Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 28. prosince 2012


obsah:

Hranická radnice  28. prosince 2012

Ve Vídni byl uzavřen projekt ET-struct

logo CEEUFinanční  - Závěrečná konference k projektu ET-struct s názvem „Catalysts for change, Regional Experiences with Smart Changes“ se konala 28. listopadu 2012 se ve Vídni v House of the European Union

Akci zorganizoval vedoucí partner projektu European Office – Vienna Board of Education a na programu konference byly 2 logo ET structprojekty spolufinancované z programu Central Europe a to ET-struct a i.e. SMART.

Konference nabídla pohled na dva způsoby podpory a změny v regionálních ekonomikách, které musí být reakcí na měnící se podmínky a které taktéž musí být schopné školit a rekvalifikovat pracovní sílu tak, aby byla na trhu práce konkurenceschopná.

Toto téma bylo diskutováno politiky, podnikateli a experty v inovacích v rámci celé Evropy. Na konferenci vystoupil např. vedoucí Informačního úřadu Evropského parlamentu v Rakousku, výkonný prezident Vienna Board of Education, starosta města Bratislavy, vrchní ředitelka programu Central Europe a mnoho dalších.

znak HranicKonference se zúčastnila i starostka města Hranic, která sdělila své zkušenosti při realizaci projektu a  přiblížila zúčastněným dopad projektu na region Hranicko.


 

 konference ET-struct

Foto: Zuzana Popová

Životní prostředí je na městském webu vidět

Město Hranice již podruhé uspělo v soutěži Zelená informacím. Proč se nám v této soutěži daří jsem se zeptal vedoucí odboru životního prostředí Ing. Ivany Zaoralové

Dostat se do první desítky v celostátní konkurenci to zjevně není náhoda  - V čem myslíte, že to je?

Skutečnost, že jsme opakovaně s kvalitou a formou poskytovaných informací o životním prostředí na webu Města Hranic uspěli, je velkým úspěchem a oceněním dlouholeté práce celého odboru životního prostředí. Loni jsme se mezi 270 městy umístili na děleném 7. místě a v tomto roce jsme s našimi informacemi na webu Města Hranic skončili ještě lépe, a to na 5. místě.

Letos je naše umístění o to cennější, že do posuzovaných měst nad 5 tisíc obyvatel byla zahrnuta i všechna krajská města, včetně Prahy a Brna.

V Praze jsem 6. prosince přebírala za Město Hranice pamětní diplom za 5. místo, podepsané Bedřichem Moldanem, ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Toho si opravdu velmi cením. Hodnotitelskou komisi zaujalo, že naše kvalitní informace se kloubí s výbornou formou jejich poskytování. Takže jsou tím oceněny i webové stránky Města Hranic.

Zajímavé také je, že se výrazně prosazuje Morava. Máte pro to nějaké vysvětlení?

V první pětici se umístila 4 moravská města Krnov, Kopřivnice, Frýdek-Místek a Hranice. Možná jsme na Moravě více kreativnější a systematičtější. Ale jistě mají nejlépe umístěná moravská města uživatelsky přátelské elektronické publikování informací o životním prostředí.

Jaká je naše nejsilnější a nejslabší stránka? Vidíte někde rezervy, co nám chybí ještě k dalšímu zlepšení?

Určitě jsme kladné body získali tím, že „životní prostředí“ každý návštěvník webu Města Hranic nalezne hned na prvé straně, nemusí se složitě k informacím proklikávat. Dalším kladem je ikona „stav ovzduší“, rovněž umístěná na první straně webových stránek města. Jedním kliknutím se tak uživatel dostane na celé hlavní menu našeho on-line imisního monitoringu města.

V letošním roce jsme výrazně doplnili informace, například o záplavovém území Bečvy, Ludiny, Veličky, včetně aktivních zón, statistiku zemědělské a nezemědělské půdy v Hranicích k 1.7.2012. Pravidelně informujeme o výsadbách dřevin v městských lesích, a o mnoha našich ekologických akcích.  Nově máme např. uvedeny informace o nadačních hrobech, včetně fotodokumentace.

Velké rezervy v informovanosti o životním prostředí nevidím, samozřejmě by průběžně poskytované zprávy a sdělení mohly být zveřejňovány v ještě častějších aktualizacích. O to se na odboru životního prostředí budeme snažit v příštím roce.

Životní prostředí je velmi široká oblast – od nakládání s odpady přes zemědělství nebo vodní hospodářství až po péči o zvířata. Co z toho je vám nejbližší? A proč?

Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou v Brně, specializaci zahradnictví v Lednici. Proto je mi nejbližší ochrana přírody a krajiny a samosprávné činnosti na úseku městské veřejné zeleně. Jsem proto moc ráda, že se městu podařilo získat dotaci na rekonstrukci našich Sadů Čs. legií.

Z hlediska životního prostředí, jaké jsou největší problémy v Hranicích? A co jsou naopak největší klady?

Problémem je zejména hluk ze státní silnice I/35, která vede Motošínem a dále kaňonem řeky Bečvy v Teplicích nad Bečvou. Hluk projíždějících automobilů obtěžuje stovky našich občanů i pacientů lázní. Velmi netrpělivě proto čekáme, až stát zrealizuje tzv. Palačovskou spojku.

Dalším dlouhodobým problémem je prašnost v Moravské bráně. Snažíme se prašnosti zabránit tak, jak je v silách a finančních možnostech města – zvýšenou očistou komunikací a výsadbou stromů a keřů.

Velikým problémem Hranic je také nedostatečná protipovodňová ochrana. Ale i v této oblasti se věci začínají posunovat – je vydáno územní rozhodnutí na rozšíření jezu na Bečvě a aktuálně se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí na několik protipovodňových opatření na Bečvě v Hranicích.

Naopak velkým kladem Hranic je množství zvláště chráněných maloplošných území v čele s Národní přírodní rezervací Hůrka s nejhlubší propastí v České republice – ta se totiž nachází na katastrálním území Hranic.

Děkuji za rozhovor

Úřad je na Silvestra zavřen

Městský úřad -  Upozorňujeme občany, že v pondělí 31. prosince na Silvestra bude Městský úřad Hranice z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Obyvatelé Hranicka mají možnost vyplnit dotazník

Hranicko  - Pod titulem „Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí: vyjádřete se k budoucnosti naší obce i regionu, spouští rozvojové organizace  Hranicka  dotazníkové šetření mezi obyvateli regionu.

Dotazník bude důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit jak jednotlivých obcí, tak celého Hranicka pro období let 2014 až 2020.

Pro správné nastavení směrů rozvoje je ale velmi důležité znát aktuální názory a přání občanů, vědět, jak jsou (ne)spokojeni s kvalitou života v naší obci, s dopravou, bezpečností, životním prostředím, možnostmi trávení volného času či nabídkou služeb.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere 10 až 15 minut. Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31. ledna 2013.

Dotazník je možno vyplnit buď elektronicky na internetovém odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik, nebo ho naleznete na hranickém městském úřadě, kde také naleznete sběrné boxy pro vhození vyplněných dotazníků.

Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým rodinným příslušníkům, známým a kolegům. S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého, tel.: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Předem děkujeme za Váš aktivní zájem.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice  - Upozorňujeme, že náhradní svoz komunálního odpadu za  1. ledna 2013 bude proveden následující den, tedy 2. ledna 2013. Sběrný dvůr bude od 24. prosince do 1. ledna 2013 (včetně) uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Město Hranice soutěží o nejhezčí vánoční strom

Město Hranice - Soutěž o nejhezčí vánoční strom měst a obcí se rozběhla na webových stránkách  www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez. Do soutěže se se svým vánočním stromem přihlásily i Hranice.

Hranický Vánoční strom můžete podpořit svým internetovým hlasováním na uvedené webové stránce až do 31. prosince letošního roku. Tři vítězná města a tři vítězné obce v této soutěži získají finanční příspěvek na nákup ekologických služeb nebo zboží.

Hranický Vánoční strom pochází letos přímo z Hranic  - ze Skleného kopce a byl slavnostně byl rozsvícen ve čtvrtek 6. prosince.

Hranice hledají nejlepší  stavbu roku 2012

Stavební úřad - Návrhy na stavbu, která v roce 2012 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, je možné podávat do konce ledna 2013.

Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo terénní úprava, řešení fasády. Za stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a též sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2012. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště, ale nemůže jím být Město Hranice.

U stavby roku se přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města. Také k celkovému dojmu - výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení celku, detailu a použité materiály, délka provádění stavby a ke komplexnosti řešení - sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby apod. Dále ke splnění požadavků orgánů státní správy - stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území a k invenci technických řešení, aplikaci ekologických technologií.

Návrhy na vyhlášení mohou podávat jakékoliv právnické nebo fyzické osoby a sdružení, výbory a komise rady města, členové zastupitelstva města, odbory MěÚ Hranice. Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude "Stavba roku 2012" vyhlášena usnesením rady města.

Stavbou, která v loňském roce nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, se stalo rozšíření Staré střelnice - tedy přestavba divadla V. Vlasáka.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English