Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 6. června 2012


obsah:

Hranická radnice  6. června  2012

Hviezdoslavova ulice už je otevřena

Město Hranice – Ulice Hviezdoslavova je již průjezdná a spolu s loni zrekonstruovanou ulicí Studentskou tak může odlehčit dopravě v Hranicích v severojižním směru. Samotná rekonstrukce  se ještě dokončuje, probíhá odstraňování drobných závad a dokončovací práce.

Ulice dostala novou vozovku, chodníky, parkovací místa i kontejnerová stání. Na ulici jsou i zpomalovací prvky. Chodníky byly nově předlážděny zámkovou dlažbou.  

Ulice Studentská již byla opravena  v loňském  roce. Také zde proběhla celková rekonstrukce vozovky,  chodníky byly předlážděny zámkovou dlažbou. Opraveny a nově nasvíceny byly i přechody pro chodce. Dostalo se i na autobusovou zastávku, kontejnerová stání a parkovací místa.

Oprava obou ulic  stála necelých 15 milionů korun.

Hviezdoslavova ulice je průjezdná

Hviezdoslavova ulice už má nový povrch

Před dovolenou zkontrolujte pasy, hlavně dětem

Vnitro – Začíná sezóna dovolených, proto doporučujeme, abyste si prověřili platnost Vašich cestovních dokladů a zejména cestovních dokladů  vašich dětí. Zápisy dětí do pasů rodičů totiž letos přestávají platit.

Vzhledem k tomu, že před dovolenými vždy dochází k obvyklému náporu občanů na vyhotovení cestovních dokladů,  připomínáme, že úřední hodiny na správních agendách jsou nejen v pondělí a středu, ale že

cestovní pas je možno vyřídit také v úterý a ve čtvrtek v době od 8 do 14.30. V tyto dny je obvykle možné vyřídit své záležitosti bez delší čekací doby.

Navíc je možné objednat se i přes internet pomocí elektronického rezervačního systému  na webových stránkách města  www.mesto-hranice.cz. Stačí  kliknout na odkaz  „rezervace“ nebo na ikonku  „Rezervační systém“ v levé liště a poté se objeví potřebné  pokyny. Tento systém se vztahuje i na  dopravně správní agendy (řidičské a technické průkazy), občanské průkazy  a také na změny pobytu,  ověřování podpisů  a na matriku. 

Upozorňujeme, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů,  jsou platné pouze do 26. června  2012. Po tomto  datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem.  To  se týká i zápisů dětí do občanského průkazu rodičů. Skončením platnosti zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.  

Zapisování dětí  do cestovních dokladů rodičů skončilo podle nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona 197/2010 Sb. již dnem 1. července 2011.

První seč veřejné zeleně byla  ukončena

Ekoltes -  Posledním květnovým dnem byla ukončena první seč kategorie I a II veřejné zeleně v Hranicích. Tento termín odpovídá harmonogramu seče. Nejde však o přesný rozpis kde, kdy, v kterou hodinu má být daná činnost provedena, ale o termíny ohraničující pouze dobu ukončení prací.

Na úseku veřejné zeleně  lze totiž pouze obtížně plánovat prováděné činnosti přesně na den.  Jde nejen o seč veřejné zeleně a seč zaplevelených pozemků, ale i výsadbu letniček, provádění zálivek apod. Tyto činnosti se musí přizpůsobit skutečnému počasí. Stačí jeden deštivý den a sekací technika dva až tři dny nemůže do terénu, neboť mokrou trávu není schopna zpracovat. K tomu všemu samozřejmě mohou přistoupit další provozní problémy jako selhání techniky, nemocnost, havárie, živelné pohromy (povodně).

Městem Hranice je proto ponechána provozní stránka prováděných činností plně v kompetenci a.s. EKOLTES s tím, že jsou sledovány konečné termíny. Proto se nikde neobjevují direktivně stanovené termíny sečí, v jednotlivých lokalitách. Ekoltes navíc střídá lokality, kde seč trávy začíná, letos  bylo první na řadě Struhlovsko, končilo se na Cementářském sídlišti.

Veřejná zeleň v Hranicích je rozdělena do tří kategorií. Zeleň v I. kategorii je sečena 5x ročně, v II.  kategorii 3x a ve II. kategorii 2x ročně. Veřejná zeleň v I. a II. kategorii má být posečena poprvé do  konce května,  podruhé do  konce července a potřetí  v období září až říjen. III. kategorie má mít první seč hotovou do 15. června a druhou podle podmínek  v říjnu.

Podrobnější informace o zařazení  ploch do  jednotlivých kategorií:

I. kategorie  - 11,5 ha

Sady Československých legií, zelené pásy gen. Svobody, zelené pásy Dvořákovo stromořadí, zelené pásy "U žáby" a louka naproti, Šromotovo nám. zelené pásy Motošín - 28. října, zeleň 8. května, zeleň náměstí Drahotuše,  Tř. Československé armády, zelené pásy Tř. 1. máje, zámek sever, areál DDM na Galašově sídlišti,  Školní náměstí včetně travnatých ploch  pod školou, park křižovatka Alešova -  Nádražní, Masarykovo náměstí

II. kategorie  - 39 ha

zelené pásy Zborovská, část ul.Bělotínská, Plynárenská, Dukelská, Potoční, Sklený kopec - sídliště, Jižní, Nádražní, Rybniční, Komenského, J. z Poděbrad - včetně dvorů, před sokolovnou, Žáčkova, Kropáčova, Smetanovo nábřeží, Čechova, Kollárova, Nerudova, Studentská, Hviezdoslavova, Galašova  - sídliště, Vrchlického, Máchova, Tovačovského, Bezručova, Wolkerova, Alešova, sídliště Hromůvka, sídliště Struhlovsko, Mlýnský příkop - sídliště, Na Hrázi  - sídliště, Pod Lipami  - sídliště, Kpt. Jaroše  - sídliště,  Cement. sídliště a kolem 44  byt. jednotek, Jaslo - sídliště, Nová ulice a sídliště, Teplická, E. Krásnohorské, Rezkova  - sídliště, Jaselská, před letním kinem

III. kategorie - 13 ha

oblast Pod bílým kamenem, Fuskova, Skalní, svahy I/47 v části města, svahy I/35 v části města, Jungmanova, Dobrovského, U Kostelíčka, Hřbitovní, Jurikova, Křížovského, Trávnická, K. Čapka, Švabinského, Žižkova, Drahotuše, Lhotka, Velká, Uhřínov, Středolesí, Valšovice, Slavíč

 Termíny plnění:

I. kategorie:

1. seč - 15. květen
2. seč - červen až 15. červenec
3. seč - srpen
4. seč - září
5. seč - říjen

II. kategorie:

1. seč - květen
2. seč - červenec
3. seč - září až říjen

III. kategorie:

1. seč -  do  15. června
2. seč - září - říjen nebo dle písemné dohody  s OŽP na termín každé seče

 

Jsou vypsány nové projekty na úspory energií

Hranická rozvojová agentura -  Hned dvě výzvy zaměřené na zlepšení kvality ovzduší a úsporu energie mohou využít zájemci o dotační tituly. Až 4,5 mld. Kč je určeno na úspory energií spojené se zlepšením kvality ovzduší.

Až 85% lze získat  dotací z Operačního programu životního prostředí. Obce, neziskovky, ale i podniky mohou zateplit budovu společně s výměnou kotle, pořídit čistící stroj pro úklid obce, vysazovat a regenerovat zeleň, pořizovat nízkoemisní zdroje vytápění. Podniky mají navíc možnost snižovat emise ze svých provozů. Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od 1. června do 31. srpna 2012. Minimální investice je stanovena na 0,5 milionu Kč.

Další příležitostí pro podnikatele je prodloužená výzva v programu EKO - ENERGIE, který vyhlásil CzechInvest. Záměry musí být zaměřeny na snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně se jedná o dotaci na modernizaci zařízení, které slouží na výrobu energie pro vlastní potřebu, na zateplování budov, na využívání odpadní energie pro vlastní spotřebu podniku, na obnovitelné zdroje energie, na výstavbu nových či rekonstrukce stávajících malých vodních elektráren.

Výše dotace může být od 30-50 %, v rozmezí od 500 tisíc do 30 milionů, u malých vodních elektráren až do 60 milionů korun.  Malé a střední podniky mohou žádat v obou oblastech a podniky velké jen v oblasti Úspor energie. Žádosti je možné podávávat od 27. června 2012 do 4. července 2012 pro Úspory energií a od 21. května 2012 do 8. června 2012 pro Obnovitelné zdroje energie.

 V případě, že byste své záměry chtěli konzultovat, můžete se obrátit na Hranickou rozvojovou agenturu k bezplatné konzultaci na telefonu 581 626 202 nebo psát na email:  agentura@hranickarozvojova.cz.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad / Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 14. června od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Volno v mateřských školách

Školství - Upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos jsou jako první uzavřeny mateřské školy Míček Galašova (od 2. července do  27. července) Sluníčko v Plynárenské ulici (od 2. července   do 3. srpna), ZŠ a MŠ Struhlovsko  (od. 2. července do  20. července) a ZŠ a MŠ Šromotovo (od 2. července do 3. srpna).  Soukromá MŠ Prima v Komenského ulici má uzavřeno od  23. července  do 24. srpna.

V druhé půlce prázdnin  má uzavřeno MŠ Klíček a MŠ  Pohádka Hromůvka  od  30. července do  24. srpna, ZŠ a MŠ  Drahotuše od   30. července do 31. srpna, ZŠ a MŠ Struhlovsko od  6. srpna do  31. srpna a  ZŠ a MŠ Šromotovo  od  20. srpna  do  31. srpna.

To znamená, že vždy bude alespoň jedna z městských mateřských škol otevřena. 

Zveme na Hry bez hranic

Městská policie / Akce pro děti  Hranické hry bez hranic – bezpečné město, proběhne ve středu 20. června od 8 hodin do 12.30 v kasárnách  generála Zahálky.

V rámcijiž 13. ročníku bude provedena ukázka vojenské techniky a výzbroje a zároveň bude organizována soutěž v disciplínách s vojenskou tématikou (hod granátem na cíl, rozebírání a skládání samopalu, lezení na horolezecké stěně JAKUB, střelba na trenažéru, šplh na tyči s přírazem, slalom s medicinbalem a dráha bojovníka) mezi základními školami z Hranic a blízkého okolí.

Hry pořádá  71. mechanizovaný prapor Armády ČR ve spolupráci s městem Hranice,  Městskou policií Hranice, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem,  Vojenskou policií a Zdravotnickou záchrannou službou  Olomouckého kraje.

Muzejní noc proběhne dnes

Město Hranice  - Již čtvrtý ročník  Muzejní  noci se chystá  tento pátek v Hranicích.  Program má mnoho zajímavých lákadel , začíná v 18 a  končí v 23 hodin.

Městské muzeum a galerie Hranice nachystalo pro dnešní večer  v 18 hodin vernisáž hravé archeologické výstavy  „Od doby kamenné do doby slovanských sídlišť aneb Jak žili naši předkové“ ve Výstavní síni Staré radnice.  Návštěvníci si budou moci na výstavě prohlédnout a osahat dobové zbraně i  předměty denní  potřeby, vyzkoušet si, jak se v pravěku mlelo obilí, jak se vrtalo do kamene, jak se rozdělával oheň. Výstava bude volně přístupná do 23 hodin.

V 19 hodin  na ochozu  věže vystoupí  trubači Střední lesnické školy, od 19.30 až do 23 hodin bude možné prohlédnout si Hranice z věže z ptačí perspektivy.  Pro příjemnou zábavu zahraje Swingtet.

Již druhým rokem   budou mít otevřeno i další  prostory. Jde například o Galerii M+M , kde je tradiční výstava   dětských prací a  stálá expozice dřevěných plastik Josefa Musila.

Galerie Sklep  předvádí  Moderní výtvarné  umění, užité umění a knihy. Včelařské muzeum  nabízí ukázky úlů, včelařského  nářadí, výroby svíček a ochutnávka včelích produktů.

Akci pořádá Městské muzeum a galerie ve spolupráci  s Městskou knihovnou Hranice, Galerií Sklep, Galerií M+M a Včelařským muzeem Hranice.

Jednání o sídlišti Nová

Majetek  - Veřejné projednání záměru regenerace sídliště Nová proběhne v pondělí 11. června od 16. hodin v objektu Základní školy Nová 1820, odloučené pracoviště Domu dětí a mládeže. Všechny zájemce srdečně zveme. 

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 11. do 15. června v pondělí od 8 do 12 a od 16 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od  9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 začíná  cvičení jógy, angličtina pro pokročilé začne v  8.45 a pro začátečníky naváže v 9.30. Stolní tenisté zahájí v 9.30. V 16 a 17 hodin bude zdravotní cvičení. V 16 hodin  nastoupí také křížovkáři.

Turistická vycházka je naplánována na úterý 12. června. Sraz je v 13 hodin u Sokolovny. Trasa:  Stezka zdraví - Obec Ústí ( cca10 km).

Ve středu  je zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30, němčina v 9.45  a stolní tenis od  9.30 do  12 hodin. Ve čtvrtek  je cvičení bossu od  8.15, dále jóga od  8.30, zumba od  9.15 a stolní tenis od  9.30 do 11 hodin.

Plavání na Plovárně Hranice je v pátek od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English