Cesta: Televize, tisk / Zajímavé akce / 2014 - Hranická propast je zase o něco hlubší


obsah:

2014 - Potápěči v Hranické propasti dosáhli nového rekordu

Učebnice, informační brožury a  další propagační materiály se musí opět přepsat. Hloubka Hranické propasti je zase větší, než  se podařilo změřit v roce  2012. Dne 12. října 2014 naměřil Krzysztof Starnawski  pomocí sondy novou maximální hloubku zatopené části Hranické propasti - 384 metrů. Tento údaj znamená posunutí stávajícího maxima o  11 metrů a k dosažení titulu "Nejhlubší zatopená jeskyně světa" zbývá opravdu jen velmi málo. Celková hloubka Propasti tak dosáhla spolu se suchou částí Propasti  (69,5 m) 453,5 m.  Veškeré další informace o Propasti  lze nalézt na http://www.hranickapropast.cz/.

Průlom v bádání v hlubinách Hranické propasti se podařil v roce  2009, kdy sonda naměřila hloubku Propasti 220 metrů. Poté v roce 2012, kdy polský potápěč Kryzstof Starnawski při svém červnovém rekordním sestupu do  217 metrů potvrdil existenci nových prostor. V říjnu (1.10.2012) uskutečnili členové ZO 7-02 Hranický kras akci, při které K. Starnawski naměřil v Hranické propasti hloubku 373 metrů. Měření prováděl spuštěním měřícího zařízení z hloubky 217 metrů. Tím se Hranická propast zřejmě stala jednou z nejhlubších zatopených sladkovodních jeskyní na světě. Po skončení měření sestoupil K. Starnawski ještě krátce do hloubky 225 metrů, což je nové maximum, dosažené potápěčem. Video z této akce lze nalézt  na portálu vimeo.com.  

V roce 2009 naměřila sonda hloubku Propasti 220 metrů, 21. června  2012 se polský potápěč Kryzstof Starnawski ponořil do rekordních 217 metrů. Potvrdil přitom existenci dalších  prostor, do kterých se spustil právě 1. října.  

Polský potápěč spolu s členy základní organizace Českého speleologické společnosti Hranický kras zkoumal Propast již v lednu 2012. V červnu se mu během sedmihodinového ponoru  podařilo proniknout nebezpečným zúženým místem zhruba v 200 metrové hloubce a potvrdit, že  za ním se otvírají nové hlubiny.  Kryzstof Starnawski  dosáhl hloubky 217 m, podrobně prozkoumal konfiguraci terénu v hloubce pod 200 m a  hlavně jednoznačně zjistil, že profil pokračuje dolů minimálně dalších 20–30 m.  Ve světle těchto zjištění  získává na  věrohodnosti i nepotvrzené měření S. Pogody  z roku  1980, kdy měl naměřit hloubku  260 metrů.....

Další informace o Hranické propasti můžete nalézt na  stránkách ZO ČSS Hranický kras.Jazykové verze

  • Čeština
  • English