Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 17. října 2014


obsah:

Hranická radnice 17. října 2014

Ustavující zastupitelstvo určí nové vedení města 

Město Hranice -  Volby určily nové složení zastupitelstva města  Hranic na příští čtyři roky. Nové vedení města, tedy starosta, místostarosta a členové rady se budou volit na ustavujícím jednání zastupitelstva, které s největší pravděpodobností proběhne začátkem listopadu.

Termín ustavujícího zastupitelstva závisí na zákonných termínech. Po oficiálním vyhlášení výsledků Státní volební komisí  běží desetidenní zákonná lhůta pro případné napadení výsledků u soudu.  Ustavující zasedání zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

Uplynutím prvního dne voleb zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce, takže tímto okamžikem dochází i k "zániku" dosavadního zastupitelstva obce. Do zvolení nového vedení města zajišťují správu obce dosavadní starosta a místostarosta a dosavadní rada obce – tedy dosavadní obecní orgány.

Spolu se "zánikem" zastupitelstva obce dochází i k zániku výborů zastupitelstva obce. V případě komisí rady obce však nastává odlišná situace, protože dosavadní rada obce i nadále vykonává své pravomoci. Proto činnost komisí nezaniká a ty nadále pokračují v plnění svých úkolů.

V Hranicích získalo nejvíce mandátů hnutí ANO 2011 s 5 mandáty. Po čtyřech mandátech získali Hranice 2000, ČSSD a Otevřená radnice. Tři mandáty má KSČM, 12 mandáty  KDU-ČSL a 1  získala ODS.

Výsledky voleb ukázaly nástup nových stran a volebních uskupení - ANO 2011 a Otevřené radnice. Hranice 2000 a ČSSD ztratily každá po jednom mandátu, stejně jako KSČM.  Naopak KDU – ČSL po delší době jeden mandát získalo. Propadla se ODS  - ze  čtyř na pouhý jeden mandát.

V novém zastupitelstvu zasedne více žen celkem 9, oproti dosavadním sedmi.  Také tam bude devět nových tváří, obměnila se tedy více než třetina zastupitelů  (39 %). Voleb se nezúčastnila ani třetina voličů -  volební účast byla 32,5 %.

Žáci slovinské partnerské školy navštívili Hranice

Kultura  - V rámci  projektu „Přátelství zmenšuje vesmír“ navázala drahotušská základní škola spolupráci se slovinskou školou Pod goro z partnerského města Slovenske Konjice. Po loňské návštěvě drahotušských žáků ve Slovinsku letos dorazili slovinští žáci do Hranic. Mimo jiné navštívili hranickou radnici, kde je přijala místostarostka města Mgr. Pavla Tvrdoňová.

Slovinští žáci v Hranicích

Foto: Petr Bakovský

V místních částech proběhne sběr  nebezpečného odpadu

Životní prostředí  - Pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu z domácností  proběhne tuto sobotu 18. října 2014 v hranických místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře,  Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady :

sklo a keramika, znečištěná škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motor. a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory a ledničky.

Odbor správy majetku MěÚ Hranice upozorňuje, že firma Ekoltes Hranice, a.s. odebírá odpady od obyvatel přímo do sběrových vozidel. V případě, že občan bude odkládat odpad na sběrné místo před zahájením sběru, bude mu uložena pokuta až do částky 50 tisíc korun, kvůli založení černé skládky. Tímto opatřením chceme zabránit znečišťování veřejného prostranství.

Časový harmonogram sběru dne 18.10.2014 

Sběrné místo

příjezd

odjezd

Slavíč – u školy

8 : 00

8 : 20

Rybáře  - u mostu

8 : 30

8 : 45

Uhřínov - u autobusové zastávky

9 : 15

9 : 25

Středolesí - u obchodu

9 : 30

9 : 40

Drahotuše - u nádraží ČD

10 : 00

10 : 25

Drahotuše - na Náměstí Osvobození

10 : 30

11 : 00

Drahotuše -  u kostela církve Českoslov. husitské

11 : 05

11 : 25

Velká u hospody

11 : 40

12 : 00

Lhotka - autobusová točna

12 : 05

12 : 20

Velká  - most

12 : 30

12 : 50

Valšovice  - u obchodu

13 : 20

13 : 45

Opět provádíme svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem dle níže uvedeného harmonogramu ( harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz ).

Kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes. V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici. Větší množství biologického odpadu je pak možno odevzdat přímo na kompostárně (areál skládky Jelení vrch).

Na Struhlovsku vznikne nové dětské přírodní hřiště

Logo OPŽP

Školství   - Nové netradiční dětské hřiště se začíná budovat při ZŠ a MŠ Struhlovsko. Na projekt „Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko“ jsme získali dotaci, nové hřiště je spolufinancováno z fondů Evropské unie

(z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavba byla zahájena nyní v říjnu, její dokončení se předpokládá v druhém pololetí příštího roku a bude stát necelé 4 miliony korun.

Hřiště v přírodním stylu bude využito v rámci enviromentální výchovy k názornému učení - pozorování života v různých biotopech a k realizaci enviromentálních projektů. Školní hřiště se po rekonstrukci promění v tzv. zelenou učebnu.

V rámci projektu bude na přírodním hřišti vybudováno několik tématických částí:

 • Domorodá vesnice (jurta, vrbový tunel, vrbové úkryty, zlatokopecké pískoviště, archeologické pískoviště),
 • Ekologie (popelářský vůz s barevnými kontejnery na tříděný odpad),
 • Herní val (skluzavka, jeskyně se sítí, hobitín, akustický tunel, akátový tunel, lezecké lano, lezecká síť, volné lano, ohniště),
 • Městečko (zahradní domky, montážní stěna s šrouby, zámky apod., kreslící tabule, francouzské pexeso, labyrint, kůl s basketbalovým košem, závěsná houpačka, lavičky),
 • Ovocný sad (ovocné stromy – jabloň,švestka a třešeň, ovocné keře – rybíz, angrešt, josta, líska, ozdobné keře – tavolník, mochna, kompostér),
 • Příroda (ptačí budky, ptačí krmítka, broukovitě, živý plot z habru),
 • Voda (mlhoviště, koloběh vody s pumpou a vodní růžicí a vodním mlýnkem, blátoviště),
 • Zahradnictví (bylinkové záhonky s bylinami – máta, šalvěj, tymián, dobromysl…, záhony s trvalkami – kopretina, levandule, třapatka, jahodník, kompostér),
 • Balanční stezka (bludné kořeny, lanové stěny, pérová houpadla, řetězová lávka, vahadlová houpačka, prohazovací tabule, shazovací trám),
 • Vjemový chodník (s dřevěnými poli a několika různými materiály – kůra, kameny, štěrk, písek, hlína…),
 • Svět hudby (dřevěný xylofon, zvonek, hudební nástroje)

Při realizaci celého projektu budou využity výhradně přírodní materiály. Pouze skluzavka a kotvící materiál prvků budou z nerezu. Většina dřevěných prvků v jednotlivých částech přírodního hřiště bude zhotovena z akátového dřeva. Akát je nejodolnější dřevina proti dřevokazným houbám (hnilobě), rostoucí v mírném pásmu. Dále bude použit smrk, vrbové proutí, písek, ornice, kámen.

Kraj schválil program na obnovu památek

Olomoucký kraj - Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 19. 9. 2014 schválilo Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015. Jedná se celkově o tři programy: „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“, „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“, a dále program „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji“.

Vyhlášení a zásady programů spolu s formuláři žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/program-podpory-kultury-a-pamatkove-pece-v-olomouckem-kraji-v-roce-2015-cl-790.html pod odkazem Příspěvky, granty a dotace/ Krajské příspěvky a dotace/ „Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji“ a pod odkazem Kultura a památkové péče.

Upozorňujeme, že uzávěrka přijímání žádostí o dotace na rok 2015 z výše uvedeného programu je stanovena na  5. ledna 2015 do 16 hodin.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 13. do 17. října  otevřeno pro veřejnost v pondělí od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. V pondělí se začíná sportovně, v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 hodin angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Odpoledne  se od 13 hodin rozbíhá kurz práce s PC.

Zájezd do polského Těšína se uskuteční ve středu 22. října. Na programu jsou dopoledne nákupy a odpoledne návštěva lázni Klimkovice. Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova náměstí.  Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

 • Čeština
 • English