahy a cestovní ruch, ředitel gymnázia Radovan Langer, členka komise, Lenka Preňková, tajemník městského úřadu v Hranicích Vladimír Vyplelík, ředitelka Městského kulturního zařízeníHelena Votavová, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Vojtěch Bušina a Jana Černá z tohoto odboru.

Nizozemského partnera zastupovali předseda pracovní skupiny pro spolupráci obou měst Frans van Veen a Jenny van Veen. Z Hlohovce dorazil viceprimátor Ján Tassy a hlavný kontrolór Ján Kozák. Z nového partnerského města Slovenske Konjice přijel tajemník Městského úřadu Alojz Pačnik, učitelka základní školy Pod goro, která zahajuje spolupráci se ZŠ a MŠ Drahotuše Martina Hren,  a zástupkyně střední školy ve Slovenských Konjicích Mariana Cenc Weiss.

Tématem jednání byly zejména možnosti další spolupráce a to nejen ve školství, kultuře a sportu, ale i v podnikatelské oblasti. Některé aktivity na příští rok jsou již konkrétně naplánované. V Hranicích to budou například Evropské jazzové dny 2013, nachystané na závěr dubna.  Je přislíbená účast   nizozemské kapelyWorkshop Oldtimers včetně jejich fanklubu z Leidschendam-Voorburgu a jazzové formace z Konstancin-Jeziorny

Na konec května se připravuje Seminář dechových hudeb 2013, na kterém očekáváme dechovky z Kolonowskie, Slovenských Konjic  a Hlohovce. Na podzim, v říjnu se chystají Koncerty vážné hudby s mezinárodní účastí  - (Komorní soubor sdružení St. Caecilia ve Voorburgu  skupina Windkracht 10, žáci Umělecké školy z Konstancin-Jeziorny, Hlohovce a Slovenských Konjic.

Tyto akce  jsou zahrnuty do připravovaného projektu „S hudbou napříč Evropou v jejím srdci 2013“.

Jednání se zástupci partnerských měst v zasedací síni Měú Hranice

Výstava „Mauzoleum“ je k vidění ve dvoraně zámku

Životní prostředí  - Město Hranice s Městským muzeem a galerií a s panem V. Bednářem zahájilo 24. října výstavu, Mauzoleum k příležitosti 75. výročí od předání mauzolea veřejnosti a 5. výročí jeho rekonstrukce. Výstava je ve dvoraně zámku přístupná do 12. listopadu.

Při této příležitosti udělilo Ministerstvo obrany ČR tři pamětní plakety za příkladnou péči o válečné hroby.
Za město Hranice převzala plaketu starostka Ing. Radka Ondriášová. Dalším oceněným byl Václav Bednář, který napsal o mauzoleu řadu článků. Třetím oceněným byl Ing. Václav Graf, který zpracoval přesný postup a zásady manipulace s lidskými ostatky při rekonstrukci mauzolea.
Vojáci si prohlédli Mauzoleum

Zástupci armády si také prohlédli zrekonstruované Mauzoleum.

Foto: Odbor životního prostředí

Svoz biologického odpadu ze zahrádek bude končit

Životní prostředí  - Velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek letos na  podzim, po dobrých zkušenostech z jara,  opět přistavujeme zastávkovým způsobem v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Dnes přinášíme časový harmonogram posledních dvou víkendů, celý je na  www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení bude přítomen pracovník firmy Ekoltes Hranice, který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici, telefon:  581 674 422. Provozní doba sběrného dvoraje v úterý a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 7 do 14.30 a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Nový kalendář s fotkami z Hranicka je v prodeji

Kultura -  Stolní kalendáře na rok  2013 jsou věnované tentokrát Hranicku. V kalendáři naleznete  srovnání, jak vypadala  zajímavá místa v Hranicích, v místních částech Hranic a v okolních obcích, před  mnoha lety a jak vypadají nyní. Nejstarší fotky pocházejí z počátku 20. století. Kalendář je společným projektem mikroregionu Hranicko.

Kalendář si můžete koupit v hranických knihkupectvích a v Městském informačním centru za 65 korun, tak jako v minulých letech. Nové fotografie nafotil a graficky  zpracoval   Bc. Petr Gofroj a Denisa Kozáková.  Historické fotografie poskytly obce regionu.

Hranické televizní zprávy lze naladit na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, můžete sledovat i na satelitu. Místní zprávy uvidíte každý týden na kanálu Regionální televize od pátku od 18.40  ve 4 hodinových intervalech (22.40, sobota 02.40, 06.40, 10.40 a 14.40 hod) až do soboty do 14.40.  Díky tomu se hranické zpravodajství prodloužilo na 15 minut.

Regionální televizi  je možné naladit na nekódovaném kanále  Astra 3B (Astra1). Naladit jej lze na ASTRA 3B, 23,5 stupňů E, transpodér : 3.224, frekvence 12,168 Mhz, datový tok : 2,5 Mbps CBR. Kanál je nekódovaný a sleduje ho v ČR a SR přes 3 miliony domácností což je kolem 7 miliónů diváků. 

VaK Přerov bude čistit vodojem na Hromůvce

VaK Přerov  -  Čistění ocelového vodojemu Hromůvka II o objemu 1 000 m3 chystají pracovníci firmy VaK Přerov a.s., pracoviště vodovodů v Hranicích,  na  úterý 6. listopadu 2012. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ve městě ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ). Pokud tyto problémy v krátké době neodezní je nutné tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427, 581 202 094 a nebo na

e-mail: dispecink@vakpr.cz.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 5. do 9. listopadu v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci.V 10.30 je schůze výboru Klubu seniorů. Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30.  

V úterý je od 9 hodin  spinning ve studiu Blanka. Ve  středu je možné opět od  7.30 a  8.30 absolvovat zdravotní cvičení. V 9.30 je na pořadu stolní tenis a v 9.45 němčina.

Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté nastupují od  9.30 do 11 hodin.V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

V pátek 9. listopadu je připraven zájezd do Moravského divadla v Olomouci na činohru s H.Maciuchovou-Žena Vlčí mák. Odjezd autobusu v 17.45 ze Šromotova náměstí.

 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English