Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 5. dubna 2013


obsah:

Hranická radnice  5. dubna  2013

Na Sportovce roku přijedou známí házenkáři

Tělovýchova  - Známí čeští  házenkáři budou hosty na tradiční akci Nejlepší sportovci  roku  2012. Účast potvrdili  přední činitel Evropské házenkářské federace Doc. PhDr. František Táborský, CSc. dále reprezentanti  v házené Josef Kučerka a Martin Stržínek  a významná osobnost historie hranické házené  PhDr. Lubomír Šnitzer. Připomeneme tak loňské výročí 50 let  oddílu mezinárodní házené v Hranicích.

Vyhlášení nejlepších hranických sportovců proběhne v úterý  16. dubna od 17 hodin ve dvoraně hranického zámku. V programu vystoupí Dívčí vokální skupina The Beatles Girls, moderovat bude dvojice Magdalena Havlínová a Pavel Nepala. V rámci akce proběhne také vyhlášení výsledků ankety Hranického týdne.

V rámci vyhlášení nejlepších sportovců tradičně oceňujeme olympijské sporty i neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou ve třech věkových kategoriích (do 15 let včetně, od 16 – 19 let včetně, 20 let a starší) oceňováni zvlášť jednotlivci i družstva. V jednotlivcích je nominováno 11 sportovců v kategorii do  15 let,   9 v kategorii  16 – 19 let a 7 v kategorii  nad 20 let. Družstva jsou v nejmladší kategorii do 15 let nominována 2, v kategorii 16 – 19 let 3 a nad 20 let  je nominováno hned 6 týmů.  V neolympijských sportech dorazilo  5 nominací, sportovní odchovanci  jsou nominovaní 2.

Oceňováni  jsou také sportovní senioři, trenéři  a funkcionáři, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích.

Při výběru nejlepších sportovců  loňského roku se postupuje podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města. Kromě kategorie „odchovanců" platí, že nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.

Dobrovolní hasiči zcela zaplnili Sokolovnu ve Velké

Městský úřad  - Desítky hasičů zaplnily v sobotu 23. března sokolovnu ve Velké.  Celkem 130 členů jednotekSboru dobrovolných hasičů zřízených městem Hranice a jednotek SDH drahotušského a střítežského okrsku se věnovalo odborné přípravě, zaměřené na některé specifické činnosti při  zásazích. Tématem přípravy bylo například hašení vozidel s hybridním pohonem, hašení fotovoltaických systémů, hašení plynových zařízení. Dále základy sebejištění, záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu, dopravní nehody automobilů s pohonem LPG a CNG a další speciální témata vztahující se k správné funkci jednotek při skutečném zásahu. Lektorské činnosti se ujali profesionální hasiči z požární stanice Hranice, a také specialisté územního odboru Přerov - řídící důstojník a vyšetřovatel z oddělení prevence. Teoretická část byly doplněna o fotodokumentace a videa ze skutečných zásahů v loňském roce doplněná o odborný komentář. Akci pořádalo město Hranice.

Hasiči ve Velké

Foto: Dušan Michálek

Zahajujeme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice bude letos opět přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem dle níže uvedeného harmonogramu ( harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz),  v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech Hranic.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici.

Letos lze opět navrhnout „Strom roku Hranicka“

Životní prostředí - Strom roku Hranicka mohou zájemci do navrhnout do 24. dubna 2013.  Anketu vyhlásila rada města Hranic a odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice.Návrh mohou podat  jednotlivci, rodiny, sdružení, školy, firmy a jakékoli další organizace, či instituce.

Každý návrh na „Strom roku 2013 Hranického regionu by měl obsahovat příběh stromu (osobní výpověď člověka a stromu, pověst, či historická fakta, kuriozita, symbol místa), fotografii stromu, lokalitu, kde strom roste (ulici, obec, okres, kraj, GPS stromu), druh stromu, parametry stromu – stáří a výška stromu, obvod kmene ve výšce130 cmnad zemí  a údaje o navrhovateli - jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail.  

Návrhy zasílejte nebo osobně předejte do 24. dubna 2013 na Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice (obálku, prosím, označte STROM ROKU).

Návrhy je možné posílat také v elektronické podobě na kristyna.kornelova@mesto-hranice.cz. Ze všech došlých návrhů vybere komise, složená ze starostky města, předsedy Komise životního prostředí a zástupce odboru životního prostředí, 3 vítězné návrhy, které Město Hranice přihlásí do celostátního kola ankety (podrobnosti celostátního kola ankety naleznete  na www.stromroku.cz). 

Blíží se Běh vítězství, bude uzavírka silnic

Sport, doprava - Hranický atletický oddíl finišuje s přípravami na 42. ročník Hranické dvacítky a 46. ročník Běhu vítězství, který se bude konat v sobotu 6. dubna 2013. I letos se závody uskuteční na stadionu SK Hranice v Žáčkově ulici a okolí. Vzhledem k nepřízni počasí bude upravena trasa běhu.

Vzhledem k závodu upozorňujeme motoristy, že v sobotu6. dubna dojde od 9 do 14.30 k omezení dopravy v ulicích Havlíčková, Žáčkova,  Tyršova  a  Pod Křivým v Hranicích. Řidiči musí počítat s krátkodobými uzavírkami do max. 20 minut. Přesný popis uzavírek naleznete na http://www.atletikahranice.cz/.

V sobotu bude také omezeno parkování v ulicích Havlíčkova a Žáčkova.  Osobní auta mohou parkovat na parkovišti Motošín, ve slepé ulici Kropáčova (vjezd z Mostní ul.), na parkovištích za Sokolovnou (Tyršova ulici) a před házenkářskou halou TJ Cement (Žáčkova ul.). Autobusy mají možnost zaparkovat uvnitř areálu stadionu .     

Nabízíme dům se zahradou

Majetek  - Dům č.p. 935se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice. U domu je  nádvoří  o výměře 94 m2 a zahrada  o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Podrobnější informace naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v úterý 16. dubna  v době od 8 do 15  hodin nepůjde proud v části Hranic  - v ulici Struhlovsko, v č.p. 1214 a 1215. V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem je  nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. Vzhledem k tomu, že jde o akci společnosti ČEZ, tak další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860.

Děkujeme za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů se bude v týdnu od 8. do 12. dubna zejména připravovat na stěhování. Chystá se totiž rekonstrukce stávajících prostor. V pondělí 8. dubna je od 8 do 8.30 schůze Výboru Klubu seniorů.  Od  8.30  do 13 hodin  se zahájí  příprava na stěhování vybavení Klubu. Příprava na stěhování bude probíhat po celý týden. Od 15 dubna se činnost Klub seniorů přesunuje do Pečovatelského domu na Tovačovského ulici.

Objednané vstupenky na divadlo Sen noci Svatojánské, které se koná 16. dubna v Ostravě v Divadle Jiřího Mirona, si můžete vyzvednout a zaplatit v Klubu seniorů. Odjíždí se dvěma autobusy v 16.45 ze Šromotova náměstí.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.   Místní organizace STP  zve všechny srdečně na Přátelský  večírek , který se koná  6. dubna  v Kulturním domě  v Hustopečích nad Bečvou  od  15 do 22 hodin.  K tanci a poslechu  hraje pan Kutěj.  Vstupné 60 korun. Občerstvení, doprovodný program i doprava jsou zajištěny. Autobus odjíždí od staré pošty  ve 14.15. Jazykové verze

  • Čeština
  • English