Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 5. října 2012


obsah:

Hranická radnice  5. října 2012

Zateplení Domova seniorů je hotovo

Logo OPŽPMěsto Hranice  - Rekonstrukce Domova seniorů, zahájená 18. června,  je u konce. Domov seniorů byl zateplen a nová fasáda získala výrazné barevné odstíny. Celkové náklady na zateplení Domova seniorů se pohybovaly okolo 16 milionů korun.

V rámci rekonstrukce došlo k opravě střechy, zateplení vnějšího pláště budovy, úpravě vstupů do budovy a také opravě  lodžií, jak bytových tak schodištních. V některých částech budovy byly instalovány venkovní žaluzie.

Město Hranice na tuto akci získalo dotaci ve výši 90% způsobilých výdajů.  Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Areál Domova seniorů byl vybudován v letech 1981 – 1986 a vykazoval velké tepelné ztráty, zejména kvůli nevyhovujícím obvodovým stěnám. Proto město dlouhodobě usilovalo o úsporu energie v celém komplexu.  V první etapě v roce 2008/2009 jsme na všech pavilonech včetně spojovacích krčků vyměnili okna a dveře a hospodářský pavilon dostal novou střechu.

V návaznosti na tuto fázi rekonstrukce jsme zažádali o dotaci na projekt, který je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti v Domově seniorů v Hranicích. Tento projekt byl nyní dokončen.

Cyklisté o Dni bez aut propagovali cyklostezku Bečva

Hranická rozvojová agentura  – V rámci akce Den bez aut se přes 60 cyklistů z měst ležících na Bečvě zúčastnilo akce Města jedou na kole. Letošní ročník vedl po cyklostezce Bečva z Hranic přes Lipník na Bečvou do Přerova.

Zástupci Valašského Meziříčí a Vsetína přijeli do Hranic, kde je na náměstí přivítala starostka Hranic Radka Ondriášová. Zde se přidali cyklisté z Hranicka. V Lipníku zástupci města cyklistům ukázali střešní zahradu a galerii a ke skupině se připojili cyklisté z Tovačova a Přerova. Poté cyklisté pokračovali do Přerova, kde celá akce končila.

Akce Města jedou na kole má za cíl také propagaci samotné Cyklostezky  Bečva – od pramenů vsetínské a rožnovské Bečvy až po jejich soutok s Moravou.

Cyklist=é propagovali cyklostezku Bečva

Cyklistům počasí přálo

V místních částech proběhne sběr nebezpečného odpadu

Životní prostředí  - V místních částech města Hranic se uskuteční pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu z domácností. Akce  proběhne v sobotu 13. října  2012  v místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře,  Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady:

sklo a keramika, znečištěná škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motor. a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory a ledničky.

Upozorňujeme, že Ekoltes Hranice odebírá odpady od obyvatel přímo do sběrových vozidel. V případě, že bude občan přistižen při odkládání odpadu na sběrné místo před zahájením sběru, bude mu uložena pokuta až do částky 50 tisíc  korun kvůli založení černé skládky. Tímto opatřením chceme zabránit znečišťování veřejného prostranství.

Sběrné místo

příjezd

odjezd

Slavíč - u školy

8 : 00

8 : 20

Rybáře –u  mostu

8 : 30

8 : 45

Uhřínov  - u autobusové zastávky

9 : 15

9 : 25

Středolesí  - u obchodu

9 : 30

9 : 40

Drahotuše  - u nádraží ČD

10 : 00

10 : 25

Drahotuše  - na Náměstí Osvobození

10 : 30

11 : 00

Drahotuše  - u kostela církve Čs. husitské

11 : 05

11 : 25

Velká - u hospody

11 : 40

12 : 00

Lhotka  - autobusová točna

12 : 05

12 : 20

Velká  - most

12 : 30

12 : 50

Valšovice - U obchodu

13 : 20

13 : 45

Probíhá svoz biologického odpadu ze zahrádek

Životní prostředí  - Velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek budeme na podzim, po dobrých zkušenostech z jara,  opět přistavovat zastávkovým způsobem v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Časový harmonogram budeme v tisku zveřejňovat postupně, celý je na  www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení bude přítomen pracovník firmy Ekoltes Hranice, který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici, telefon:  581 674 422. Provozní doba sběrného dvoraje v úterý a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 7 do 14.30 a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Plovárna Hranice nově nabízí  Mořskou koupel

Plovárna Hranice  - Atraktivní novinkou se může pochlubit Plovárna Hranice. Svůj provoz zde zahájilo balneo – regenerační zařízení Mořská koupel. Jde o jemnou sprejovou celotělovou sprchu  a inhalaci jedinečné vody  z „evropského Mrtvého moře z Podhajské, získávané  z hlubinného vrtu z období třetihor. Účinek procedury je vytvářen tlakem  vzduchu ze speciální trysky a vyrovnají se koupání v moři, přičemž inhalační účinky jsou  mnohonásobně vyšší. Procedura přináší posílení imunitního systému organismu, pročištění a uvolnění dýchacích cest při astmatu a chronické bronchitidě,  pročištění  nosní a ústní dutiny  , hrdla a hlasivek. Má také intenzivní účinky při  různých alergiích a kožních chorobách, napomáhá zlepšení zraku, napíná pokožku a  příznivě ovlivňuje činnost štítné žlázy.

Mořská koupel je vhodná pro všechny věkové kategorie od 2 let. Délka procedury je 15 minut.

Finance na městské granty a příspěvky jsou rozděleny

Město Hranice  - Rozdělení financí na granty a mimořádné příspěvky do výše 50 tisíc korun schválila Rada města  Hranic.  Částky nad 50 tisíc korun bude schvalovat zastupitelstvo města. Úspěšní žadatelé již mohou na příslušných odborech vyřizovat podepisování smluv. 

Přesné rozdělení grantů a příspěvků a další informace naleznete na webových stránkách města, případně na příslušných odborech.

Druhé kolo grantového programu bylo vyhlášeno v oblastech, kde zůstala finanční rezerva z prvního kola. Týkalo se oblastí  spolupráce partnerských měst,  podpory oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic a oblasti sociální a zdravotní.

Město také vyhlásilo mimořádné kolo příspěvků na činnost.  Zastupitelé na tyto příspěvky vyčlenili 1 milion korun, které rozdělili na základě podaných žádostí.  Na příspěvky v sociální oblasti jde 140 tisíc korun, na příspěvky na mládežnický sport 420 tisíc korun, na sport dospělých  390 tisíc korun a na příspěvky v oblasti kultury  50 tisíc korun.  O příspěvky v oblasti životního prostředí nikdo nežádal.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v úterý 9. října v době od 7.30 do 16.305 hodin nepůjde proud v centrální části obce Slavíč. V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem jsou  nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. Vzhledem k tomu, že jde o akci společnosti ČEZ, tak další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860.

Kraj je nominován do Ankety společenské odpovědnosti

Město Hranice - Olomoucký kraj se na základě nominací občanů zapojil do Ankety společenské odpovědnosti. Cílem této ankety je ocenění a zviditelnění subjektů, které považují odpovědnost vůči lidem, kvalitě poskytovaných služeb a svým zaměstnancům za významnou. Pořadatelem ankety je Institut společenské odpovědnosti.

Své názory ke společensky nejodpovědnějším organizacím můžete vyjadřovat až do 30. listopadu 2012 odevzdáním hlasovacího lístku, nebo elektronicky na http://www.institutso.com/. Zde můžete hlasovat pro jednotlivé organizace, které jsou v letošním roce rozděleny do 12 kategorií. Zároveň máte možnost nominovat další společensky odpovědné firmy a instituce.

Po ukončení ankety bude na základě slosování všech hlasujících vybrán jeden účastník, který vyhraje luxusní zájezd pro 2 osoby.

Program Klubu seniorů

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu  od 8. do 12. října v pondělí v době od 8 do 12 hodin a ve středu  od  9  do  12 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.45 začátečníci. Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30. Od 16 hodin dostanou prostor i křížovkáři. Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45.

Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Klub pořádá autobusový zájezd do Lednicko – Valtického areálu v úterý 9. října. Odjezd je  v 7 hodin ze Šromotova náměstí.

Zájezd do polského Těšína se uskuteční ve středu 17. října Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova náměstí. Cestou  je na programu i návštěva muzea J.A.Komenského a kostela  sv.Josefa ve Fulneku. Cena je 100 korun a přihlášky a placení je možné vyřídit v kanceláři KS v pondělí 8. října od 7.30.

Na 24. října je připravena návštěva opery Armida  Antonína Dvořáka v divadle Ant. Dvořáka v Ostravě. Prodej vstupenek je v pondělí  8. října 2012 od 7.30.

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English