Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 21. prosince 2012


obsah:

Hranická radnice  21. prosince  2012

Přejeme Vám 

pohodové a klidné Vánoční svátky prožité s příjemnými lidmi a také zajímavého a veselého Silvestra. V roce 2013 hodně energie, štěstí a zdraví.

Město Hranice

 Hranice uspěly v soutěži Zelená informacím

Životní prostředí  -  Na  pátém místě v republice se umístily  Hranice v celostátní soutěži  webových stránek měst „Zelená informacím“ ‘ o nejzdařilejší prezentaci informací o životním prostředí na oficiálních webech měst.

Odborná porota vybírala mezi 271 městy, tedy  všemi s počtem obyvatel větším než 5000, webové prezentace o životním prostředí, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, úpravy, přístupnosti, rozsahu a aktualizací informací.

Cílem 2. ročníku soutěže bylo motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování o životním prostředí s využitím originálních forem. Hodnotitelskou komisi zaujalo, že v prezentaci informací o životním prostředí Hranic se kloubí vysoce kvalitní obsah informací s výbornou formou jejich poskytování.

Webové stránky města Hranic uspěly v této soutěži již podruhé, zatímco loni v +. ročníku soutěže  byly spolu s Opavou 7. – 8., letos si v hodnocení poroty ještě o dvě příčky polepšily.

I letos výrazně uspěla moravská města. První místo obhájil Krnov, druhá byla Kopřivnice, bronz získala Praha a čtvrtý byl Frýdek-Místek. Z Olomouckého kraje uspěl i Přerov, který byl osmý.

Ocenění za Město Hranice převzala v Praze Ing.Ivana Zaoralová, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Hranice. Město Hranice se dlouhodobě úspěšně snaží o otevřený přístup k poskytování informací občanům a tím o zvýšení zájmu o otázky životního prostředí ve městě, což vysoce ohodnotila i odborná porota soutěže.

Soutěž pořádalo občanské sdružení TIMUR ( Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj) ve spolupráci a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a společnosti SGS Czech Republic.

Vánoční strom z Hranicka svítí v Leidschendam - Voorburgu

Městský úřad -  Vánoční strom, který svému partnerskému městu  Leidschendam – Voorburgu darovalo město Hranice, opět svítí v našem nizozemském partnerském městě.

Tradice  darování Vánočního stromu partnerskému městu Leidschendam  - Voorburgu byla zahájena v roce 2000, kdy jsme slavili 10 let výročí spolupráce mezi oběma městy.

Strom z Hranicka svítí ve Voorburgu

 

Nabízíme dům se zahradou a pronájem prostor

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Město také nabízí pronájem prostorů na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti o výměře 93,70 m2 a 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. Cena pronájmu je 1100 korun za m2 za rok. Místnosti jsou určeny pro podnikatelské účely. 

K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí u jižního vstupu do zámku.

Podrobnější informace o prohlídkách nemovitosti, o pronájmech prostor na zámku i o dalších nabídkách prodeje či pronájmu ze strany města Hranic naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2012

Stavební úřad - Návrhy na stavbu, která v roce 2012 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, je možné podávat do konce ledna 2013.

Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo terénní úprava, řešení fasády. Za stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a též sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2012. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště, ale nemůže jím být Město Hranice.

U stavby roku se přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města. Také k celkovému dojmu - výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení celku, detailu a použité materiály, délka provádění stavby a ke komplexnosti řešení - sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby apod. Dále ke splnění požadavků orgánů státní správy - stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území a k invenci technických řešení, aplikaci ekologických technologií.

Návrhy na vyhlášení mohou podávat jakékoliv právnické nebo fyzické osoby a sdružení, výbory a komise rady města, členové zastupitelstva města, odbory MěÚ Hranice. Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude "Stavba roku 2012" vyhlášena usnesením rady města.

Stavbou, která v loňském roce nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, se stalo Rozšíření Staré střelnice - tedy přestavba divadla V. Vlasáka.

MIC Hranice děkuje kraji

MIC Hranice  - Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu z dotačního programu „Zkvalitňování služeb TIC v Olomouckém kraji v r. 2012“. Městská knihovna Hranice p. o. – Městské informační centrum.

Úřad je na Silvestra zavřen

Městský úřad -  Upozorňujeme občany, že v pondělí 31. prosince na Silvestra bude Městský úřad Hranice z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice - Upozorňujeme, že náhradní svoz komunálního odpadu za pondělí 24. prosince 2012 bude proveden v pátek 21. prosince, svoz za úterý 25.12.2012 bude proveden následující den 26.12.2012. Dne  26.12.2012 je svoz nezměněn. Náhradní svoz komunálního odpadu za  1. ledna2013 bude proveden následující den, tedy 2. ledna 2013.

Sběrný dvůr bude od 24. do 1. ledna 2013 (včetně) uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Klub seniorů

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho osobních úspěchů a stálé zdraví v roce 2013  přeje všem svým členům výbor a vedení Klubu seniorů.   

 



Jazykové verze

  • Čeština
  • English