Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 3. října 2014


obsah:

Hranická radnice 3. října 2014

Městu při přípravě rozpočtu pomáhá zdravé hospodaření

Finanční  - Příprava rozpočtu města na příští rok je již v plném proudu. Tento zásadní dokument pro činnost města prochází vždy náročným schvalovacím řízením, kdy ho nejprve projednává rada města a finanční výbor. Poté, v listopadu dostanou zastupitelé města předběžný návrh provozního rozpočtu, aby se s ním mohli seznámit, prodiskutovat ho, případně připomínkovat a následně v prosinci tento provozní rozpočet schvalují.  Na prvním jednání příštího roku, kdy už je znám státní a krajský rozpočet a také výsledky hospodaření města za letošní rok, se do rozpočtu zapracovávají další jednorázové akce.

Výhodou Hranic je, že město není zadlužené, nemusí si tedy lámat hlavu se splácením úvěrů. Poslední úvěr, který si město vzalo na bytovou výstavbu, byl splacen již před dvěma lety a od té doby si zatím město půjčovat nemuselo. Za své finanční hospodaření dokonce získalo ocenění v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2013 jako město s nejlepším iRatingem Olomouckého kraje, kdy bylo, jako jediné z hodnocených měst, hodnoceno v kategorii A - obce bez rizika.

Zastupitelé sice na svém letošním zářijovém jednání schválili úvěr na akci „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“, ten však zatím není čerpán. Na tuto akci jsme získali dotaci a město si schválením úvěru vytvořilo podmínky pro zajištění potřebných financí, než dostane peníze na účet. Ve většině případů jsou totiž získané dotace městu propláceny až po ukončení prací a závěrečném vyúčtování. Město tedy musí akci nejprve zaplatit v plné výši a až poté dostane zpět prostředky, přislíbené z dotací.  Město si schválením úvěru zajistilo finanční polštář jako pojistku pro případ potřeby, je ale možné, že tento úvěr nakonec ani nebude nutné čerpat, nebo ne v předpokládané výši 32 milionů.

Letos dosáhl rozpočet i při započtení dotací přibližně 420 milionů korun, z toho  260 milionů jde na provozní výdaje. Provozní výdaje rozpočtu vycházejí ze schváleného rozpočtu letošního roku, který byl očištěn od jednorázových akcí. Výdaje přihlíží ke konkrétním zdůvodněným požadavkům jednotlivých odborů. Provozní (opakované) výdaje jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací, jako jsou základní a mateřské školy, Dům dětí a mládeže, jídelna 1. máje, Domov seniorů, knihovna, muzeum a městské kulturní zařízení. Kromě toho musí také pokrýt požadavky státní správy.

Jednorázové akce většího rozsahu se snažíme financovat z dotací všude tam, kde to je možné. Na některé akce, potřebné pro město, však dotační tituly vypsány nejsou, tyto akce financuje město z vlastních zdrojů.  Jde například o rekonstrukci ulic.

Zástupci Hranic navštívili partnerské město Hlohovec

Město Hranice – Tradiční Michalský jarmok v Hlohovci se stal příležitostí k setkání zástupců obou partnerských měst  - Hranic a Hlohovce. Hostitelé prezentovali své projekty, zejména připravovanou postupnou rekonstrukci Hlohoveckého zámku, na kterou chtějí získat finance z evropských fondů. Pochlubili se také zámeckým parkem s novou naučnou trasou – Zámocký okruh. 

Delegace Hranic v čele se starostkou a místostarostkou města se také zúčastnila slavnostního otevření tradičního Michalského jarmoku. Hranice v programu tentokrát zastupovala hranická pop - punková kapela Apple Valley.

Koncert hranické skupiny  Apple Valley

Foto: Jana Černá

Provádíme svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem dle níže uvedeného harmonogramu (aktuální část, celý harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz).

Kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes.  V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici.

Větší množství biologického odpadu je pak možno odevzdat přímo na kompostárně (areál skládky Jelení vrch).

Výherní hrací automaty v Hranicích letos končí

Finanční -  Výherní hrací automaty s koncem letošního roku zmizí z Hranic.  Je to díky obecně závazné vyhlášce, kterou schválili zastupitelé města již v listopadu  2011. Vyhláška vstoupila v platnost od  1.1. 2012 a od té doby počet výherních hracích automatů ve městě postupně klesal v závislosti na tom, jak končila povolení jednotlivých automatů.  Konečným termínem, kdy vyprší i poslední povolení, je právě 31. prosinec 2014.

Upozorňujeme řidiče na dopravní omezení

Doprava  - Dvě velké akce, které se příští týden chystají v centru města, si vyžádají omezení dopravy. Ve čtvrtek 9. října budou na náměstí slavit vojáci výročí dvacet let od vzniku 7. mechanizované brigády dukelské.   Průjezd Masarykovým náměstím směrem k zámku bude uzavřen od 7 do 12 hodin. Následující den, v pátek 10. října budou na Masarykově náměstí  probíhat farmářské trhy, což si vyžádá uzavírku od 8 do 18 hodin. Zastávka městské hromadné dopravy se po oba dva dny přesune ke staré radnici. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Kromě Masarykova náměstí se řidiči v Hranicích setkají ještě s dalšími dopravními omezeními, které si vyžádá oprava rozbitých ulic. Od 2. října se město pouští do opravy Jurikovy ulice, která bude trvat až do konce října. Omezení dopravy, s kterým se řidiči dosud v v Jurikově ulici setkávali, bylo způsobeno  tím, že tu prováděli opravy plynaři.

V říjnu dojde také na opravu ulice Tovární. Od poloviny měsíce proto i zde řidiči musí počítat s komplikovanějším průjezdem.

 Naopak úpravy retardérů v Komenského ulici se již chýlí ke konci. Částečná uzavírka této hranické dopravní tepny má trvat do 17. října.  Z původních čtyř retardérů byl jeden (třetí ve směru od Třídy 1. máje) zcela odstraněn, další prošly opravami a poslední z nich (u Prima školky) opraven a také snížen.

Uzavírky se budou týkat také lokality Pod Hůrkou, kde se v říjnu a listopadu začne budovat kanalizace. Uzavírka se bude týkat úseku od ulice Dobrovského směrem nahoru ke Kerbrově vile.

V Domově seniorů hledají nového kuchaře

Sociální  - Domov seniorů Hranice vyhlásil výběrové řízení pro obsazení funkce kuchař. Mezi požadavky patří ukončené středoškolské nebo odborné vzdělání, organizační, komunikační schopnosti a morální občanská bezúhonnost. K přihlášce je nutné přiložit strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe a souhlas se zpracováním osobních údajů. Předpokládaný nástup je od 1. prosince 2014.

Přihlášky přijímá do 31. října 2014 personální pracovnice p. Vítková, tel. 581 650 215, mzdy@domovsenioruhranice.cz .

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 6. do 10. října otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. V pondělí se začíná sportovně, v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 hodin angličtina pro začátečníky.  Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis.  V 10.15 je schůze výboru.

V úterý je v plánu turistická vycházka vlakem z Hranic do Brňova a poté pěšky z Brňova  na Jarcovskou kulu – skalní útvar a dále po naučné stezce T.G. Masaryka do Píškové-sedla a dále do Valašského Meziříčí. Na naučné stezce je možnost odbočit na rozhlednu Jarcová. Odjezd je vlakem z Hranic hlavního nádraží v 8,51 nebo z města v 8,57.

Ve středu   je od 8 a 9 opět zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11  rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají  němčináři. Ve čtvrtek se od 8 do 11.30 sejdou opět stolní tenisté. V 8.15 začíná také cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English