Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy


obsah:

Veřejné zakázky

V této rubrice jsou zveřejňovány veřejné zakázky nad 100 tisíc korun.

Můžete zde nalézt i text Směrnice  QS - 74 - 01 Zadávání veřejných zakázek.

 

Rubrika má  5. podrubrik

1. Předpokládané zakázky

Zde je umístěn přehled nejdůležitějších očekávaných výběrových řízení. Přehled vychází ze schváleného rozpočtu města a podaných žádostí o dotace. Tato výběrová řízení nemusí být vypsána například kvůli nepřidělení dotace a ani zde není obsažen úplný výčet všech zakázek městského úřadu.

2. Vyhlášené veřejné zakázky

Zde jeuživatel přesměrován na úřední desku, kde jsou zveřejňovány všechny zakázky nad 100 tisíc. Zde je nutné  si zadat typ: veřejné zakázky. Pokud se  tento typ v nabídce nezobrazí, není momentálně žádná zakázka vypsána.  

3. Výsledky veřejných zakázek

Zde jsou v přehledné tabulce zveřejněny informace o:

  • průběhu řízení - kdy bylo zveřejněno a jak, kontaktní osoba (příloha: výzva k podání nabídky)
  • kdy proběhlo otevírání obálek; kdy bylo zadávací řízení ukončeno, a výsledek (příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídky)

4. Dotace (granty a příspěvky) přidělené městem Hranice

Zde jsou zveřejněné dotace (granty a příspěvky), přidělené městem Hranice v rámci grantového programu města.

Granty se  přidělují na základě Grantového programu města  Hranic na kulturu, tělovýchovu, vzdělávání, spolupráci partnerských měst, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí, prevenci kriminality a opravy v tělovýchově a kultuře. (Podrobnější informace v rubrice  Jak požádat o....)

Příspěvky z rozpočtu města se přidělují na celoroční činnost v oblasti kultury, tělovýchovy, sociálně-zdravotní oblasti, oblasti životního prostředí a dalších volnočasových aktivit podle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města. (Podrobnější informace v rubrice  jak požádat o .....)

5. Seznam smluv uzavřených městem Hranice

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English