Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 23. března 2012


obsah:

Hranická radnice - 23. března  2012

Podomní prodejci se ve městě stále objevují

Městský úřad – Podomní prodejci se stále objevují v Hranicích. Podomní i pochůzkový obchod je přitom v územním obvodu města Hranice zakázán nařízením města  - Tržním řádem.  Jedná se tedy o přestupek, za který hrozí přímo na místě bloková pokuta do 1 000 korun a ve správním řízení až 30 tisíc korun.

Do podomního prodeje přitom spadají i nabídky „levnější“ elektřiny, plynu nebo jiné zdravotní pojišťovny. V případě, že vám někdo nabízí takové služby na ulici, nebo zazvoní přímo u vás doma, lze se obrátit na Městskou policii Hranice, telefon: 581 602 928 nebo i 156.

Právě  zástupci různých firem, nabízejících elektřinu nebo plyn se v poslední době objevují v Hranicích velmi často. Mnohdy přitom používají nevybíravé nátlakové metody, vyžadují ukazování uzavřených smluv a demagogicky argumentují výhodností přechodu k novým společnostem. Zejména pro starší občany je obtížné se v časovém tlaku odpovědně rozhodnout, zda je nabídka opravdu tak výhodná, jak ji prodejce prezentuje.  Někdy prodejce také  záměrně nejprve zamlčí účel své návštěvy.

Pamatujte na to, že nemáte povinnost vpouštět prodejce do svého bytu či domku a už vůbec jim nemusíte předkládat  „ke kontrole“ vyúčtováni služeb. Na pozoru se mějte i před osobami, které se vydávají za zástupce vašeho stávajícího dodavatele či operátora. Ten ale s vámi zásadně komunikuje jinou formou než osobní návštěvou. Vždy trvejte na ověření totožnosti dané osoby, možné je se na jeho vztah ke společnosti dotázat i na informační telefonní lince pro zákazníky.

Pouliční prodejci jsou velmi dobře vyškoleni na „rychlý“ prodej, takže nestihnete ani napočítat do pěti a již na vás vybalí fantastickou nabídku. Mají velký dar řeči a přesvědčováni.  Proto  byste měli být obezřetní.  Budete-li na vážkách, zda podepsat či nikoliv, domluvte se s prodejcem, aby přišel za dva či tři dny, abyste si mohli v klidu přečíst návrh smlouvy a ověřit si jeho informace. Pokud vám odmítne smlouvu k prostudováni předat, víte, na čem jste a důrazně ho odmítněte. Dobře si  pamatujte, že na první pohled výhodnější cena může byt spojena například s nevýhodnými smluvními podmínkami. A znovu opakujeme, že podomní prodej není v Hranicích ani v jejich místních částech povolen a že se lze obrátit na městskou policii.

Podle Tržního řádu je podomní nebo pochůzkový prodej zboží poskytování služeb, případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství.

Městský úřad získal ocenění za kvalitu služeb

Ocenění Hranic

Touto fotografií se ještě vracíme k nedávnému  ocenění Městského úřadu v Hranicích. Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě  za rok 2011 – Organizace dobré veřejné služby předal tajemníkovi úřadu Ing. Bc. Vladimíru Vyplelíkovi Mgr. Ondřej Veselský, náměstek MV pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví.

Foto: Radoslav Bernat –MVČR

 

Zahajujeme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice bude letos opět přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Nově budou velkoobjemové kontejnery přistavovány zastávkovým způsobem,  dle níže uvedeného harmonogramu (1. část),  v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice.

Ke změně systému vedly  dlouhodobé zkušenosti se zneužíváním kontejnerů, do kterých lidé odkládali například i starý nábytek a dokonce i  nebezpečné  odpady.

Harmonogram naleznete zde:

 

Končí platnost zápisů dětí do pasů rodičů

Vnitro – V minulosti provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června  2012. Po tomto  datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto  se týká i zápisů dětí provedených do občanského průkazu rodičů. Skončením platnosti zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.  

Zapisování dětí  do cestovních dokladů rodičů skončilo podle nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona 197/2010 Sb. již dnem 1. července 2011.

Lze zasílat nominace  na cenu města Hranic

Městský úřad - Opět lze nominovat hranické osobnosti na Cenu města Hranic a to až do 6. srpna letošního roku do 15 hodin Cena města se uděluje jako  ocenění autorů významných  děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo  dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky  a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří  pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz - městský úřad – jak požádat o ...životní situace  - ostatní….).  Nominace na udělení Ceny města Hranic se mohou zasílat poštou na adresu MěÚ Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám 1,  753 37 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice.

Město vydává nové informační letáky

Kultura  - Nové informační letáky C.k. vojenské ústavy vydává město Hranice.  Letáky stručně poputují historii ústavů, přinášejí i jejich  historické obrázky a připomínají tak známé  osobnosti, které patřily mezi studenty hranických c.k. ústavů. Letáky jsou k dispozici v Městském informačním centru na Masarykově náměstí. Jejich text připravil Jiří J.K. Nebeský.

Tyto informační letáky patří do ucelené sady letáků, které mapují městskou naučnou trasu. V rámci této série již vyšly informační letáky „Hranické židovské památky“  (2010), „Za krásami Městské památkové zóny Hranice“ (2011), „Za krásami Městské památkové zóny Hranice s průvodcem“  (2011) a „Stará radnice  - vyhlídková  věž“  (2011). Kromě toho ve stejné grafické úpravě    vyšel informační leták „Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně“.

ČEZ informuje

ČEZ / Firma ČEZ upozornila, že  v místních částech Hranic Středolesí a Uhřínov nepůjde proud 3. dubna od 7.30 do 19.30 hodin. Důvodem jsou podle zdrojů ČEZ práce na vedení vysokého napětí. Další informace získáte na  lince ČEZ  840 850 860.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 26. do 30. března  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci.  V 10 hodin začíná zpívání pro radost a v 10.30 jednání výboru. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin.  V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín. Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45.

Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15.  Stolní tenisté začínají v 9.30. V pátek je plavání na Plovárně Hranice od  14 hodin. Sraz je v 13.45. Výroba velikonočních dekorací se uskuteční v Klubu seniorů v pondělí 2. dubna od 8.30.  Hodit se budou vyfouklá vejce, kraslice, březové a vrbové pruty,  misky nebo košíčky, zelený florex, drátky,provázky, stuhy, umělé a živé květiny atd.

Zájezd na výstavu Flora Olomouc se koná 19. dubna. Cenu včetně vstupenky (130 korun) je možné zaplatit 26. března od 7.30. Odjíždí se v 7.30 ze Šromotova náměstí. Ve 14 hodin je plánována prohlídka muzea kočárů Čechy pod Kosířem.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English