Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 24. října 2014


obsah:

Hranická radnice 24. října 2014

Přestavba Mateřské školy na Struhlovsku je hotová

Logo ROP

Školství  - Stavební úpravy v Mateřské škole  na Struhlovsku, (bývalý Klíček),  již skončily. Město na ně získalo dotaci z Regionální operačního programu Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. Tyto úpravy umožnily i mírné zvýšení kapacity mateřské školy.

Město Hranice se rozhodlo navýšit kapacitu MŠ Struhlovsko prostřednictvím několika různých opatření. Mezi hlavní patřila přestavba stávající kuchyně na místnosti pro spaní dětí, rozšíření herní plochy, úprava prostor ředitelny, sborovny a šaten pro personál a obnova a rozšíření sociálního zařízení, včetně vybavení. Proběhla také demontáž stávajících podlah a montáž nové podlahové krytiny, vyměnily se nefunkční hydroizolace a tepelné izolace. Mezi některými místnostmi se vybouraly příčky, čímž se sloučily místnosti.

Upravilo a rozšířilo se sociální zařízení, tak aby odpovídalo příslušným hygienickým normám. Došlo také k renovaci rozvodů ústředního vytápění, vodovodu, kanalizace i elektroinstalace.Vzhledem k změně systému výdeje stravy bylo v mateřské škole vytvořeno výdejní okno a výtahy byly uzpůsobeny pro dopravu termoportů.

Celkové náklady na veškeré uvedené stavební úpravy dosáhly 3,2 milionu korun. Výše dotace činí 85 % uznatelných nákladů.

Chystá se slavnostní předání Cen města Hranic

Městský úřad – Město Hranice i letos ocenilo významné hranické osobnosti Cenou města Hranic. Ta byla letos udělena Blance Ličmanové a Jiřímu Nebeskému. Slavnostní předání ocenění se uskuteční ve středu 29. října 2014 od 16 hodin v obřadní místnosti městského úřadu.

Hranická rodačka Blanka Ličmanová, která se letos dožívá 76 let, patří mezi známé hranické výtvarníky. S jejími díly bylo možné seznámit se na mnoha výstavách, nejen v Hranicích, ale i v řadě jiných měst. Je zastoupena i v zahraničních galeriích a to nejen v našem družebním městě Leidschendam – Voorburg, ale i v Bostonu v USA a v mnoha soukromých sbírkách. Prosadila se také jako ilustrátorka knih.

Jiří Nebeský, který v minulosti působil i v oblasti filmu, divadla a hudby se nyní věnuje zejména publikační činnosti. Z posledních dosud vydaných titulů lze zmínit například Památky města Hranic (2006) Josefa H. A. Gallaše, nebo „Krásná řeka Bečva a jiné vzpomínky“ a „Hranické vzpomínání“ Ladislava Jandy.  Z vlastních textů to byly „Hranice na starých fotografiích“ tři díly „Kdysi a nedávno – Texty o dějinách Hranicka“ nebo „Moje milé Hranice před lety“. Na webových stránkách Hranické historické knihovny seznamuje veřejnost s vydanými historickými texty o Hranicích.

Cena města se uděluje jako ocenění autorů významných děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

Ceny města se v současné podobě předávají od roku 2005. Postupně je získali Václav Bednář, Anna Musilová a Josef Slimáček v roce 2005, Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová a ZUŠ Hranice v roce 2006, Vítězslav Tugendlieb a PaedDr. Jaroslav Strnad v roce 2007, Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam v roce  2008, doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam v roce 2009, Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam a 
Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam v roce 2012 a Gustav Oplustil a  DS Tyl Drahotuše v loňském roce.

K Ceně města se váže Zápis do Zlaté knihy města

K ocenění se váže i zápis do Zlaté knihy města. Na snímku se podepisuje loňský držitel Ceny města Hranic Gustav Oplustil.

Provádíme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem dle níže uvedeného harmonogramu (harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz).

Kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes. V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici.

Větší množství biologického odpadu je pak možno odevzdat přímo na kompostárně (areál skládky Jelení vrch).

Upozornění

Městský úřad  - Upozorňujeme, že oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Purgešově ulici 1399 bude v z provozních důvodů uzavřeno pro veřejnost vždy v pátek v termínech 31. října a 7., 14., 21 a 28. listopadu. Děkujeme za pochopení.

Zveme na Den kultury a oslavy vzniku republiky

Město Hranice – Hned na dvě akce, které proběhnou na závěr měsíce, chceme pozvat občany města. Na sobotu 25. října se od 16  hodin chystá Den kultury na zámku.  Návštěvníci zde uslyší Soubor příčných fléten Flutissimo (ZUŠ Hranice), představí se i hranický rodák Jiří Šámal s vystoupením „Hang drum – zpívající mísa – neboli tak trochu jiný buben“.  Poté se přítomní mohou těšit na hranickou skupinu Vokalamita.  Své dvě nové knihy představí spisovatelka Jaroslava Černá.  Vrcholem programu bude  koncert Jiřího Stivína „Sám se svým stínem“.

Dále Vás zveme k účasti na oslavě 96. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Hlavní oslavy začínají v úterý  28 . října  v 17.30  před Zámeckým hotelem koncertem Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice pod vedením M. Smrčky. V 18 hodin pak vyrazí lampionový průvod ke Staré radnici, kde v 18.15 proběhne kladení věnců k bustě T. G. Masaryka, následovat budou projevy a zdravice čestných hostů. Lampionový průvod bude pokračovat do Letního kina na Ohňovou show v podání skupiny HISTORIKA od 19 hodin a promítání filmu Dům kouzel. V případě nepříznivého počasí se ohňová show a projekce filmu neuskuteční.

Pozor na vyúčtování grantů

Městský úřad - Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí, pořádaných po tomto termínu, musí být vyúčtování provedeno nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

Fotka z hranické výstavy byla oceněna v soutěži

Kultura - Na 20. ročníku soutěže Czech press foto 2014 byla oceněna fotka „Souboj“ fotografa Roberta Hlavici, který momentálně vystavuje v Galerii Severní křídlo zámku spolu s Lukášem Kovářem. Fotka „Souboj“ získala Cenu dětí a  je také mezi vystavovanými fotkami.

Vyjádření dětské poroty: „Máme rádi přírodu a víme, jak vzácné je medvědy vůbec zahlédnout. Proto oceňujeme, když se někomu podaří pořídit fotku medvědů, kteří dokonce zápasí. Je to nádhera!”

Nejen na tuto fotografii, ale i na další snímky krásné přírody, jak domácí, tak i exotické, se můžete podívat do Galerie Severní křídlo zámku ještě do 31. října podívat. Tento den výstava Z Čech až na Borneo končí.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v pondělí 3. listopadu  v době od    7.30   do   15.30   nepůjde v části Hranic konkrétně v lokalitě Pod Bílým kamenem  (spodní část), elektrický proud. V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.  Další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860. ČEZ děkuje za pochopení.

Program Klubu seniorů

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 27. do 31. října otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná sportovně, v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 hodin angličtina pro začátečníky. V 9.30 začíná Zpívání ro radost.  Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. V úterý je státní svátek. Ve středu je od 8 a 9 opět zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11  rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři.

Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Turistický výlet na Svinec je naplánován na úterý 4. listopadu. Pojede se vlakem do Nového Jičína v 8.44 hod. z Hranic hl. n. Pěší trasa půjde přes Čertův rybník, Kojetín - pikritové mandlovce, vyhlídka Strážnice, Svinec sjezdovka, Svinec vrchol, Oční studánka a kaple Svinec, naučná stezka Novojičínská kopretina, hotel Na Skalkách (občerstvení). Délka výletu je asi 10 kilometrů, do Nového Jičína pak další 3 km, ale je možné dojet tam i autobusem od restaurace. Návrat do Hranic je plánován v 16.20 nebo 17.22 hod.

Jazykové verze

  • Čeština
  • English