Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice


obsah:

Hranická radnice 12. června 2015

Městská policie pořádala dětský den

Drahotuše čeká oprava cesty, Městská policie nachystala dětský den, Výstava "Karpaty" je před zámkem, Na úřadě nepůjdou telefony, Vyhlašujeme výběrové řízení, Město nabízí pronájem nebytových prostro, Domov seniorů hledá kuchaře, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 10. duben 2015

Ani dubnové sněžení nezastavilo práce na Zámecké zahradě

Nepřízeň počasí nezastavila práce v Zámecké zahradě, Svoz odpadu ze zahrádek, Zápis do mateřských škol, Pozor na omezení dopravy, Pronájem nebytových prostor, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 9. ledna 2015

Nové hřiště bude sloužit dětem na škole 1. máje

Na životní prostředí jdou desítky milionů, Zápis do 1. tříd je v únoru, Představujeme ZŠ 1. máje, Je vypsána EIA k záměru CTpark Hranice, Je vypsána EIA ke koncepci plánů povodí Dunaje a Odry, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 7. května 2015

O cyklostezku Bečva je velký zájem

Cyklobus zahájí provoz, Město se zapojilo do akce "Do práce na kole", Svoz odpadu ze zahrádek, Nová "Zelená úsporám", Muzea lákají na letní soutěž, Zveme na zastupitelstvo, Program Klubu seniorů,

více...


Hranická radnice 6. února 2015

Mladí matematici na Struhlovsku

Rozpočet pamatuje na školství, kulturu i sport, ZŠ Struhlovsko zůstává věrná matematice, Nová vyhláška o třídění odpadů nedělá Hranicím problém, Zápis do 1 tříd, Nabízíme pronájem prostor, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 30. dubna 2015

Farmářským trhům přálo počasí

Do konce dubna se mělo zaplatit za odpad, Farmářským trhům přálo počasí, Zastávkový svoz odpadu ze zahrádek, Pronájem nebytových prostor, Změna svozu odpadu, Akce "Do práce na kole", Zásady poskytování grantů a příspěvků byly upraveny, Program Klubu seniorů,

více...


Hranická radnice 3. dubna 2015

Hasiči se brzy dočkají nové zbrojnice

Stavba hasičské zbrojnice pokračuje, Letošní „Sportovec“ se ponese v leteckém duchu, Provádíme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek, Připravuje se Běh vítězství, Sdružení obrany spotřebitelů otvírá poradnu v Hranicích, Změna svozu odpadu, Zápis do mateřských škol, Program Klubu seniorů,

více...


Hranická radnice 23. ledna 2015

Zápis na ZŠ Struhlovsko

Hranice hledají stavbu roku, Zápis do 1. tříd, Představujeme ZŠ Struhlovsko, Lze žádat o granty a příspěvky, EIA k CTParku, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 2. ledna 2015

V rozpočtu je více peněz na kvalitní výstavy - vernisáž I. Bukovského

Provozní rozpočet města, Hledáme stavbu roku, Cena za komunální odpad je letos stejná, Stav ovzduší je na webu města, Senátorka se bude setkávat s občany Hranicka, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 16. ledna 2015

Představujeme ZŠ a MŠ Šromotovo

Aplikace Dej tip má za sebou více než rok, Zápis do 1. tříd - představuje se ZŠ Sromotovo, Zápis do 1. tříd, Posuzuje se plán rizik povodní v povodí Odry a Dunaje, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 13. března 2015

Hasiči ve Velké

Městská policie řešila tisíce přestupků, Dobrovolní hasiči si vyměňovali zkušenosti, Den otevřených dveří v Klubu seniorů, Zápis do mateřských škol, Nové interaktivní muzeum v Olomouci, Pronájem budovy, ČEZ informuje, Program Klubu seniorů

více...

{ předchozí strana 1... 2... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English