Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 25. května 2012


obsah:

Hranická radnice  - 25. května 2012

Začne zvýšená očista komunikací

Životní prostředí  - Zvýšenou očistu komunikací na území města Hranic a místních částí Drahotuše, Slavíč a Velká připravujeme také  pro letošní rok. Tuto očistu provádíme na základě doporučení „Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“ Na rok 2012 schválilo Zastupitelstvo města Hranic v rozpočtu pro na tuto akci částku 700 tisíc korun. Očista bude probíhat od 4. června do začátku září.

Zvýšenou očistu komunikací zajišťuje pro město Hranice společnost EKOLTES Hranice, a.s. na základě smlouvy.

Veškeré práce, spojené s očistou, bude řídit a kontrolovat Odbor životního prostředí MěÚ Hranice. Strojní očistu bude Ekoltes  provádět zametači a kropícím vozem. Na vybraných komunikací s povrchem ze žulových kostek bude očista prováděna strojním kropením a ručním zametáním povrchu.

Aby očista komunikací mohla být prováděna až ke krajnici a protiprašné opatření města Hranic splnilo svůj účel, žádáme majitele parkujících aut, aby v dané dny uvolňovali komunikace. Veškeré informace, včetně průběžných aktuálních sdělení, najdete na www.mesto-hranice.cz.

Očista komunikací zahrnuje jednorázovou a průběžnou očistu.

a) Jednorázová očista, zahrnující očistu hlavního tahu ve Velké, hlavního tahu v Hranicích, včetně ulice Nádražní, a kruhových objezdů u marketu „Lidl“, u restaurace „Barborka“ a na Tř.1.máje se sjezdem na I/47 a ke „Kauflandu“, bude prováděna dvakrát a to na začátku očisty (začátek měsíce června) a při jejím ukončení (začátek měsíce září). Jednorázová očista bude provedena během tří dnů i v místní části Drahotuše.

b) Průběžná očista zahrnuje ruční a strojní čištění, prováděné jedenkrát za 3 týdny dle orientačního harmonogramu takto:

Dny

od 11.června 2012 - 1 x za 3 týdny

Pondělí

Strojní čištění

Wolkerova, Bezručova, Máchova, Hálkova, Tovačovského, Vrchlického, Erbenova, Hviezdoslavova, Nerudova, Studenská, Kramolišova

Úterý

Strojní čištění

Zborovská, rondel u "Lidlu" a "Albert Hypermarketu", Tř. 1.máje (včetně sjezdů do sídlišť a rondelu se sjezdem na I/47 a "Kauflandu), Rezkova, Jaselská,Alešova, Potštátská, Hřbitovní, Jungmannova, Dobrovského, Jurikova,  Teplická, Mostní, Tř. gen.Svobody (po sjezd na Dvořákovo stromořadí), P. Lumumby (chodníkový sjezd z Tř.1. máje a chodníky podél obou stran silnice I/47)

Středa

Strojní čištění

Šromotovo náměstí, Purgešova, sídliště Struhlovsko,

Slavíč

Čtvrtek

Strojní čištění

sídliště Nová,ulice Nová. Cementářské sídliště, sídliště Hromůvka, Skalní, Pod Nemocnicí, Sklený kopec, Komenského

Sobota

Ruční a strojní

čištění

Školní náměstí, Masarykovo náměstí, Pernštejnské náměstí

Radniční, Na Náspech, Janáčkova, Zámecká, Jiráskova, 28.října, Farní, Svatoplukova

Jednorázová a průběžná očista komunikací může být aktuálně změněna na základě meteorologických podmínek.

Ekoltes seče trávu podle harmonogramu

Ekoltes Hranice – Letošní sečení trávy zahájil Ekoltes Hranice a.s. na přelomu dubna a května v souladu s „Harmonogramem údržby ploch veřejné zeleně na rok 2012“.  Firma  zahájila  sečením ploch zařazených do 1. kategorie údržby veřejné zeleně. Konkrétně se jednalo o lokality: „Šromotovo náměstí, Motošín a ulice 28.října, náměstí 8.května, náměstí v Drahotuších, Třída Čs. armády, Třída 1.máje, zámek – sever, Školní náměstí, včetně travnatých ploch pod školou, park – křižovatka ul.Alešova a Nádražní“.

Kvůli právě probíhající rekonstrukci Sadů Československých  legií nebude provedena seč parku. Místo toho se uskuteční sečení okolních pozemků (U žáby a parčík naproti u mostu).

V sečení ploch zařazených do 2. kategorie veřejné zeleně bylo minulý týden provedeno sečení v  ulicích Zborovská, Nádražní ( k finančnímu úřadu ), Komenského,Vrchlického, Máchova,Tovačovského, Bezručova, Wolkorova, Alešova a sídliště Struhlovsko. Dále se pokračovalo na sídlišti Kpt. Jaroše a ulicích Přátelství, Husitská a Kollárova.

Do konce června bude, s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, provádět Ekoltes sečení  ploch na sídlištích Galašova, Hromůvka a Cementářské, dále na ulicích Mlýnský příkop, Rezkova, Plynárenská, Nová  a na Skleném kopci. Zároveň bude v červnu provádět sečení ploch v přilehlých místních částech města  a to v Drahotuších, Lhotce, Velké, Uhřinově, Středolesí, Valšovicích a Slavíči.

Město udržuje nadační a čestné hroby

Životní prostředí  - Celkem sedm nadačních hrobů, čtyři čestné hroby a jeden pamětní hrob, které se nacházejí na městském hřbitově v Hranicích, U Kostelíčka a na hřbitově v Drahotuších, udržuje město Hranice.

Údržbu hrobů Františka Šromoty a jeho choti, Jaroslava Bureše, Josefa H.A. Gallaše a Vladimíra Čeňka Bareše smluvně zajišťuje společnost EKOLTES Hranice, a.s. V roce 2003 provedlo město Hranice opravu hrobu bývalého starosty F. Šromoty a jeho ženy.

V dalších nadačních a čestných hrobech jsou pochováni stavitel Václav Jonáš, farář Tobiáš Špunar, farář Vlček, Zdeněk Zela (zemřel v roce 1945 při pochodu hladu), Josef Kallinikov (ruský spisovatel), Marie Kahlichová (zřizovatelka pohřební nadace k údržbě vlastního hrobu), Alžběta Urbanová.

Mezi další z mnoha neméně významných nadačních a čestných hrobů patří místo posledního odpočinku tří profesorů náboženství (Cassius Malý, PhDr. Alfons Glos, ThDr. Otakar Balcar), o který pečuje neznámý občan, dále dva čestné hroby objevitelů Zbrašovských aragonitových jeskyní – bratrů Josefa a Vincence (Čeňka) Chromých, k jejichž péči se dobrovolně zavázali pracovníci správy Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Hrob F. Šromoty

Hrob F. Šromoty Foto: Petr Bakovský

Zveme na výstavu o životním prostředí

Životní prostředí  - Letošní 5. červen využije Město Hranice ke 4. ročníku výstavy o propagaci ochrany životního prostředí. Výstava bude probíhat ve dvoraně hranického zámku od 5. června 2012 do 12. června 2012 do 12.00 hod Ve spolupráci se základními školami, středními školami, Povodím Moravy,s.p. a Lesy ČR, s.p. připravuje odbor životního prostředí výstavu projektů a soutěžních fotografií žáků a studentů na téma „Hranice – město řek a  vodních ploch“. Výstava se bude konat pod záštitou starostky Ing. Ondriášové. Odbor životního prostředí s i dovoluje pozvat veřejnost a školy k návštěvě výstavy.

Datum 5.června, které bylo ustanoveno Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí, je považováno z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí za jednu z nejdůležitějších událostí v roce.

Výstava bude probíhat ve dvoraně hranického zámku od 5. června 2012 do 12. června 2012 do 12.00 hod.

TV zprávy jsou na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, nově můžete sledovat i na satelitu. Na družici Astra se totiž od 1. dubna rozběhl projekt Regionální televize, v jejímž rámci je Hranické televizní zpravodajství vysíláno. Premiéra je vždy v pátek v tradičních  18.40 minut  a bude se opakovat každé 4 hodiny až do soboty do 14.40.

Mažoretky a motomše zaplní náměstí, řidiči dejte pozor

Doprava  - Zajímavý a náročný bude víkend  26. a 27. května 2012 v centru Hranic. O víkendu zde bude probíhat  Národní šampionát mažoretek  - Zemské finále Moravy a Slezska. Zároveň se na Masarykově náměstí chystá na sobotu odpoledne Motomše  2012.

Vzhledem k  tomu, že obě akce budou probíhat v  centru města prakticky zároveň, upozorňujeme všechny řidiče, aby dbali na zvýšenou opatrnost při průjezdu přes Masarykovo náměstí. Pokud to není nezbytně nutné, bylo by lépe, kdyby se centru úplně vyhnuli a případně svá vozidla odstavili na  odstavných parkovištích. Děkujeme za pochopení.  

Lze nahlížet do koncepce změny operačního programu

Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí zaslalo vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení koncepce „Změna č. 3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava“. Vyrozumění je zasláno dle § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Do koncepce je možné nahlížet na MěÚ Hranice, odbor ŽP, Pernštejnské náměstí nám. 1, 3.patro, č. do 410 414 v obdobíod úterý 15. května 2012 do středy 13. června 2012.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 28. května do 1. června v pondělí od 8 do 12 a od 16 do 18 hodin, ve středu  od 8 do 12 a ve čtvrtek  od  9 do 11 hodin.  

V pondělí v 7.30 a  8.30 začíná  cvičení jógy, angličtina pro pokročilé začne v  8.45 a pro začátečníky naváže v   v 9.30. Stolní tenisté nastoupí v 9.30. V 10 hodin začne zpívání pro radost. Odpoledne v 16 a 17 hodin bude zdravotní cvičení. Křížovkáři začínají v 16 hodin.

Cyklovýlet  a turistický výlet do Týna nad Bečvou je plánován 29. května 2012. Turisté vyrazí od sokolovny v 9 hodin. do Týna n. Bečvou, cyklisté  - 1 skupina od sokolovny v 9.30 směrem na Zbrašov, Maleník, Týn n. Bečvou, 2 skupina také od sokolovny v 10 hodin po cyklostezce Bečva do Týna n. Bečvou.

Ve středu  je zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30 , němčina v 9.45  a stolní tenis od  9.30 do  12 hodin. Ve čtvrtek  je cvičení bossu od  8.15, dále jóga od  8.30, zumba od  9.15 a stolní tenis od  9.30 do 11 hodin.

Plavání na Plovárně Hranice je v pátek od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Exkurze do vojenského prostoru Libavá navazující na jarní prezentaci „Zapomenutý svět“ se koná 5.července 2012. Odjezd je v 8 hodin ze Šromotova náměstí. Trasa je kolem 5 km dlouhá, nutno počítat s pohybem v terénu. Předpokládaný návrat v 16 hodin. Cena  50 korun bude vybírána v pondělí 28.5. od 8 hodin. Je nutné nahlásit číslo občanského průkazu, protože Vojenská správa vyžaduje k povolení exkurze jmenný seznam s čísly občanských průkazů měsíc předem.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English