Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 21. září 2012


obsah:

Hranická radnice  21. září 2012

Den kultury bude mít bohatý program

Kultura – Den kultury na zámku  se letos bude pojit s oslavami 94.  výročí vzniku Československé republiky. V sobotu 27. října tak bude připraven na zámku i na dalších místech Hranic bohatý kulturní program.

Na zámku bude tento den probíhat již desátý ročník soutěže o nejlepší koláče. Letos  se tento ročník   ponese v duchu rodinných oslav  a nese název Slaví celá rodina. Ti, kdo  věří svému   kuchařskému umění, receptům po babičce či z televize nebo internetu, mohou zanést své výrobky  do dvorany zámku v sobotu 27.  října v době od 9. 30 do 12 hodin.   Mohou to být zákusky, dorty,  pečivo sladké i slané. K pečivu je tentokráte připravena soutěž domácích likérů, ať již ořechových, višňových,  vaječných, karamelových, bylinných či jiných.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude  zahájeno ve dvoraně zámku v sobotu již od 14.30 Součástí vyhlášení bude zajímavý doprovodný program. Mimo  jiné se zde budou slavnostně předávat certifikáty značky regionálního  produktu  Moravská brána, které byly vybrány z 2. výzvy.

Večer je nachystán tradiční lampionový průvod. Zahájí ho koncertem Velký dechový orchestr Základní umělecké školy v Hranicích před  Zámeckým hotelem od 17. 30. V 18 hodin vyrazí lampionový průvod do ulic směrem ke  Staré radnici. Zde je naplánováno  kladení věnců k bustě T.G. Masaryka a poté bude průvod pokračovat do letního kina. Zde za příznivého počasí proběhne tradiční ohňová show a promítání filmu. Vstup je zdarma a prodej občerstvení je zajištěn.

Kdo nezamíří do letního kina, může zůstat na náměstí. Od 19 hodin začne velký koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Vystoupí zde  známý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého doprovodí  Jitka Navrátilová na cemballo. Vystoupí zde také dětský pěvecký sbor Vocantes Přerov  a smíšený pěvecký sbor Harmonia Hranice.

Dne 27: října bude také celý den otevřeno pro veřejnost  Mauzoleum na městském hřbitově.  Zde  bude  24. října zahájena výstava k pětiletému výročí rekonstrukce této zajímavé stavby. Mauzoleum bude přístupné i  několikrát v listopadu a to  1., 8., 10. a 11.  listopadu. 

Pro veřejnost bude také otevřena Síň odboje v kasárnách gen. O. Zahálky (bývalá vojenská akademie), vchod od Drahotuš.

 Báječné ženské z Majetína

Loni zpestřovalo program  například vystoupení Báječných ženských z Majetína.

Městská policie bude kontrolovat průjezdy centrem

Doprava  - Na zamezení průjezdu řidičů historickým centrem města se nyní bude více zaměřovat městská policie. Připravuje kontroly, zda řidiči, kteří zajíždí do centra, zde také zastaví a něco vyřizují. Pouhý průjezd centrem je zakázán.

Nyní je již otevřena Komenského ulice, není tedy důvod přes centrum projíždět. Navíc to pro řidiče není žádná velká výhra. Hrozí jim totiž hned několik komplikací. I když pomineme sankce od městské policie, pokud budou při průjezdu přistiženi, může se jim stát, že neušetří ani svůj čas, ani své nervy.

Vzhledem k tomu, že uličky v centru jsou úzké, snadno zde dochází k dopravním problémům. Dopravu může zablokovat například zásobování v ulici Zámecká. 

Další problémový bod je výjezd z ulice Jiráskovy. Zejména v dopravních špičkách ráno a odpoledne se v této ulici mohou tvořit delší kolony. Navíc se zde pohybuje mnoho chodců, což zvyšuje riziko nehody.  A řidiče, kteří chtějí pokračovat dál na třídu 1. máje čeká ještě nepříjemný výjezd z vedlejší silnice na křižovatce  U černého orla. Využití například Komenského ulice je proto, i přes rozmístěné retardéry, bezpečnější plynulejší a nehrozí nečekanou  časovou ztrátou.

Chystáme svoz biologického odpadu ze zahrádek

Životní prostředí  - Velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek budeme na podzim, po dobrých zkušenostech z jara,  opět přistavovat zastávkovým způsobem v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Časový harmonogram budeme v tisku zveřejňovat postupně, celý je na  www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení bude přítomen pracovník firmy Ekoltes Hranice, který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici, telefon:  581 674 422. Provozní doba sběrného dvoraje v úterý a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 7 do 14.30 a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Na městském úřadu Hranice proběhne dotazníková akce

Městský úřad - Na Městském úřadu v Hranicích bude od pondělí 24. do středy 26. listopadu  probíhat tradiční  průzkum spokojenosti s prací úředníků. Tento průzkum probíhá pravidelně již  několik let. Jeho cílem je získat co nejvíce  podnětů pro další zlepšování práce městského úřadu.

Dotazníková akce bude probíhat ve všech třech budovách městského úřadu   (Pernštejnské nám. 1, Zámecká 188 a Purgešova 1399).

Otázky jsou  zaměřeny zejména na kvalitu práce úředníků, klienti se ale mohou vyjádřit i k dalším věcem.  Návštěvníků úřadu se budou dotazovat studenti. Stejná dotazníková akce se  na hranickém městském úřadu uskutečnila také v minulých letech.

 

VZP mění úřední hodiny

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna, oznámila, že od 1. října 2012 se mění úřední hodiny ve VZP ČR, Klientské pracoviště Hranice. Nyní je otevřeno v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 a  od 13 do 15 hodin. Pátek je neúřední den. Změna nastala kvůlizavedení jednotných úředních hodin na Klientských pracovištích VZP ČR, Regionální pobočce Ostrava.

Mimo úřední dobu je možné se obracet na tel. 581 293 211 a mail: informace92@vzp.cz.

Vydáváme parkovací průkazy pro zdravotně postižené

Sociální  - Upozorňujeme občany se zdravotním postižením, že jsou vydávány nové parkovací průkazy pro zdravotně postižené osoby. Parkovací průkazy nahrazují zvláštní označení O 1 (známý symbol osoby na vozíku). Stávající označení do auta (O 1) platí pouze do 31. prosince 2012. Proto doporučujeme občanům nenechávat výměnu až na konec roku. Výměna a vydání parkovacího průkazu je bezplatná, v současné době probíhá průběžně.

K výměně je nutné předložit:

  • občanský průkaz zdravotně postižené osoby,
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P,
  • 1 fotografii formátu 35x45mm zobrazující aktuální podobu zdravotně postižené osoby,
  • zvláštní označení O 1.

Při výměně a vydání parkovacího průkazu je nutná osobní účast osoby zdravotně postižené.

Parkovací průkazy vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hranice, Purgešova 1399, 753 01 Hranice (budova bývalého KAVRISU) v kanceláři č. 9 a  11, v pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. Přednost budou mít občané objednaní na telefonu 581 828 435 nebo 581 828 428. Mimo uvedené dny budou vydávány parkovací průkazy pouze po objednání na uvedených telefonních číslech.

 

V parku  se chystá koncert

Městský úřad  - Koncert skupiny LH WESTERN  se připravuje v sadech Čs. legií již  tuto neděli 23. září od  10 hodin. Tato čtyřčlenná kapela se již stala  regionální legendou v oblasti country. Vstup je zdarma. V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší.  Akci Pořádá MKZ Hranice.

Mlynářský krajánek končí

Hranická rozvojová agentura  -  Soutěž Mlynářský krajánek 2012 končí letos v Drahotuších na Slavnostech 100 let otevření ZŠ  v sobotu  22. září. Akci zahájí cyklistická vyjížďka od 10 hodin ze Šromotova náměstí směrem na Lhotku a Střítež n. L. do Humplíkova vodního mlýna. Poté se pokračuje do Drahotuš, kde je ve 14 hodin koncert skupiny Hradišťan a další program.

V 16 hodin budou úspěšní účastníci soutěže Mlynářský krajánek pasováni do Cechu mlynářského regionu Hranicko. Nováčci soutěže se stanou mlynářskými prášky, další úspěšní účastníci budou pasováni na tovaryše, mládky, stárky a nejvyšší pasovanou hodností je pantáta.  Účastníci musí odevzdat řádně vyplněné průkazy do 14. září v MIC Hranice.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost otevřen v  pondělí 24. listopadu v době d 9 do 12 hodin.  Upozorňujeme na změnu termínu, zpívání pro radost bude v pondělí 1. října od 10 hodin. Tento den se také sejde výbor Klubu seniorů a bude zahájen normální provoz. Ve dnech 21. až 29. září se uskuteční zájezd do Francie. 

Zájemci z řad seniorů mohou v pátek individuálně využívat tradičního plavání na Plovárně od  14 hodin za 50 korun.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English