Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 3. srpna 2012


obsah:

Hranická radnice  3. srpna  2012

Zateplení Domov seniorů už se rýsuje

Logo OPŽPMěsto Hranice  - Rekonstrukce Domova seniorů běží na plné obrátky a nezastavuje se ani o víkendech. Rekonstrukce byla zahájena  18. června a měla by být hotová na podzim, začátkem října. Práce se zatím drží harmonogramu.  

V rámci rekonstrukce Domova seniorů dojde k opravě střechy, zateplení vnějšího pláště budovy, úpravě vstupů do budovy a také opravě  lodžií, jak bytových tak schodištních. V některých částech budovy budou instalovány venkovní žaluzie.

Město Hranice na tuto akci získalo dotaci ve výši 90% způsobilých výdajů . Projekt je tedy spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Areál Domova seniorů byl vybudován v letech 1981 – 1986 a má velké tepelné ztráty, zejména kvůli dnes již nevyhovujícím obvodovým stěnám. Proto město dlouhodobě usiluje o úsporu energie v celém komplexu.  V první etapě v roce 2008/2009 jsme na všech pavilonech včetně spojovacích krčků vyměnili okna a dveře a hospodářský pavilon dostal novou střechu.

V návaznosti na tuto fázi rekonstrukce jsme zažádali o dotaci s projektem, který je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti v Domově seniorů v Hranicích. Dotaci jsme získali již v loňském roce, kdy jsme vypsali i výběrové řízení. Vítězná firma však nakonec odstoupila od smlouvy, proto jsme museli vypsat nové výběrové řízení a  proto také došlo k posunutí termínu rekonstrukce na letošní rok.  Celkové náklady na zateplení Domova seniorů se pohybují okolo 16 milionů korun.

Zateplení Domova seniorů začíná být vidět

Budova domova seniorů už začíná dostávat nový teplejší kabát.

Foto: Petr Bakovský

Sady Čs. legií se chystají na slavnostní otevření

Město Hranice  -  Ačkoliv Sadů Čs. legií jsou po rekonstrukci již přístupné veřejnosti, slavnostní otevření  se teprve chystá na sobotu 1 září 2012.

Zahájení je v Sadech Čs. legií připraveno na 10 hodin dopoledne. Představí  se Žesťový kvintet  Základní umělecké školy Hranice, které vystřídá jak Velká, tak i  Malá dechovka ZUŠ.  Na dopoledne jsou nachystána   i vystoupení hranických mažoretek a vystoupení  skupiny historického šermu Svobodní sedláci. Po poledni se představí  žákyně Tanečního oboru ZUŠ Hranice. Zhruba 20 minut po poledni dorazí do parku  motorky Harley Davidson.  A poté se   návštěvníci mohou těšit na divadlo – konkrétně na pohádku souboru Štěk  „Honzo, uděláš to postaru“ .

Odpolední hudební blok zahájí  Smyčcový soubor ZUŠ, který vystřídá ABRAKA muzika. Představí se také sólisté pěveckého oddělení ZUŠ Hranice a  Kvartet příčných fléten.  Přibližně okolo 3 hodiny vystoupí Smyčcový orchestr. Poté opět nastoupí šermíři Svobodní sedláci. 

Na ně naváže skupina Gentlemeńs Club a na závěr vystoupí post-rocková hudební  skupina Marshall Malinovsky.

Program a také časy jednotlivých vystoupení se budou ještě upřesňovat. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Noc pro netopýry bude letos v parku  

Životní prostředí - Celoevropská akce, Evropská noc pro netopýry (ENN), na níž jsou účastníci informováni o životě, výzkumu a ochraně netopýrů se v Hranicích letos uskuteční v Sadech Čs. legií na nábřeží Bečvy. Její již  16. ročník začne  31. srpna v 20 hodin u Hudebního pavilonu .

Zájemci si budou moci nejen poslechnout povídání o životě netopýrů a metodách jejich výzkumu,  nebo poslechnout jejich hlasy ale i prohlédnout živé  netopýry.

Evropská noc pro netopýry je určena široké veřejnosti včetně dětí. Toto setkání v Hranicích pořádá Česká společnost pro ochranu netopýrů, odbor životního prostředí MěÚ Hranice a  Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Brno. Akci povede Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. a jeho spolupracovníci.

Ukázka netopýří samičky

Loni u Propasti předváděl doc.Řehák nadšeným divákům netopýří  samičku.

Foto: tým doc. Řeháka

Ještě do pondělí lze zasílat nominace na cenu města

Městský úřad – Už jen do pondělí 6. srpna do 15. hodin lze nominovat hranické osobnosti na Cenu města Hranic.

Cena města se uděluje jako  ocenění autorů významných  děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo  dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky  a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří  pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz - městský úřad – jak požádat o ...životní situace  - ostatní….).  Nominace na udělení Ceny města Hranic se mohou zasílat poštou na adresu MěÚ Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám 1,  753 37 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice.

Televize má pauzu

Městský úřad - Zpravodajské vysílání místní televize bude mít 14 dní v srpnu nezbytnou technickou pauzu. V termínu od 7. do 19 srpna se  s hranickým televizním vysílání  nesetkáte ani na webu, ani na satelitu. O zpravodajství z akcí, které budou probíhat v této době  však nepřijdete, informace budou zařazeny v dalších zpravodajských relacích. Děkujeme za pochopení.

Hasiči vylepší své vybavení

Logo Olomouckého krajeMěsto Hranice  – Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hranice se zlepší. Městu se totiž podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje na projekt ke zlepšení akceschopnosti této jednotky.Obsahem projektu je nákup vybavení, jako je například motorová pila, nosítka, suchý oblek, plovoucí čerpadlo nebo polohovací pás aj.)

Poskytovatelem dotace ve výši  Kč 71 500 korun je Olomoucký kraj. Projekt se řídí Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012.

Bude přerušena dodávka vody kvůli rekonstrukci ve Skalní

VaK Přerov – Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 14. srpna 2012 od 8 do 14 hodin, dojde k přerušení dodávky pitné vody v úseku od křižovatky náměstí 8. května po ulici Skalní. Důvodem  je akce " Hranice - dostavba  a rekonstrukce kanalizace v ulici Skalní ". Vodovody a kanalizace Přerov žádají odběratele, aby se na tyto dny dostatečně předzásobili pitnou vodou.

V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427, 581 202 094 nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení vodovodních řadů.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost v srpnu otevřen vždy v pondělí od 9 do 11 hodin. V pondělí 6. srpna  v tomto termínu proběhne výběr peněz na zájezd do  Francie. Ten  proběhne v termínu 21. – 29. září.

Ve středu 8. srpna se chystá cyklovýlet  do Oder. Odjezd je v 8.30 od Slávie. Trasa  vede přes Střítež n. L., Jindřichov,  Dobešov do Oder a zpět přes Vrážné, Lučice, Bělotín, Střítež do Hranic. Délka  je okolo 50 kilometrů.

V pondělí 13. srpna se od 9 do 11 budou vybírat peníze na zájezd do Malé Fatry (120 korun). Na středu  15. srpna je nachystán turistický výlet do Podhoří. Vyjíždí se autobusem  v 9.20 z autobusového nádraží nebo ze Šromotova náměstí v 9.27 do Podhoří. Odtud se půjde po značkách směrem Uhřínov, Kunzov, Hrabůvka, Velká do Hranic (okolo 14 km).

Na středu 22. srpna je naplánován autobusový zájezd do Malé Fatry. (Diery - turistika). Připraveny jsou dvě trasy podle náročnosti.  Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova nám.

V pondělí 27. srpna  proběhne v Klubu seniorů zpívání pro radost a výběr peněz na rekondici.. Od 10 hodin se sejde Výbor klubu seniorů.

Ve středu  29. srpna se uskuteční turistický a cyklistický výlet do Valšovic na petangue. Doprava individuální. Sraz cyklistů je v 8.30 u Sokolovny. Autobus odjíždí v 9.15 z autobusového nádraží a v 9.25 z Motošína. Sraz ve Valšovicích je v 10 hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English