Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 26. října 2012


obsah:

Hranická radnice  26. října 2012

Dvoranu zámku provoní koláče a slivovice

Kultura – Již desátý ročník soutěže o nejlepší koláče a slivovici  provoní zámeckou dvoranu  tuto sobotu. Letošní jubilejní ročník je uspořádán v duchu rodinných oslav  a nese název Slaví celá rodina. Akce probíhá v rámci dne kultury na zámku. Soutěže se mohou  zúčastnit jak jednotlivci, tak kolektivy, které dodají  patřičný vzorek ať již  sladkého, či slaného pečiva nebo nějaký  lahodný mok..

Soutěžit se bude v kategoriích sladké pečivo (koláče, zákusky, dorty…), slané pečivo (se sýrem, zeleninou, s uzeninou…), (v dávce podle receptu) a domácí likéry, slivovice v půllitrových láhvích a v kategorii prostřený stůl.  Registrace soutěžních exponátů bude probíhat 27. října 2012, od 9 do 11.30 ve dvoraně zámku. Po registraci obdrží každý soutěžící malý dárek.

Prohlídla exponátů pro veřejnost bude od 14 hodin. Informace získáte na e-mailu: marta.pavelkova@mesto-hranice.cz, nebo na telefonu 581 828 112.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude  zahájeno ve dvoraně zámku v sobotu již od 14.30. Součástí vyhlášení bude zajímavý doprovodný program. Například bude pokřtěna nová kniha Jaroslavy Černé, proběhne vyhlášení výsledků soutěže MŠ a ZŠ Šromotovo „O nejlepší Halloween“.  Mimo  jiné se zde budou slavnostně předávat certifikáty značky regionálního  produktu  Moravská brána, které byly vybrány z 2. výzvy.

Den kultury na zámku  se letos pojí také s oslavami 94.  výročí vzniku Československé republiky. V sobotu večer je proto nachystán tradiční lampionový průvod. Zahájí ho koncertem Velký dechový orchestr Základní umělecké školy v Hranicích před  Zámeckým hotelem od 17. 30. V 18 hodin vyrazí lampionový průvod do ulic směrem ke  Staré radnici. Po krátkých projevech a kladení věnců k bustě T.G. Masaryka bude průvod pokračovat do letního kina. Zde za příznivého počasí proběhne tradiční ohňová show a promítání filmu Alvin a Chipmunkové 3. Vstup je zdarma.

Kdo nezamíří do letního kina, může zůstat na náměstí. Od 19 se v sobotu chystá velký koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Vystoupí zde  známý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého doprovodí  Jitka Navrátilová na cemballo. Vystoupí zde také dětský pěvecký sbor Vocantes Přerov  a smíšený pěvecký sbor Harmonia Hranice.

Pro veřejnost bude také otevřena Síň odboje v kasárnách gen. O. Zahálky (bývalá vojenská akademie), vchod od Drahotuš.

Nejlepší třídy základních škol byly oceněny za sběr

Životní prostředí  - Nejlepší třídy hranických základních škol byly v úterý  16. října ve dvoraně zámku slavnostně oceněny za sběr starého papíru v minulém školním roce. Odbor životního prostředí  MěÚ Hranice  předal  každé třídě  pamětní list, drobné dárky a originální krabice společnosti EKO KOM a.s.  na  třídění papíru,  tetrapaků a plastů. 
Město Hranice je zapojeno do systému zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů, který smluvně zajišťuje společnost EKO-KOM, a.s. I  hranické základní školy se  ve školním roce 2011 – 2012 zapojily do systému třídění  papíru.

Ve sběru starého papíru se v rámci základních škol nejlépe umístili žáci 7 C ze ZŠ 1. máje, 4 třídy  ze ZŠ a MŠ Drahotuše,  4. A ze ZŠ a MŠ Struhlovsko a 7. A ze ZŠ  a MŠ Šromotovo. Město Hranice děkuje žákům a pedagogům vyhodnocených tříd za jejich příspěvek  ke zlepšování  životního prostředí.

Třídy byly oceněny za sběr papíru

Foto: Petr Bakovský

Probíhá svoz biologického odpadu ze zahrádek

Životní prostředí  - Velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek budeme na podzim, po dobrých zkušenostech z jara,  opět přistavovat zastávkovým způsobem v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Časový harmonogram budeme v tisku zveřejňovat postupně, celý je na  www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení bude přítomen pracovník firmy Ekoltes Hranice, který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici, telefon:  581 674 422. Provozní doba sběrného dvoraje v úterý a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 7 do 14.30 a v sobotu od 8 do 12 hodin.

VaK Přerov bude čistit vodojem na Hromůvce

VaK Přerov  -  Čistění ocelového vodojemu Hromůvka II o objemu 1 000 m3 chystají pracovníci firmy VaK Přerov a.s., pracoviště vodovodů v Hranicích,  na  úterý 6. listopadu 2012. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ve městě ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ). Pokud tyto problémy v krátké době neodezní je nutné tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427, 581 202 094 a nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz.

Nový kalendář s fotkami z Hranicka je v prodeji

Kultura -  Stolní kalendáře na rok  2013 jsou věnované tentokrát Hranicku. V kalendáři naleznete  srovnání, jak vypadala  zajímavá místa v Hranicích, v místních částech Hranic a v okolních obcích, před  mnoha lety a jak vypadají nyní. Nejstarší fotky pocházejí z počátku 20. století.

Kalendář je společným projektem mikroregionu Hranicko. Kalendář si můžete koupit v hranických knihkupectvích a v Městském informačním centru za 65 korun, tak jako v minulých letech. Nové fotografie nafotil a graficky  zpracoval   Bc. Petr Gofroj a Denisa Kozáková.  Historické fotografie poskytly obce regionu.

Při očistě komunikací se smetly stovky tun prachu

Životní prostředí - Téměř 215 tun  uličních smetků, tj. prachu, který by byl neustále vířen koly automobilů se v hranických ulicích sebralo  při mimořádné očistě  komunikací. Očista probíhala od 4. června 2012 do 30. září 2012 na  vybraných komunikací na území města Hranic a vybraných místních částech města Drahotuše, Slavíč a Velká. 

Za toto období bylo zvýšenou očistou komunikací smeteno 214,82 tun uličních smetků. Na akci schválilo město Hranice ve svém rozpočtu pro rok 2012 částku 700 tisíc Kč.

Zvýšená očista komunikací probíhá v Hranicích již 6. rokem. Účelem je snížení sekundární prašnosti. Tato očista je realizována v návaznosti na doporučení „Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“.

Město nabízí  za sníženou cenu dům se zahradou

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice nyní za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Upravený záměr na prodej této nemovitosti schválila Rada města Hranic na svém jednání 25. září 2012.

Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu. Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235, nebo na městském webu  www.mesto-hranice.cz.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 29. října do 2. listopadu v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 8.30 do 10.30 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci.V 10 hodin začíná také zpívání pro radost. Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30.  V 16 hodin   se sejdou křížovkáři.

V úterý je v plánu  turistická a cyklistická akce, která bude upřesněna na nástěnce Klubu seniorů.  Ve  středu je možné opět od  7.30 a  8.30 absolvovat zdravotní cvičení. V 9.30 je na pořadu stolní tenis a v 9.45 němčina.

Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45. V listopadu je připraven zájezd do Moravského divadla v Olomouci na činohru s H.Maciuchovou-Žena Vlčí mák. Představení se koná v pátek 9. listopadu od 19 hodin. Odjezd autobusu v 17.45 ze Šromotova náměstí. Cena vstupenek je 330  nebo 360 korun,dalších 50 korun je autobus.

Prodej vstupenek proběhne v klubu v pondělí 29. října 2012 od 7.30 do 10 hodin.

 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English