Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 20. dubna 2012


obsah:

Hranická radnice  20. dubna 2012

V programu Leader lze žádat o dotace

Hranicko  - Místní akční skupina Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlásilo 10. dubna celkově předposlední Výzvu k podávání Žádostí o dotaci v Programu LEADER „Měníme Hranicko“. "Letos se bude mezi projekty rozdělovat více než 6 a půl miliónů Kč ve 4 oblastech, šanci tak mají jak obce, tak zemědělci či podnikatelé v cestovním ruchu,“ řekl k tomu manažer Místní akční skupiny František Kopecký. Výzva poběží do 7. - 10. května dle jednotlivých fichí (oblastí podpory).

Přes 2,5 milionů korun čeká ve Fichi č.1 Rozvoj zemědělských podniků na zájem z řad zemědělských podnikatelů. Ti si mohou budovat a rekonstruovat objekty nebo si pořídit technologie využitelné v rostlinné a živočišné výrobě. Vítanou novinkou jistě bude rovněž možnost nákupu mobilní zemědělské techniky.

Obce a neziskovky mohou žádat o dotace ve Fichi č.5 na obnovu veřejných prostranství. Zde je pro nové parkové úpravy, instalaci mobiliářů, interaktivních a estetických prvků, vylepšení čekáren či veřejného osvětlení připraveno přes 1.700.000 Kč.

Téměř 2 milióny korun podpoří Fiche č.7 Podnikání v cestovním ruchu úspěšné zájemce při výstavbě a rekonstrukci ubytovacích a stravovacích kapacit, půjčoven sportovního vybavení a podnikatelsky provozovaných vnitřních i venkovních sportovišť, jako jsou hřiště, koupaliště nebo hispostanice.

Novinkou je značně rozšířený okruh žadatelů. Kromě zemědělských podnikatelů to mohou být nyní jacíkoliv podnikatelé v cestovním ruchu bez omezení délky historie, ale též obce a neziskovky.

Stejný výčet žadatelů se pak může pustit v rámci Fiche č.8 Pěší trasy a hipostezky do budování různých naučných a tematických pěších tras, stejně tak lze budovat stále populárnější hipostezky (koňské stezky) a nově též rozhledny. Pro tuto oblast je připraveno rovných 500.000 korun.

Podrobné informace, formuláře, pravidla a pokyny zájemci naleznou v sekci www.regionhranicko.cz/leader. Pro žadatele v jednotlivých fichích je také připravena ke stažení Příručka pro žadatele, která je velmi podrobně provede celým procesem přípravy Žádosti a poradí s vyplněním jednotlivých formulářů. Kancelář Místní akční skupiny rovněž nabízí permanentní možnost bezplatných konzultací. Schůzku je možné si domluvit s manažerem Mgr. Františkem Kopeckým na tel. 773 583 020 nebo na emailu f.kopecky@regionhranicko.cz.

Prodáváme dům a zahradu

Majetek  / Dům se zahradou  prodává  město Hranice. Jde o  dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je 720 tisíc korun.

Podrobnější informace o prodávaném domě a případných prohlídkách naleznete na úřední desce webu města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce ve dvoraně zámku, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Probíhá zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice bude opět přistavovat velkoobjemové kontejnery na jarní odpad ze zahrádek v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem, podle harmonogramu, jehož první část naleznete níže, Budou rozmísťovány až do konce května, postupně vás budeme informovat o dalších lokalitách. Celý harmonogram lze nalézt na webu města. (www.mesto-hranice.cz – aktuality).

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad zdarma odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti Ekoltes, a.s., Zborovská ulice 606.

U cesty II/440 se vymění okna

Olomoucký kraj – Okna v bytech se budou měnit v Hranicích v okolí krajské silnice II/440, vedoucí z Potštátu. Důvodem je nadměrná hlučnost. K výměně má Olomoucký kraj přikročit již letos.

Krajská hygienická stanice  Olomouc zjistila  překročení hygienického  limitu hluku v okolí silnice II/440.  Jde o některé byty v ulicích Potštátská, Alešova a  Třída I. máje.

Mapu dotčených lokalit naleznete na webu města  www.mesto-hranice.cz .

Slavíčský tunel bude svítit

Slavíč / Jedinečnou příležitost budou mít  zájemci o netradiční stavby. Nepoužívaný železniční tunel ve Slavíči bude na konci dubna a začátkem května osvětlen a přístupný veřejnosti.  Otevřen bude již od 28. dubna do 1. května, dále o  víkendech 5. – 6. května  a 11. až 13. května. Zvláště ve večerních hodinách  (do 22 hodiny)  je nasvícení slavíčského tunelu velmi působivé.

Tunel byl osvětlen kvůli tomu, že  jím bude procházet trasa známého cyklistického závodu Author Šela marathonu 2012. Ten proběhne v  sobotu  5. května.

Železniční tunel ve Slavíči je 250 metrů dlouhý a 6 metrů vysoký. Byl vystavěný v letech 1845 – 1846 pod obcí Slavíč a měl zabránit pohybům půdy, které se začaly projevovat při stavbě a současně vyřešit nesouhlas obyvatel Slavíče s dráhou, která rozdělovala obec na dvě části. Po rozšíření trati se přestal používat.

TV zprávy na webu jsou lepší

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, můžete sledovat v modernější podobě. Jednak je zpravodajství ve vyšší kvalitě a zároveň je zajištěno i pohodlnějším načítání souborů. Zpravodajství naleznete v rubrice Zprávy - televize a tisk - rubrika Televizní zpravodajství. Archivní zprávy naleznete v rubrice Televizní zpravodajství - archiv.

Zasíláme složenky za odpady

Finanční - Občané dostávají v těchto dnech do svých schránek složenky na zaplacení místních poplatků. Poplatek za komunální odpad je splatný 30. dubna 2012. Poplatky lze zaplatit na poště složenkou, převodem z účtu nebo v pokladně městského úřadu.

Připomínáme, že termín úhrady poplatku za psa byl 31. března 2012. Zásahem do  softwaru dodavatelskou firmou Asseco Solutions a.s.byly vygenerovány některé složenky na poplatky již uhrazené v lednu a únoru nebo na odhlášené psy. Pokud se na Vašich složenkách vyskytly nesrovnalosti kontaktujte nás, prosím, na tel. 581828374 nebo osobně v kanceláři  č. 453 ve 3. patře. Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme.

U letního kina proběhla oprava

Doprava  - Oprava po havárii kanalizace proběhla ve spodní části ulice Komenského u letního kina.  Výkop byl zasypán a v případě potřeby je dosypáván.  Nyní se chystá částečné zpevnění povrchu. Ke konečné úpravě dojde v červnu.

Je vyhlášena EIA v CTParku

Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí zaslalo Městu Hranice oznámení záměru „CTPark Hranice – HENNIGES Hranice, s.r.o.“ dle zákona 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení O posuzování vlivů na životní prostředí na záměr „CTPark Hranice – HENNIGES Hranice s.r.o. – rozšíření HR2/1“. Oznamovatel je CTP Invest, s.r.o. Humpolec.

Do oznámení je možné nahlížet na Městském úřadě Hranice, Odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 3.patro, č. dv. 410,414, od 5. dubna do čtvrtku 26.dubna. Do textové části oznámení lze nahlédnout i v informačním systému EIA, www.cenia.cz/eiawww.mzp.cz/EIA, kód záměru OV 8130.

Program Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 23. do 27. dubna v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci.  V 10 hodin začíná zpívání pro radost a v 10.30 jednání výboru. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin.

Na úterý je naplánován cyklovýlet na kole okolo Hranic. Odjezd je v 9.30 od Slávie. Délka trasy je přibližně 40 km a pojede se  směrem na Velkou, Lhotku, Olšovec, Střítež n.L., Jindřichov (dolní konec), Nejdek, Bělotín, Špičky, Kamenec, Skalička, Ústí zpět do Hranic.

Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45.  Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15.  Stolní tenisté začínají v 9.30. V pátek je plavání na Plovárně Hranice od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English