Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 4. května 2012


obsah:

Hranická radnice  4. května 2012

Rekonstrukce Hviezdoslavovy ulice pokračuje

Město Hranice – Novou vozovku, chodníky, parkovací místa i kontejnerová stání  přinese probíhající rekonstrukce ulice Hviezdoslavovy.  Chodníky již díky zámkové dlažbě dostaly  novou podobu,  vozovku to po vyfrézování teprve čeká. Právě frézování mělo začít již tento týden.

Rekonstrukce Hviezdoslavovy ulice je druhou etapou akce při  níž dochází k opravě důležité severojižní komunikace  - ulic Studentská a Hviezdoslavova. Ulice Studentská již byla opravena  v minulém roce. Také zde proběhla celková rekonstrukce vozovky,  chodníky byly předlážděny zámkovou dlažbou. Opraveny a nově nasvíceny byly i přechody pro chodce. Dostalo se i na autobusovou zastávku, kontejnerová stání a parkovací místa.

Oprava obou ulic  bude celkově  stát necelých 15 milionů korun a měla by být hotová ještě v první polovině letošního roku.

Rozsáhlá rekonstrukce  s sebou přináší  i dočasná dopravní omezení. Ulice Hviezdoslavova je nyní uzavřena, se zvýšenou opatrností je ale průjezdná křižovatka ulic Hviezdoslavova  a Studentská  s ulicí Nerudova. V druhé polovině května může  krátkodobě dojít i k uzavírce této křižovatky. Obyvatelé budou o  těchto uzavírkách  včas informováni pomocí letáků.

Zároveň s opravou komunikace  probíhá i rekonstrukce kanalizace, kterou provádí Vodovody a kanalizace Přerov.

Plynovod a vodovod zde byl opraven již  v minulosti.

Rekonstrukce Hviezdoslavovy ulice

Mezinárodní den tance přilákal na náměstí plno lidí

Kultura - Hranické Masarykovo náměstí oživili minulou neděli tanečníci různých žánrů  v rámci akce „Mezinárodní den tance“. Akci pořádala  hranická Základní umělecká škola za podpory města Hranic. Na náměstí vystoupili nejen žáci tanečního oboru ZUŠ Hranice, ale i další hranické taneční formace a hosté   jak  z okolí (Velká, Hustopeče nad Bečvou, Skalička) tak  i vzdálenějších míst , (Přerov, Chvalčov). Příležitost si zatancovat využili při společných  choreografiích i  diváci.

Mezinárodní den tance

Probíhá zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město opět přistavuje velkoobjemové kontejnery na jarní odpad ze zahrádek v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem, podle harmonogramu, jehož část naleznete níže. Celý harmonogram lze nalézt na webu města. (www.mesto-hranice.cz – aktuality).

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Pracovník společnosti Ekoltes Hranice bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad zdarma odevzdat ve Sběrném dvoře

Před dovolenou zkontrolujte pasy, hlavně dětem

Vnitro – Začíná sezóna dovolených, proto doporučujeme, abyste si prověřili platnost Vašich cestovních dokladů a zejména cestovních dokladů  vašich dětí. Zápisy dětí do pasů rodičů totiž letos přestávají platit.

Vzhledem k tomu, že před dovolenými vždy dochází k obvyklému náporu občanů na vyhotovení cestovních dokladů,  připomínáme, že úřední hodiny na správních agendách jsou nejen v pondělí a středu, ale že

cestovní pas je možno vyřídit také v úterý a ve čtvrtek v době od 8 do 14.30. V tyto dny je obvykle možné vyřídit své záležitosti bez delší čekací doby.

Navíc je možné objednat se i přes internet pomocí elektronického rezervačního systému  na webových stránkách města  www.mesto-hranice.cz. Stačí  kliknout na odkaz  „rezervace“ nebo na ikonku  „Rezervační systém“ v levé liště a poté se objeví potřebné  pokyny. Tento systém se vztahuje i na  dopravně správní agendy (řidičské a technické průkazy), občanské průkazy  a také na změny pobytu,  ověřování podpisů  a na matriku. 

Upozorňujeme, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů,  jsou platné pouze do 26. června  2012. Po tomto  datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem.  To  se týká i zápisů dětí do občanského průkazu rodičů. Skončením platnosti zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.  

Zapisování dětí  do cestovních dokladů rodičů skončilo podle nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona 197/2010 Sb. již dnem 1. července 2011.

Prodáváme dům se zahradou

Majetek  / Dům se zahradou  prodává  město Hranice. Jde o  dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je 720 tisíc korun.

Podrobnější informace o prodávaném domě a případných prohlídkách naleznete na úřední desce webu města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce ve dvoraně zámku, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235. 

Železniční tunel ve Slavíči je opět večer nasvícen

Slavíč / Jedinečnou příležitost mají zájemci o netradiční stavby. Nepoužívaný železniční tunel ve Slavíči bude na konci dubna a začátkem května osvětlen a přístupný veřejnosti.  Otevřen bude o  víkendech 5. – 6. května  a 11. až 13. května. Zvláště ve večerních hodinách  (do 22 hodiny)  je nasvícení slavíčského tunelu velmi působivé.

Tunel byl osvětlen kvůli tomu, že  jím bude procházet trasa známého cyklistického závodu Author Šela marathonu 2012. Ten proběhne v  sobotu  5. května.

Železniční tunel ve Slavíči je 250 metrů dlouhý a 6 metrů vysoký. Byl vystavěný v letech 1845 – 1846 pod obcí Slavíč a měl zabránit pohybům půdy, které se začaly projevovat při stavbě a současně vyřešit nesouhlas obyvatel Slavíče s dráhou, která rozdělovala obec na dvě části. Po rozšíření trati se přestal používat.

Stavební úřad bude uzavřen

Městský úřad  / Stavební úřad MěÚ Hranice oznamuje, že bude ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května  z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 7. do 11. května  kvůli výletu a státnímu svátku pouze ve středu od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

Svou hodinu v pondělí nevynechají angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci.  Tento den se také chystá turistický výlet na Prašivou. Odjezd je v 6.25 z Hranic autobusového nádraží do Frýdku- Místku, poté vlakem do Hnojníka. Trasa povede z Hnojníka přes Prašivou do Dobratice. Je dlouhá asi 14 km a je náročnější. V úterý je státní svátek.

Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45.  Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15.  Stolní tenisté začínají v 9.30. V pátek je plavání na Plovárně Hranice od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Vedení Klubu seniorů děkuje všem  seniorkám a seniorům za pomoc  při jarním  úklidu  prostor Klubu a okolí.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.   Místní organizace Hranice pořádá výroční členskou schůzi dne 10.  května 2012  od 14 hodin   v prostorách kasáren gen. Zahálky  Hranice (JUGO klub).

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English