Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 31. srpna 2012


obsah:

Hranická radnice - 31. srpna  2012

Registr vozidel startoval s problémy

Na první zkušenosti s provozem nových registrů jsme se zeptali tajemníka městského úřadu v Hranicích Ing. Bc. Vladimíra Vyplelíka.

Jak zpětně hodnotíte přechod na nový registr vozidel?

Změna v registru vozidel byla nejspíš nutná, vzhledem k propojení systémů se systémy zemí  EU a i k dalším legislativním změnám – například volby individuální SPZ.  Chybou ale podle mého názoru bylo, že firma, které ministerstvo dopravy zadalo zakázku, měla na přípravu málo času. Zakázka měla být zadána daleko dříve. Také volba termínu zahájení práce v novém registru na začátek letní motoristické sezony byla velmi nešťastná.

Jaký je stav registru nyní, funguje?

Registr funguje, nicméně firmě, která to zajišťovala, se nepodařilo překlopit velké množství dat ze starého registru. Některá se ztratila úplně, jiná mohou být nepravdivá. Toto je největší přetrvávající chyba, která bude i nadále zpomalovat úřadování. Bude nutno údaje v registru dávat do souladu s údaji uvedenými ve velkém technickém průkazu.

Ministerstvo dopravy však uvádí, že tato data tam buďto chyběla nebo, že byla chybně zadána.

Připouštím, že v rámci celé republiky to tak v drobnostech mohlo být. Ale každému kdo si položí otázku, jak je možné, že údaje ve velkém technickém průkazu, vytisknutém podle původního registru, jsou v pořádku, ale v novém registru jsou špatně nebo chybí, musí být jasné, kde se stala chyba.

Měl jsem dojem, že zejména v prvních dnech se ministerstvo snažilo problémy bagatelizovat nebo hodit na městské úřady, nemáte také ten pocit?

Změnu systému nám zadalo ministerstvo dopravy Městský úřad, jehož odbor dopravy vykonává činnosti v dopravně správních agendách, toto nemohl nijak ovlivnit a musel se podřídit. Nebylo to vůbec jednoduché, najednou to vypadalo, že máme jenom my, městské úřady problém a ministerstva dopravy se to nijak netýká. To se zabývalo jen hledáním výmluv. Proto jsme také považovali za nutné omluvit se na našem webu občanům, když tak neučinilo ministerstvo. Vždyť ty komplikace pro každého, kterého se týkaly, byly veliké.

Mnohá města ale měla daleko větší problémy než my, jak je to možné, byli jsme lépe proškoleni, připraveni?

Ministerstvo dopravy proškolilo z každého úřadu vždy jednoho pracovníka, který měl zaškolovat další své kolegy. Ovšem nesmíte si představovat, že se při tom ministerském školení sedělo u počítačů a pracovalo s programem. Proškolení proběhlo pouze v teoretické rovině. Ministerští školitelé navíc vše znali pouze do chvíle, než začali dostávat otázky. Otázka řádného zaškolení bylo ale až to poslední. Problém byl, jak již jsem zmínil, ve zbrklosti při nasazení celého systému a špatném překlopení dat.

My máme ovšem na úřadě schopné pracovníky informačních technologií a počítačově gramotné kolegy na odboru dopravy, možná proto jsme byli úspěšnější než jinde. Také jsme se snažili o individuální komunikaci s občany, podle jejich individuálních potřeb, z pohledu toho, že některé úkony šlo realizovat, ty podstatné však ne. Například občanům, kteří kvůli výpadku systému odcházeli s nepořízenou, jsme později telefonovali, že registr již pracuje, a že mohou přijít.

Děkuji za rozhovor 

Bečva bude začátkem září týden bez vody

Povodí Moravy -  Jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích bude první týden v září vypuštěna. Povodí Moravy, s.p. bude provádět každoroční, pravidelnou plánovanou údržbu pohyblivého jezu a nadjezí.

Povodí Moravy, které je správce vodního toku Bečva a vodního díla jez Hranice , provede 3. – 9. září 2012 úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Vypuštění zdrže se provádí plánovaně, každoročně po dobu 7 dnů a to z důvodu pravidelné údržby, čištění jezových segmentů a klapek. Také se odstraní případně naplavené stromy z nadjezí, vyčistí svodné kanály a sběrné studny. Při srážce se také provádí kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody.

Zahájení vypouštění začne první pondělí v září od 8 hodin. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna, k dalšímu kroku se přistupuje vždy po ustálení hladiny. Tato každoroční srážka je v souladu s ustanoveními Manipulačního řádu jezu Hranice na vodním toku Spojená Bečva. Po týdnu bude neprodleně zahájeno opětovné napouštění zdrže tohoto vodního díla.

 Bečva byla bez vody i loni

Takto vypadala Bečva bez vody minulý rok.

Cyklisté vyrazí na další cyklovýlet

Hranická rozvojová agentura -  V pořadí již čtvrtý cyklovýlet, tentokrát na hrad Starý Jičín  mají nachystáncyklisté z Hranicka.  Na hradě se mohou v sobotu 2. září  rozloučit s prázdninami a létem.

Tentokrát zájemci pojedou částečně trasu č. 2 a č. 3 regionální cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. Po tradičním srazu v  8 hodin na Šromotově náměstí v Hranicích vyrazí výletníci ke Kostelíčku a dále do Špiček. Po průjezdu Hranickými Loučkami je čeká návštěva Moravskoslezského kraje v podobě průjezdu Heřmanicemi, Dubem, Starojickou Lhotou a cílem jejich cesty bude hrad Starý Jičín. Zde od 10 hodin probíhá celodenní pásmo pohádek a historického a scénického šermu pro děti i dospělé, při kterém se rozloučí s létem i prázdninami. Po zastavení a občerstvení na hradě se „krajánci“ vydají na cestu zpět přes Polom a Bělotín do Hranic.

Po trase bude opět probíhat sběr odpovědí a razítek v Hranických Loučkách a v Polomi. Soutěžní sezóna 2012 tímto výletem pomalu končí neboť cyklisté musí odevzdat vyplněné soutěžní průkazy do 14. září 2012 v Městském informačním centru v Hranicích.

Vyvrcholení v podobě slavnostního vyhlášení výsledků soutěže pak proběhne 22. září v Drahotuších v rámci Slavností 100 let otevření základní školy, kde budou mimo jiné všichni účastníci pasováni za členy Cechu mlynářského regionu Hranicko.

Více informací získáte na: Olga Vilímková, Hranická rozvojová agentura, a.s., telefon: 773 100 050, e-mail: vilimkova@hranickarozvojova.cz, www.hranicko.eu .

Nabízíme dům se zahradou  a pronájmy volných prostor

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici a další nemovitosti k pronájmu nabízí město Hranice.

Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je 720 tisíc korun.

Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu. podrobnější informace získáte na odboru správy majetku nebo na městském webu  - www.mesto-hranice.cz - úřední deska)

Kromě  prodeje bytů či pohledávek nabízí město pronájmy různých prostor. Asi nejzajímavější je prostor na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti o výměře 93,70 m2 a 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí.

Kromě tohoto prostoru nabízí město ještě pronájem parkovacích míst v ulici  Na Náspech. Dále město Hranice vypsalo záměr na pronájem garáže v Hranicích za minimální cenu pronájmu 851 korun/m2/rok (bez DPH).

Posledním záměrem je záměr na pronájem II. podlaží domu čp. 48 Náměstí Osvobození v Drahotuších pro vybudování a pronájem bytu za výchozí minimální cenu 42,30 korun za m2 za měsíc.

Podrobnější informace o prodávaném domu, případných prohlídkách a pronájmech naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad / Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 6. září od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Vydáváme pohlednice parku a další informační materiály

Kultura - Město u příležitosti rekonstrukce a znovuotevření parku sady Čs. legií vydává pohlednici a informační leták. Na pohlednici jsou fotografie Jiřího Necida, zachycující novou podobou parku.

Rekonstrukce městského parku je zachycena i v informačním letáku Sady Čs. legií, kde jsou  uvedeny údaje o historii parku. Jsou zde uvedeny údaje o historii místa, kde se  později rozkládal park, založený počátkem 20. století, dále  historický vývoj parku v období 1. republiky. Z novějších dějin se připomíná otevření tenisové klubovny, dílčí opravy, prohlášení parku  kulturní památkou.  V letáku jsou i základní informace o právě dokončené rekonstrukci. Můžete zde nalézt i historické fotografie a plánek nové podoby parku.

Oba informační materiály můžete získat v Městském informačním centru na Masarykově náměstí.

Rekonstrukce sadů Čs. legií probíhala   od  října  2011 do června  2012.  Od července je park v užívání veřejnosti. Slavnostní otevření proběhne 1. září od 10. hodin.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude příští týden pro veřejnost v pondělí  3. září v době od  9 do 11 hodin. V termínu od 2. do  7. září 2012 je naplánován rekondiční pobyt v hotelu Orea - Devět Skal v obci Sněžné – Milovy u řeky Svratky na česko – moravském pomezí.  Odjezd je v neděli 2. září v 9 hodin ze Šromotova nám.
V pondělí 10. a 17.9. od 9 do 12 hodin se zájemci mohou hlásit do sportovních jazykových a počítačových kroužků. Upozorňujeme, že kapacita sportovních kroužků je omezena.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English