Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice - 28. března 2013


obsah:

Hranická radnice - 28. března 2013

K projektu ET-struct proběhla  finální jednáníznak Hraic

Logo ET structMěsto Hranice - Finální jednání k projektu ET-struct, který byl tímto oficiálně ukončen i po kapitalizační etapě se uskutečnilo na březnové mezinárodní konferenci v Bruselu. Zde město Hranice představilo dopady realizace projektu ET-struct v regionu.

Konference byla zaměřená na strategie regionálního rozvoje v regionech Střední Evropy s názvem „Catalysts for change“.

Úvodní prezentaci s vizí světa v roce 2020 představil Sven Tollmien z firmy TrendONE. Jeho podání budoucích trendů a vizí, pojmů jako jsou „digitální děti“ rozpoutalo bouřlivou diskuzi na téma nové internetové technologie.

S další prezentací se představil evropský komisař Christian Weinberger z generálního ředitelství pro podnikání a průmysl. Následovaly prezentace projektů ET-struct „The Strategic Catalyst“, INNOTRAIN IT a i.e. SMART. Logo CEEUZa projekt ET-struct vystoupil vedoucí partner projektu Stuart Simpson a ze 17 partnerů bylo vybráno Město Hranice, které představilo dopady realizace projektu ET-struct v regionu.

Následující den proběhlo finální jednání k projektu ET-struct, který byl tímto oficiálně ukončen i po kapitalizační etapě. V této etapě byly všechny výstupy projektu dokončeny a zároveň byl projekt a jeho výsledky propagovány široké veřejnosti. Jedním z výsledků projektu je i motto: „Město Hranice je propagátorem místního ekonomického rozvoje a lokálním strategickým myslitelem“ a tímto byly myšlenky a vize projektu bezezbytku naplněny.

Po této konferenci se uskutečnilo následné jednání k projektu ET-struct v Hranicích se starostkou města Ing. Radkou Ondriášovou, kterého se kromě projektové manžerky MěÚ Hranice Ing. Zuzany Popové zúčastnili David Koppitz  za společnost Mepco s.r.o., dále dva zástupci Centra evropského plánování a tajemník Moravskoslezského Paktu Petr Czekaj. (foto: Petr Bakovský).

Na jednání byla starostce města představena rešerše předpokládaných možností financování záměrů Programu rozvoje města Hranic a navrženy další aktivity či příležitosti v programovacím období 2014-2020 se zaměřením na ekonomiku města. Dalším tématem jednání byly návrhy aktivit vedoucích k naplnění záměru 3.2 Programu rozvoje města Hranic, včetně forem a produktů na zlepšení spolupráce firem a škol a rozvoj partnerství na trhu práce s účastí města.

Jednání k projektu ET-struct

 

Blíží se Běh vítězství, pozor na uzavírky cest

Sport, doprava - Hranický atletický oddíl finišuje s přípravami na 42. ročník Hranické dvacítky a 46. ročník Běhu vítězství, který se bude konat v sobotu 6. dubna. I letos se vše odehraje na stadionu SK Hranice v Žáčkově ulici. Vzhledem k závodu upozorňujeme motoristy, že v sobotu

6. dubna dojde od 9 do 14.30 k omezení dopravy v ulicích Havlíčková, Žáčkova,  Tyršova  a  Pod Křivým. Řidiči musí počítat s krátkodobými uzavírkami do max. 20 minut. Přesný popis uzavírek naleznete na http://www.atletikahranice.cz/.

V sobotu bude také omezeno parkování v ulicích Havlíčkova a Žáčkova.  Osobní auta mohou parkovat na parkovišti Motošín, ve slepé ulici Kropáčova (vjezd z Mostní ul.), na parkovištích za Sokolovnou (Tyršova ulici) a před házenkářskou halou TJ Cement (Žáčkova ul.). Autobusy mají možnost zaparkovat uvnitř areálu stadionu podél montované ocelové tribuny.     

Zahajujeme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice bude letos opět přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem dle níže uvedeného harmonogramu (harmonogram naleznete zde),  v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech Hranic.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici.

Město vyhlásilo konkurz na ředitele základní školy

Školství - Konkurz na ředitele Základní školy Tř. 1. máje vyhlásila Rada města Hranic. Základními předpoklady pro výkon funkce jsou vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 4 roky pedagogické praxe, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a znalost školských předpisů a problematiky řízení základní školy a příspěvkové organizace

K přihlášce je nutné přiložit ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dále doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, profesní životopis, koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu), lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců), výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Před konáním konkurzu se uchazeč podrobí  psychodiagnostickému testu.

Termín přihlášek je do 23. 4. 2013 včetně a Předpokládaný nástup do funkce  je  1. července  2013.

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice. Obálku označte: NEOTVÍRAT/1515/2013.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice – Upozorňujeme, že náhradní svoz komunálního odpadu za velikonoční pondělí 1. dubna 2013 bude proveden v náhradním termínu následující den 2. dubna 2013. Děkujeme za pochopení.

 Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad - Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna  od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Uzavírka Pivovarských schodů

Doprava - Upozorňujeme občany, že v termínu od 2. do 15. dubna 2013 dojde k úplné uzavírce Pivovarských schodů, včetně dlážděného chodníku, napojujícího se na ulici Zámecká v Hranicích. Důvodem je výstavba přípojky nízkého napětí. Bude zasažen pouze zmiňovaný dlážděný chodník. Schodiště nikterak dotčeno nebude. Práce bude provádět spol. ELEKTROPROGRES Hranice s.r.o. Děkujeme za pochopení.

Začne očekávaná rekonstrukce schodiště  v Máchově ulici

Doprava  - Očekávaná rekonstrukce schodiště   v ulici Máchova, která  ji spojuje s průmyslovou zónou,  je připravena. Oprava má začít 2. dubna a měla by trvat zhruba 60 dní. Provizorní přístup bude zajištěn. Oprava bude stát kolem půl milionu korun (včetně DPH). Původní předimenzované schodiště bude upraveno  - jedna část bude opravena a druhá zrušena. Původní schodiště bude vybouráno a  bude zde vybudováno nové z betonových stupňů a se zábradlím.

 Opravu bude provádět firma Sisko spol. s.r.o. Přerov, která předložila  městku nejlevnější nabídku.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 1. do 5 dubna 2013  ve středu od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30. V pondělí jsou Velikonoce. V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně. Od 10.15 do 11.15 dostanou příležitost stolní tenisté.  Odpoledne je naplánována turistická vycházka.

Ve  středu je od 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Od 9.45 nastoupí němčináři. Odpoledne, od 15 hodin se v divadle Stará střelnice (u Vlasáků ) koná společné posezení. K příjemné zábavě přispěje vystoupení studentů hranického gymnázia s pořadem Džezový gympl. V režii Klubu je sladké občerstvení.

Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  V 9.30 nastoupí na hodinu opět stolní tenisté.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Objednané vstupenky na divadlo Sen noci Svatojánské, které se koná 16. dubna v Ostravě v Divadle Jiřího Mirona, si můžete vyzvednout a zaplatit v Klubu seniorů. Odjíždí se dvěma autobusy v 16.45 ze Šromotova náměstí.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English