Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 31. října 2014


obsah:

Hranická radnice 31. října 2014

Nové kamery mají zvýšit bezpečnost v ulicích

Městská policie – Dvě nové kamery, které posílily kamerový systém městské policie,  zvýší bezpečnost v hranických ulicích. Jedna z kamer je stacionární, je umístěna na náměstí v Drahotuších, druhou, mobilní, lze snadno demontovat a přemístit na jakékoliv místo ve městě.

Obě kamery stály necelých 240 tisíc korun a město na ně získalo dotaci. Akce byla spolufinancována ze Státního rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality 2014. Původně předpokládané náklady přitom byly 280 tisíc korun,  (s dotací ve výši 250 tisíc) obě kamery se ale podařil vysoutěžit  levněji.

V lokalitách, kde je kamerový monitorovací systém používán, se podstatně zvyšuje dohled nad bezpečností občanů a ochrana obyvatel před pachateli trestných činů. Dochází i k  omezení kriminality a nižšímu narušování veřejného pořádku. Mobilní kamera bude umísťována jednak na  místech, kde dochází k častější trestné či závažnější přestupkové činnosti.  Dále do míst, kde se konají různé akce s vyšším pohybem osob (např. „dušičky“, jarmarky, sportovní a kulturní akce).

Městský kamerový dohlížecí systém byl v Hranicích zaveden v roce 1998, postupně byl modernizován a v roce 2012 byl rozšířen o kamerové stanoviště v zrekonstruovaných Sadech Čs. legií a mobilní kameru.  Systém měl dosud 8 kamerových stanovišť s přenosem obrazu na služebnu městské policie i Policie ČR a 1 mobilní kameru se záznamem, která je v užívání Obvodního oddělení Policie ČR v Hranicích. Rozmístění kamer bylo provedeno v místech, kde nejvíce hrozí trestná činnost a také na základě vypracované studie "Vnímání pocitu bezpečnosti občanů ve městě Hranice". Jedná se tedy o pět kamerových stanovišť v centru města a dvě kamerová stanoviště mimo něj.

V současné době již kamerový systém prošel postupnou modernizací a obnovou nefunkčních věcí, na kterou město vynaložilo již okolo 700 tisíc korun.

nové kamery zvýší bezpečnost

Nové kamery působí ve městě od října – jedna je nastálo v Drahotuších na náměstí Osvobození, mobilní kamera své pozice mění, byla umístěná například u dětského hřiště na Galašově sídlišti (foto: městská policie)

Lze podávat žádosti o udělení značky Moravská brána

Hranická rozvojová agentura – Již  4. výzvu k předkládání žádostí  o udělení značky Moravská brána – regionální produkt® vyhlásila   Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s Asociací regionálních značek.

Vhodnými žadateli mohou být jak živnostník, tak i firma, nebo organizace s provozovnou v území Moravské brány.  Dále zemědělec hospodařící na území regionu Moravská brána nebo včelař, jehož včelstva jsou umístěna na tomto území.

Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v sídle regionálního koordinátora – Hranická rozvojová agentura z.s., Tř. 1.máje 2063, Hranice, 753 01. Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu do 5. listopadu 2014 (od 9 do 15 hodin).

Certifikace výrobků bude probíhat 20. listopadu od 13 hodin v sídle Hranické rozvojové agentury.Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.

Formulář žádosti o udělení značky je k dispozici na webových stránkách http://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana/cs/pro-vyrobce/default/1/jak-ziskat-znacku nebo v tištěné podobě v sídle koordinátora značky. V případě zájmu Vám s vyplněním žádostí a dodáním potřebných dokumentů Hranická rozvojová agentura  bezplatně pomůže.

Značka „Moravská brána regionální produkt®“ (dále jen „značka“) je součástí zavedeného systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ). Uděluje se místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám, které splňují certifikační kritéria. Jejím cílem je zviditelnit region a využít jeho socioekonomických výhod. Značka má podpořit místní producenty (zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří v tomto území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody

Regionální značkou se označují zpravidla: Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky,šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek. Dále potraviny a zemědělské produkty, jako . mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další. Spadají sem také přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda.

Provádíme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem dle níže uvedeného harmonogramu (celý harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz ).

Kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes.  V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici.

Větší množství biologického odpadu je pak možno odevzdat přímo na kompostárně (areál skládky Jelení vrch).

Nový kalendář Hranic zdobí současné fotky

Kultura -  Stolní kalendáře města Hranic na rok 2015 se tentokrát neobracejí k historii města, ale k jeho současné tváři. Na fotografiích Jiřího Necida je vidět, že Hranice jsou město s mnoha zajímavými místy. A to nejen pro turisty, ale i pro místní, protože řada fotografií odhaluje půvab míst, která  v denním shonu často míjíme  bez povšimnutí.

Kalendář přináší záběry Hranic, které Jiří Necid nafotil v posledních několika letech. Popisky fotografií se snaží stručně informovat o zachycených stavbách. Leckdy však byla výstavba dílem delší doby, některé letopočty jsou proto spíš pouze orientační. Kalendář, který byl vytištěn v nákladu 1500 kusů, je k dostání v Informačním centru v přízemí zámku (Pernštejnské nám. 1 – bývalá kavárna) za 70 korun.

Věříme, že Vás vybrané fotografie zaujmou a že budete kalendáři rádi a často využívat, nejen k tomu, abyste zjistili co je za den, či kdo má svátek, ale také abyste se pokochali zajímavými záběry.

Upozornění

Městský úřad  - Upozorňujme, že oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Purgešově ulici 1399 bude v z provozních důvodů uzavřeno pro veřejnost vždy v pátek v termínech 7., 14., 21 a 28. listopadu. Děkujeme za pochopení.

Pozor na vyúčtování grantů

Městský úřad - Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí, pořádaných po tomto termínu, musí být vyúčtování provedeno nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v pondělí 3. listopadu  v době od    7.30   do   15.30   nepůjde v části Hranic konkrétně v lokalitě Pod Bílým kamenem  (spodní část), elektrický proud.
V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.  Další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860. ČEZ děkuje za pochopení.

Připomínáme kontakty na televizní zpravodajství

Městský úřad  - Vzhledem k častým dotazům připomínáme kontakty na štáb hranického televizního vysílání. Vedoucí zpravodajství V. Mach má telefon 731 116 269, redaktor a dramaturg Mgr. D. Šamánek 739 321 353. Pro zasílání námětů můžete využít e-mail: htv@centrum.cz. Ohledně reklamy lze využít e-mail: machtv@centrum.cz.

Zpravodajství místní televize můžete sledovat nejen na webu  města (www.mesto-hranice.cz) nebo na satelitu, ale také v kabelové síti UPC. Zprávy vysíláme na kanálu Regionální televize od pátku od 18.40 ve 4 hodinových intervalech (22.40, sobota 02.40, 06.40, 10.40 a 14.40 hod) až do soboty do 14.40.  Regionální televizi  je možné naladit na nekódovaném kanále  Astra 3B (Astra1).

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 3. do 7. listopadu otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná sportovně, v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 hodin angličtina pro začátečníky. V 10.30 je schůze výboru.  Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Ve 13 hodin začíná  kurz práce s PC.

V úterý je turistický výlet na Svinec. Pojede se vlakem do Nového Jičína v 8.44 hod. z Hranic hl. n. Návrat do Hranic je plánován v 16.20 nebo 17.22 hod.

Ve středu je od 8 a 9 opět zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11  rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Na krimimuzikál  FANTOM LONDÝNA, který uvidíme 26.listopadu v Myronově divadle v Ostravě,  se odjíždí ze Šromotova nám.v 16.30. Prodej vstupenek je 12.listopadu v Klubu od 7.45. Na 12.prosince 2014 je zajištěn koncert Ondřeje Havelky s Melody Markers v Novém Jičíně.Prodej  vstupenek se včas dozvíte.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English